Uvjeti plaćanja

Last updated

22. travnja 2024.

Radi vašeg zadovoljstva, osigurali smo prijevod ove stranice. Ovaj prijevod je samo u informativne svrhe, a konačnai obvezujućaverzija ove stranice je engleska verzija, koja je dostupna niže.

Dobrodošli u Teya svijet usluga plaćanja, gdje redefiniramo vaše iskustvo plaćanja. Naša platforma revolucionira način na koji upravljate plaćanjima, čineći korisnicima nevjerojatno praktičnim slanje i primanje sredstava. Uz ovaj pojednostavljeni proces, slobodni ste posvetiti svoje dragocjeno vrijeme i energiju onome što je uistinu važno: dnevnim obavezama, širenju poslovanja ili bilo kojim drugim vitalnim prioritetima na vašem planu. Recite zbogom gnjavaži s plaćanjem i pozdravite novopronađenu učinkovitost! Bilo da ste pojedinac, vlasnik malog poduzeća ili korporacija, Teya je vaš pouzdan partner za sigurna i učinkovita rješenja plaćanja.

Ovdje navedeni uvjeti i odredbe, uključujući navedena pravila, smjernice, upute i sve druge dokumente koji se povremeno identificiraju ("Uvjeti plaćanja", koji se također nazivaju "Dodatni uvjeti") reguliraju vašu upotrebu naših usluga obrade plaćanja, kao kao i sve druge usluge koje se pružaju prema ovim Uvjetima plaćanja kako je navedeno u odjeljku 2 u bilo kojem trenutku ("Usluge plaćanja").

Kada koristite naše Usluge plaćanja, također se slažete s Teya Općim uvjetima i Dodatkom o obradi podataka, koji su uključeni u ove Uvjete plaćanja referencom, uključujući sve izmjene i dopune koje se s vremena na vrijeme unesu. Ako ne razumijete bilo koju odredbu ovih Uvjeta plaćanja, kontaktirajte nas prije korištenja naših Usluga plaćanja.

Osim ako nije drugačije definirano ovdje, pojmovi napisani velikim slovima imaju isto značenje kao u Općim uvjetima Teya. U mjeri u kojoj postoji sukob između ovih Uvjeta plaćanja i gore navedenih uvjeta, ovi Uvjeti plaćanja će imati prednost.

Za informacije o tome kako postupamo s vašim podacima, pogledajte našu Politiku privatnosti.

Ako se bilo koja klauzula ovih Uvjeta plaćanja čini nejasnom, imate pitanja o našim Uslugama plaćanja ili želite dobiti besplatnu kopiju ovih Uvjeta plaćanja, slobodno kontaktirajte podršku Teya bilo kada tijekom trajanja ovih Uvjeta plaćanja. Ovdje smo da vam pomognemo kada vam odgovara.

1. Definicije

"Mješovita stopa-BLENDED" znači fiksnu naknadu primijenjenu na kartična plaćanja, koja uključuje sve naknade i naknade koje nameću izdavatelji kartice, Mreže i Teya, bez razlikovanja na temelju kategorije kartice, marke ili zemlje izdavanja;

"Poslovni portal" znači internetsku platformu koju Teya stavlja na raspolaganje za upravljanje transakcijama, praćenje salda ID-a trgovca i pristup izvješćima i drugim informacijama u vezi s Uslugama plaćanja;

"Kartica" se odnosi na platnu karticu, kao što je kreditna ili debitna kartica, koju prihvaća relevantna Mreža za obradu transakcija putem usluga plaćanja;

"Izdavatelj kartice" znači subjekt, obično financijska institucija, koja izdaje kreditne ili debitne kartice vlasnicima kartica;

"Opoziv plaćanja" znači zahtjev koji je Korisnik podnio svojem Izdavatelju kreditne ili debitne kartice u vezi s transakcijom plaćanja;

"Valuta korisnika" znači valutu u kojoj kvalificirani DCC korisnici primaju izvode po kartici od Izdavatelja kartice;

"DCC devizni tečaj" znači devizni tečaj koji primamo od našeg ovlaštenog pružatelja usluga u svrhu DCC transakcija;

"Domaća valuta" znači valuta koja se obično koristi za navođenje cijena robe ili usluga koje se nude korisnicima u bilo kojoj transakciji;

"Dinamička pretvorba valute (DCC)" znači značajku koja omogućuje korisniku da izvrši transakciju u valuti svoje kartice, a ne u valuti jurisdikcije u kojoj se nalazite;

"Naknada za razmjenu" znači naknada koju naplaćuje Izdavatelj kartice za obradu transakcije koju plaća Teya ili treća strana u ime Teye, a vi je nadoknađujete;

"Znak(ovi)" označava prepoznatljiv simbol, dizajn ili izraz koji identificira određenu marku, proizvod ili uslugu. Ovo uključuje logotipe, uslužne oznake, dizajnerske oznake i stilizirana pisma;

"Aktivnost trgovca" znači sažetak vašeg transakcijskog profila, koji bilježi volumen obrade vaše kartice, različite metode plaćanja i globalnu distribuciju transakcija;

"ID(evi) trgovca" znači vaš poseban broj(ove) računa koji smo postavili za pristup Uslugama plaćanja u skladu s ovim Uvjetima plaćanja;

“MOTO” znači rješenje plaćanja u kojem korisnici dijele podatke o svojoj kartici putem pošte, telefona ili digitalno, dopuštajući da se transakcije odvijaju bez fizičke prisutnosti korisnika ili njegove kartice;

"Mrežne naknade" znače naknade koje Mreže nameću za transakcije temeljene na kartici, a koje Teya razumno određuje na periodičnoj osnovi. Pojedinosti o prevladavajućim Mrežnim naknadama bit će dostupne u slučaju Nepomiješane stope putem Poslovnog portala;

"Mrežna pravila" znače smjernice, podzakonske akte i propise koje je postavila Mreža u kojima se detaljno opisuje kako se Metoda plaćanja može prihvatiti i koristiti;.

"Plaćanje putem poveznice" znači rješenje plaćanja u kojem trgovac generira jedinstvenu vezu za određenu Transakciju;.

"Uvjeti načina plaćanja" znače dodatne uvjete koji se primjenjuju na određeni način plaćanja i mogu se pronaći ili im se može pristupiti na web stranici Teya;

"Isplata" znači iznos koji vam se duguje od dovršenih transakcija, nakon oduzimanja naših naknada i obračuna svih povrata sredstava, opoziva plaćanja, poništenja, prijeboja ili drugih iznosa koji nam se duguju;

"Račun za isplatu" znači bankovni račun koji ste odredili za primanje sredstava iz obrađenih Transakcija;

“PCI-DSS” znači Standardi sigurnosti podataka industrije platnih kartica;

"Povrat" znači vaše pokretanje zahtjeva za potpuni ili djelomični povrat sredstava Korisniku za izvršenu Transakciju;

"Poništenje" znači otkazivanje namire sredstava za dovršenu Transakciju;

"Teya" znači Teya Iceland hf. (broj tvrtke: 4406861259) registrirana na adresi Katrínartún 4, 105 Reykjavík, Island. Teya Island hf. je kreditna institucija koju je ovlastila i regulirala Islandska središnja banka - Financijski nadzorni organ. Javni registar nadziranih subjekata tijela može se vidjeti na https://en.fme.is/supervision/supervised-entities/. Teya je ovlaštena za pružanje prekograničnih usluga u području platnih usluga u Hrvatskoj.

"Nemješovite stope - IC++" označavaju strukturu cijena u kojoj se naknade i pristojbe koje primjenjuju izdavatelji kartica, mreže i Teya razlikuju ovisno o određenim čimbenicima. Ti čimbenici mogu uključivati šifru kategorije trgovca (MCC) dodijeljenu vašoj tvrtki, vrstu kartice koja se koristi (kao što je kreditna ili debitna), državu izdanja kartice i marku kartice koja se prihvaća. U ovoj strukturi cijena, naknade povezane sa svakom transakcijom mogu se razlikovati i nisu združene u jednu fiksnu naknadu;

2. Usluge plaćanja

2.1 Naše usluge plaćanja omogućuju vam prihvaćanje i obradu plaćanja od vaših Korisnika različitim metodama, kao što su transakcije kreditnim i debitnim karticama, beskontaktne transakcije putem pametnog telefona, mrežne transakcije i Plaćanje putem poveznice. Specifični uvjeti koji se odnose na ove usluge navedeni su u odjeljku "Dodatni uvjeti". Imajte na umu da neke usluge mogu zahtijevati aktivaciju, što je po našem nahođenju.

2.2 Putem Usluga plaćanja pomažemo vam u obradi platnih transakcija vaših Korisnika. Sredstva primljena od ovih transakcija bit će vam dodijeljena nakon odbitka bilo kakvih Naknada, Opoziva plaćanja, Poništenja, potraživanja, Povrata ili bilo kojih drugih iznosa koji dugujete nama ili drugoj tvrtki unutar Teya grupe. Obračunata sredstva bit će položena na vaš račun za isplatu.

2.3 Ovlašćujete nas i upućujete nas da u vaše ime primamo, upravljamo i distribuiramo sredstva u skladu s ovim Uvjetima plaćanja. Ova će autorizacija ostati važeća sve dok vi ili mi ne prekinemo ove Uvjete plaćanja.

2.4 Registracijom za usluge plaćanja dajete nam ovlasti i smjernice za provođenje kreditnih procjena, provjera usklađenosti i drugih potrebnih procesa verifikacije. To može uključivati pružanje dodatnih informacija i dokumentacije za provjeru vašeg identiteta i pridržavanje zahtjeva protiv pranja novca, financiranja terorizma i drugih regulatornih zahtjeva. Ovi su postupci navedeni u našim Teya Općim uvjetima. Nadalje, prihvaćate da pravo odlučivanja o vašoj podobnosti za pristup i korištenje usluga plaćanja pripada isključivo nama i podliježe našem nahođenju.

3. Informacije i pristup

3.1 Uz obveze pružanja informacija navedenih u Teya Općim uvjetima, nužno je da nas odmah pismeno obavijestite o sljedećim situacijama:

(a) stvarna ili navodna kršenja sigurnosti koja se odnose na vaše ID trgovca;

(b) gubitak, krađu, zlouporabu, stvarnu ili sumnju na neovlaštenu upotrebu vašeg(ih) terminala(a) za plaćanje ili bilo kojeg drugog sustava, softvera ili hardvera koji se koristi za podnošenje Transakcija Teyi;

(c) značajne promjene u vašem poslovanju;

(d) sve promjene ovlaštenih potpisnika vašeg poduzeća;

(e) sve promjene u stvarnom vlasništvu i/ili vlasničkoj strukturi vašeg poduzeća; i

(f) sve situacije koje bi mogle spriječiti vašu usklađenost s ovim Uvjetima plaćanja.

3.2 Teya može zatražiti više informacija od vas u bilo kojem trenutku. Na primjer, možemo zatražiti fakture od vaših dobavljača, fakture ili potvrde izdane vašim Korisnicima, službenu identifikaciju kao što je putovnica ili vozačka dozvola, poslovna dozvola, bankovne izvode, financijske podatke ili druge relevantne detalje. Ako ne date ove informacije kada se to od vas zatraži, vaši ID-ovi trgovca mogli bi biti obustavljeni ili ukinuti.

3.3 Na zahtjev Teye, Mreže ili bilo kojeg tijela s jurisdikcijom nad Teyom, dužni ste certifikacijskim tijelima i/ili istražiteljima odobriti pristup opremi i sustavima za prihvaćanje kartica. Nadalje, dopuštate Teyi, Mrežama i/ili bilo kojem tijelu s jurisdikcijom nad Teyom pristup vašim prostorijama u bilo kojem trenutku. Ovo je primjenjivo bez potrebe za bilo kakvom prethodnom obavijesti, osim u slučajevima kada je prethodna obavijest propisana mjerodavnim zakonom, s namjerom revizije vašeg pridržavanja ovih Uvjeta plaćanja.

4. Naknade, isplate i odbici

4.1 Za korištenje usluga plaćanja pristajete na plaćanje naknada koje smo procijenili i izračunali u skladu s: (a) rasporedom naknada dostupnim na našoj web stranici; (b) Naknade navedene u Obavijesti (kao što je u vašoj e-poruci dobrodošlice i s povremenim izmjenama); i/ili (c) drugačije dogovorene između vas i Teye, a sve je uključeno u ove Uvjete plaćanja referencom. Gdje je primjenjivo, može se primijeniti kombinacija naknada iz gore navedenih izvora.

4.2 Teya nudi dvije strukture naknada za prihvaćanje kartičnih transakcija putem Teyinih usluga plaćanja: Mješovite stope i Nemješovite stope. Podobnost za ove stope određujemo mi.

4.3 Pristajanjem na ove Uvjete plaćanja, odlučujete se za Mješovite stope (osim ako nije drugačije dogovoreno). Razumijete da dobivate jednu naknadu za kartične transakcije, koja pokriva sve troškove i naknade koje naplaćuju Izdavatelji kartica i Mreže. Ova se naknada ne mijenja ovisno o kategorijama, robnim markama ili zemljama izdavanja, čak i ako se naknade za razmjenu razlikuju. Također potvrđujete i zahtijevate da ne pružamo detaljne raščlambe različitih naknada za mrežu i izdavatelje kartica, te nismo obavezni prezentirati te detalje ni prema ovim Uvjetima plaćanja niti u bilo kojem drugom kontekstu.

4.4 S obzirom na Mješovite stope, shvaćate da temeljnu međubankovnu naknadu i druge naknade povezane s karticom određuje Teya, na temelju podataka o aktivnostima trgovca koje dostavite ili na temelju poslovnih pretpostavki izvedenih iz vaših povratnih informacija. Ako stvarna aktivnost trgovca značajno odstupa od vaših podataka ili povratnih informacija, zadržavamo pravo da odmah prilagodimo Mješovitu stopu u skladu s tim, odražavajući trenutne karakteristike aktivnosti trgovca. Ova prilagodba je uzrokovana, bez ograničenja, određenim vrstama transakcija, poput onih izvršenih s kreditnim karticama izdanim izvan Europe za europske tvrtke ili poslovnim karticama, koje Mrežama naplaćuju veće naknade u usporedbi s transakcijama karticama izdanim u Europi.

4.5 Ako odaberete Nemješovite stope, ovisno o dostupnosti, prihvaćate i slažete se da se mrežne naknade i naknade za razmjenu mogu promijeniti, kako su postavili Mreže i Izdavatelji kartica. Kao rezultat toga, možemo prilagoditi te mrežne naknade i/ili naknade za razmjenu bez prethodne obavijesti.

4.6 Podložno bilo kakvim zadržavanjima, pričuvama ili bilo kojim drugim događajima prema ovim Uvjetima plaćanja koji omogućuju Teyi odgodu isplata, Teya nastoji doznačiti sredstva od obrađenih kartičnih transakcija koje se dogode određenog radnog dana na vaš račun za isplatu sljedećeg radnog dana (osim ako drugačije dogovoreno, au svakom slučaju ne radni dan kasnije od trenutka kada Teya primi sredstva od relevantnih mreža). Ako su transakcije primljene na neradni dan, Teya će pokrenuti isplatu sljedećeg radnog dana, podložno gore navedenom. Imajte na umu da će sve relevantne naknade za naše usluge plaćanja, kao i sva druga nepodmirena dugovanja koja imate prema nama, biti oduzeta od isplate. Radi jasnoće, Teya:

(a) neće imati nikakvu obvezu plaćanja kamata na Transakcije od datuma kada su podnesene ili na bilo koja sredstva koja Teya drži; duh

(b) nije dužan doznačiti isplate dok Teya ne primi odgovarajuća sredstva od Mreža.

4.7 Osim ako se drugačije ne dogovorimo, vaša valuta isplate odgovarat će valuti registrirane lokacije vašeg poduzeća.

4.8 Teya će od vaših Isplata odbiti sve naknade povezane s vašim korištenjem usluga plaćanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

(a) sve naknade;

(a) sve iznose zbog Opoziva plaćanja i povezane naknade;

(b) sve obrađene Povrate sredstava;

(c) sve dodatne pristojbe ili odbitke koje je Teya ovlaštena izvršiti prema Uvjetima plaćanja, bilo kojim drugim Dodatnim uvjetima ili Teya Općim uvjetima;

(d) sve druge iznose koje dugujete Teyi prema ovim Uvjetima plaćanja ili zbog vašeg kršenja ovih Uvjeta plaćanja, uključujući one koji proizlaze iz stvarnih ili sumnjivih nelegitimnih transakcija, troškova konverzije valute, povrata naknada za obradu treće strane, povrata bilo kakvih kazni i procjene (poput onih s Mreža), te isplate odštete ili štete;

(f) sve poreze ili državne naknade, uključujući porez na dodanu vrijednost, nametnute na bilo koje iznose koje vam Teya mora platiti prema ovim Plaćanjima, a koje će vam Teya naplatiti i doznačiti relevantnom tijelu; i

(g) prilagodbe u slučaju netočne isplate.

4.9 Naknade vezane uz obradu vaših transakcija postaju plative čim se transakcija podnese Teyi na obradu. Sve naknade povezane s Opozivom plaćanja plaćaju se u trenutku pokretanja postupka Opoziva plaćanja. Sve druge naknade dospijevaju kada Teya pruži uslugu, kada Teya zatraži plaćanje ili kada Teya na drugi način ima pravo na plaćanje u skladu s odredbama ovih Uvjeta plaćanja.

5. Odgođene isplate, rezerva i zaštitne mjere

5.1 Teya može odlučiti odgoditi ili zadržati isplate prema vlastitom nahođenju. Razlozi za to mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

(a) ako se bilo koja transakcija čini sumnjivom ili nevažećom, Teya može odgoditi isplate dok ne budemo sigurni u njihovu autentičnost;

(b) Isplate se mogu odgoditi ako je Teya ili bilo koja druga ovlaštena strana ili institucija od vas zatražila podatke u skladu s ovim Uvjetima plaćanja. Isplata(e) će biti odgođena sve dok se potrebne informacije ne dostave na odgovarajući način;

(c) ako prekršite ove Uvjete plaćanja i/ili Mrežna pravila, Teya može odgoditi isplatu(e) dok se kršenje ne ispravi i sve obveze koje iz toga proizlaze ne riješite;

(d) ako postoje sumnje na prijevaru ili potencijalno kršenje ovih Uvjeta plaćanja i/ili mrežnih pravila, Teya može zadržati plaćanje do završetka istrage i kada se uvjeri da nije bilo prijevare ili kršenja;

(e) u slučaju Opoziva plaćanja, Povrata ili bilo koje druge radnje za koju Teya smatra da bi mogle predstavljati financijski rizik, puštanje isplate može biti zadržano dok se istragom ne utvrdi neposredan financijski rizik;

(f) ako Teya razumno predvidi da iznosi Transakcije neće adekvatno pokriti vaše buduće obveze, uključujući sve naknade, Opoziv plaćnje ili Povrate, može odgoditi isplatu(e) dok se ne uvjeri u dovoljno buduće pokriće;

(g) ako Teya ima razloga vjerovati da nećete moći ispuniti svoje financijske obveze prema Teyi, mogli bismo pauzirati isplate dok ne uvjeri u suprotno;

(h) ako bilo koja Mreža izda upute ili naloži, Teya može odgoditi Isplatu(e) za vrijeme koje je odredila ili zahtijeva relevantna Mreža; i

(i) ako Teya smatra da je mjerodavnim zakonom zabranjeno izvršiti isplatu vama, može odgoditi isplatu(e) dok se ne uvjeri da je isplata zakonita.

5.2 Teya može promijeniti ili dati više razloga za obustavu isplata ako dobijemo nove informacije koje to čine potrebnim.

5.3 Suglasni ste da možemo koristiti zadržane isplate za stvaranje pričuve kada to smatramo potrebnim. Pristankom dajete nam sigurnosni interes i založno pravo na sva sredstva koja se drže u Rezervatima. Ova rezerva služi kao zaštita za naše interese i možemo oduzeti sve iznose koje nam dugujete prema ovim Uvjetima plaćanja, uključujući bilo koji negativni saldo povezan s vašim ID-jevima trgovca, bez potrebe da vas prethodno obavijestimo.

5.4 U slučaju da dugujete iznos koji premašuje sredstva koja se drže u Rezervi, slažete se da ćete nam odmah, ali najkasnije tri (3) radna dana nakon našeg zahtjeva, doznačiti nepodmireni iznos.

5.5 Također možemo odbiti, nadoknaditi ili prebiti sve Naknade ili druge iznose koje dugujete prema odredbama ovih Uvjeta plaćanja ili bilo kojeg drugog ugovora koji može postojati između Vas i nas ili bilo kojeg našeg društva kćeri (uključujući bilo koje drugo društvo Grupe Teya). Ovo se pravo može ostvariti, bez ograničenja, oduzimanjem relevantnih iznosa od salda vašeg ID-ja trgovca, Rezerve, svih isplata koje vam se duguju ili bilo kojih drugih sredstava koja imamo kod nas i koja vam se plaćaju.

5.6 Kako bi dopunila zaštitne mjere navedene u ovim Uvjetima plaćanja, Teya, gdje je to zakonski dopušteno, ima ovlaštenje oduzeti od Isplate, pričuve ili bilo kojih iznosa koji vam se na drugi način mogu platiti, iznos potreban za podmirenje bilo kojeg duga koji imate prema bilo kojem društvu Grupe Teya prema bilo kojem ugovoru. Ako iznos koji dugujete bilo kojem društvu Grupe Teya premaši vašu isplatu, rezervu ili bilo koji iznos koji vam se inače duguje, zadržavamo pravo da naplatimo ili zadužimo način plaćanja povezan s vašim računom Teya ili bilo kojom uslugom. Neplaćanje iznosa koje dugujete Teyi odmah po zahtjevu predstavlja kršenje ovih Uvjeta plaćanja. Nadalje, bit ćete odgovorni za sve troškove na koje naiđemo tijekom postupka povrata duga, uključujući ali ne ograničavajući se na pravne troškove, naknade agencijama za naplatu i sve primjenjive kamate.

6. Trajanje i raskid

6.1 Osim ako nije drugačije dogovoreno, ovi Uvjeti plaćanja nastavit će se primjenjivati od datuma kada stupe na snagu pa sve dok ih vi ili mi ne raskinete.

6.2 Kao što je navedeno u Općim uvjetima Teya-e, zadržavamo diskrecijsko pravo da odmah raskinemo ove Uvjete plaćanja, osim ako nije drukčije propisano mjerodavnim zakonom, a isto pravo vrijedi i za vas, osim ako se Teya i vi niste dogovorili drugačije. Ako mjerodavni zakon obvezuje minimalni otkazni rok, mi ćemo se pridržavati tih razdoblja. Međutim, ako imate mogućnost odreći se takvih prava, smatrat će se da ste ih se odrekli nakon prihvaćanja ovih Uvjeta plaćanja.

6.3 Osim opće ovlasti društva Teya da raskine ove Uvjete plaćanja bez prethodne najave i kao dodatak pravima na raskid navedena u Teya Općim uvjetima, zadržavamo pravo da odmah raskinemo ove Uvjete plaćanja pod sljedećim okolnostima (bez ograničenja):

(a) Ako je Teya zakonski primorana prekinuti ove Uvjete plaćanja zbog mjerodavnih zakona, Mreže, Mrežnih pravila ili bilo kojeg tijela koje nadzire njezine operacije da prekine ove Uvjete plaćanja;

(b) Ako postane nezakonito da vam Teya nastavi nuditi Usluge plaćanja;

(c) Ako ste dostavili, ili mi razumno sumnjamo da ste dostavili, obmanjujuće, nepotpune ili lažne informacije Teyi u vezi s primjenom, ulaskom u i/ili djelovanjem ovih Uvjeta plaćanja;

(d) Ako kršite, ili opravdano sumnjamo da kršite Mrežna pravila i/ili bilo koji mjerodavni propis;

(e) Ako ste podnijeli, ili opravdano sumnjamo da ste podnijeli, nelegitimne Transakcije;

(f) Ako postoji značajna promjena u prirodi vašeg poslovanja;

(h) Ako se vaše poslovanje spoji s drugim subjektom i/ili dođe do promjene u kontroli vašeg poslovanja;

(i) Ako svojim djelovanjem ili propustom učinite nešto za što razumno vjerujemo da šteti ili bi moglo naštetiti našem ili Mrežnom brendu, imidžu, ugledu ili goodwill-u ili bi na drugi način moglo nanijeti štetu ili gubitak goodwill-a Mreže ili Teye;

(j) U slučaju bilo kakvog incidenta ili niza događaja, bilo da su povezani ili ne (uključujući, ali ne ograničavajući se na): i) nepravilnu prodaju kartice, pretjerane Opozive plaćanja i Povrate kako smo mi razumno odredili; ii) znakove lažnih ili nelegitimnih transakcija; i/ili iii) ako se dogodi bilo kakva značajna nepovoljna promjena u vašoj poslovnoj imovini ili financijskom stanju koja, po Teyinom mišljenju, može utjecati na vašu sposobnost da ispunite bilo koju ili sve svoje obveze prema ovim Uvjetima plaćanja;

(k) Ako ne platite bilo koji iznos koji dugujete Teyi prema ovim Uvjetima plaćanja, a takav propust nije ispravljen unutar četrnaest (14) dana od naše obavijesti;

(m) Ako niste dostavili, u roku od sedam (7) dana od primitka našeg zahtjeva, informacije koje Teya smatra potrebnima, kao što su Teya procjena rizika i dubinska analiza;

(n) Ako niste pružili jamstvo u roku od sedam (7) dana od primitka Teyina zahtjeva;

(o) Ako odbijete bilo koju odredbu ovih Uvjeta plaćanja; i

(q) Ako vaše operacije više nisu u skladu s Teyinom sklonošću riziku.

6.4 Teya zadržava ovlast da odmah prekine Uvjete plaćanja koji se odnose na jednu ili više Metoda plaćanja, dok zadržava Uvjete plaćanja za druge relevantne Metode plaćanja, bez ikakve prethodne obavijesti. Nadalje, Teya zadržava diskrecijsko pravo obustaviti ili prekinuti bilo koja rješenja plaćanja ili pojedinačne komponente usluge povezane s Uslugama plaćanja, kao što su MOTO ili Pay By Link, bez davanja obavijesti, osim ako drugačije nije propisano mjerodavnim zakonom.

7. Izmjene i dopune

7.1 Kao što je detaljno navedeno u Općim uvjetima Teya, možemo izmijeniti ove Uvjete plaćanja davanjem Obavijesti koju smatramo razumnom, osim ako je zakonski propisan određeni otkazni rok, u kojem slučaju ćemo se pridržavati mjerodavnog zakona. Međutim, sva prava kojih biste se mogli odreći u takvim razdobljima smatrat će se odricanjem kada pristanete na ove Uvjete plaćanja.

7.2 Izmjene i dopune će stupiti na snagu na datum naveden u Obavijesti, a vaše daljnje korištenje Usluga plaćanja nakon što stupe na snagu znači da prihvaćate ažurirane Uvjete plaćanja ili naknade kao relevantne, osim ako ne raskinete ove Uvjete plaćanja prije nego što izmjene i dopune stupe na snagu. Ako se ne slažete s izmjenama i dopunama, možete raskinuti ove Uvjete plaćanja bez naknade i s trenutnim učinkom bilo kada prije nego što predložena izmjena i dopuna stupi na snagu.

7.3 Teya zadržava pravo izmjene tečajeva s trenutnim učinkom i bez prethodne obavijesti.

8. Evidencija transakcija

8.1 Omogućit ćemo vam pristup podacima o vašim transakcijama putem Poslovnog portala, što uključuje izvješća koja se mogu preuzeti. Navedene pojedinosti uključivat će naknade povezane s transakcijama koje obrađujete, referentne brojeve i iznos transakcije u valuti kreditiranja. Prihvaćanjem ovih Uvjeta plaćanja ovlašćujete nas i tražite od nas da prikupimo ove informacije za sve Kartične transakcije kategorizirane prema robnoj marki, načinu plaćanja te vrstama i stopama međubankovnih naknada, ako je primjenjivo. Te ćemo vam informacije učiniti dostupnima putem poslovnog portala i/ili e-pošte, najmanje jednom mjesečno.

8.2 Osim ako nije drugačije propisano mjerodavnim zakonom, sami ste odgovorni za: (a) čuvanje trajne evidencije svih Transakcija i odgovarajućih podataka povezanih s Vašom upotrebom Usluga plaćanja i (b) usklađivanje svih Transakcijskih informacija povezanih s Vašom upotrebom Usluge plaćanja. Ako primijetite bilo kakve pogreške ili neovlaštene transakcije, ključno je da nas kontaktirate bez odlaganja.

9. Zabrane i ograničenja

9.1 Pridržavat ćete se svih mjerodavnih propisa i prihvaćati samo kartice za transakcije koje su dopuštene  mjerodavnim propisima. Zajedno sa svim drugim obvezama, restrikcijama i ograničenjima navedenim u ovim Uvjetima plaćanja, suglasni ste da nećete:

(a) odrediti minimalne cijene za prihvaćanje kartica;

(b) naplaćivati dodatne naknade za korištenje kartice osim ako to nije dopušteno važećim zakonom i pravilima mreže;

(c) koristiti kreditnu karticu za gotovinski predujam;

(d) koristiti usluge plaćanja izvan svoje registrirane zemlje poslovanja (osim ako niste ovlašteni za to);

(e) praviti razliku između kartica osim ako to nije dopušteno važećim zakonom i/ili mrežnim pravilima;

(f) obrađivati transakcije koje nisu rezultat prodaje vaših proizvoda ili usluga;

(g) obrađivati poznate ili sumnjive lažne transakcije;

(h) djelovati kao posrednik ili agregator za uslugu plaćanja;

(i) provoditi Transakcije za refinanciranje obveza Korisnika;

(j) tražiti od Korisnika da se odrekne prava na prigovor;

(k) zahtijevati od Korisnika da otkriju PIN brojeve;

(l) ispisati PIN ili brojeve kartice na računima;

(m) obraditi jednu kupnju kao više transakcija;

(n) izvršiti povrat transakcija na karticu koja nije izvorno korištena za takve transakcije; ili

(o) nadjačati odabir kartične mreže za transakcije izvršene povezanim karticama.

9.2 Prihvaćanjem ovih Uvjeta plaćanja, suglasni ste da nećete koristiti usluge plaćanja za prihvaćanje transakcija povezanih s tvrtkama koje bi mogle negativno utjecati na naš imidž ili poslovni ugled.

9.3 Zadržavamo pravo odbiti autorizaciju ili zadržati isplatu za bilo koju transakciju koju ste podnijeli ako smatramo da krši ove Uvjete plaćanja ili bilo koji drugi ugovor s Teyom ili predstavlja rizik za vas, vaše Korisnike, druge Korisnike Teya-e, naše procesore, ili društvo Teya. To uključuje situacije kao što su prijevare i nezakonite aktivnosti, uključujući podnošenje podataka o transakciji za koje ste trebali znati da su protivne mjerodavnom pravu.

9.4 Prihvaćate da pravilna upotreba sigurnosnih mjera može spriječiti prijevaru i prihvaćate potencijalnu odgovornost za lažne Transakcije do kojih dođe zbog neupotrebe takvih mjera. Nadalje, slažete se s primjenom odgovarajućih sigurnosnih mjera za obradu transakcija, kao što je zahtijevanje od Korisnika da koriste tehnologiju čipa i PIN-a i pružanje sigurne lokacije za unos PIN-ova. Ne smijete zahtijevati potpise ili druge oblike identifikacije umjesto PIN-a.

10. Mrežna pravila i načini plaćanja

10.1 Usluge plaćanja regulirane su Mrežnim pravilima i mogu imati uspostavljene dodatne Uvjete načina plaćanja. Pravila Mreže i Uvjeti načina plaćanja smatrat će se dijelom vašeg ugovora s nama. Pristup značajnim dijelovima Mrežnih pravila javnost može dobiti putem web stranica:

(a) http://www.visa.com;

(b) http://www.mastercard.com; i

(c) http://www.americanexpress.com/merchantopguide.

10.2 Uvjeti plaćanja mogu uključivati niz posebnih Uvjeta načina plaćanja, koji se mogu vidjeti u odjeljku "Dodatni uvjeti" i smatraju se dijelom ovih općih uvjeta plaćanja:

10.3 Suglasni ste da ćete se pridržavati Mrežnih pravila i Uvjeta načina plaćanja, koji imaju prednost nad ovim Uvjetima plaćanja u pogledu odgovarajućeg načina plaćanja u slučaju bilo kakvih sukoba. U slučaju bilo kakvih proturječnih odredbi između ovih Uvjeta plaćanja i Mrežnih pravila/Uvjeta načina plaćanja, poštivat će se sljedeći prioritet: (i) Mrežna pravila, (ii) Uvjeti načina plaćanja i (iii) ovi Uvjeti plaćanja, osim ako nije drugačije navedeno u posebnim Uvjetima načina plaćanja.

10.4 Možemo modificirati i/ili prekinuti dostupne metode plaćanja u bilo kojem trenutku, a Mrežna pravila i Uvjeti načina plaćanja također se mogu povremeno ažurirati. Ove promjene možemo izvršiti mi ili Mreže, bez prethodne obavijesti (u mjeri dopuštenoj mjerodavnim propisima), ali nastojat ćemo vas obavijestiti unaprijed. Vaša daljnja upotreba relevantnih metoda plaćanja potvrđuje vaše prihvaćanje ovih promjena.

10.5 Zadržavamo pravo prilagoditi ove Uvjete plaćanja bez prethodne obavijesti u mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, ako to zahtijevaju Mreže, kako bi bili u skladu s Mrežnim pravilima ili radi bilo kakvih promjena u Uslugama plaćanja.

10.6 Mreže zadržavaju pravo provođenja bilo kojeg aspekta Mrežnih pravila i zabrane bilo kakvih radnji koje bi mogle prouzročiti štetu ili predstavljati rizik od štete za Mreže, kao što je narušavanje njihovog ugleda ili narušavanje integriteta sustava razmjene, ili povjerljivosti podataka. Suglasni ste da se nećete miješati u ostvarivanje ovog prava od strane Mreža i pomoći ćete Teyi u rješavanju bilo kakvih kršenja sigurnosti povezanih sa zaštitom povjerljivih podataka.

10.7 U skladu s propisima koje uspostavljaju Mreže, vaša upotreba Oznaka koje pripadaju Mrežama podliježe njihovim odgovarajućim smjernicama. Kao takvi, vaša je odgovornost da se temeljito upoznate s ovim zahtjevima i da ih stalno poštujete. Vlasništvo Mreža nad ovim Oznakama je neosporivo i isključivo njihovo. Obvezujete se da nećete osporiti ovo vlasništvo ni na koji način i razumijete da Mreže mogu, prema vlastitom nahođenju, zabraniti vašu upotrebu Oznaka bez prethodne obavijesti i iz bilo kojeg razloga.

10.8 Nadalje, kako bismo osigurali usklađenost s mrežnim pravilima, zadržavamo pravo zahtijevati izmjene vaše web stranice ili drugih reklamnih materijala, uključujući korištenje mrežnih oznaka.

11. Vaše obveze

11.1 Suglasni ste da ćete se pridržavati svih uputa koje smo dali u vezi s prihvaćanjem i autorizacijom transakcija plaćanja. Morate osigurati da su svi zaposlenici i ovlašteni predstavnici koji upravljaju platnim transakcijama u vaše ime upoznati s ovim Uvjetima plaćanja i da su prošli odgovarajuću obuku.

11.2 Nadalje se slažete da nećete prihvaćati transakcije izvršene korištenjem platne kartice kojoj nedostaju tipični elementi, koja se čini da je neovlašteno mijenjana ili joj je istekao rok valjanosti.

11.3 Vi ste odgovorni za pregled svoje povijesti transakcija i promptni povrat svih greškom primljenih uplata ili preplaćenih iznosa dotičnom vlasniku kartice.

11.4 Suglasni ste pružiti točne i istinite opise za sve platne transakcije obrađene putem usluge plaćanja. Opisi moraju točno odražavati proizvode i/ili usluge koje se kupuju. Također morate Korisniku dostaviti potvrdu o plaćanju, ako to zahtijevaju mjerodavni zakon ili Mrežna pravila ili Korisniku.

11.5 Vi ste odgovorni za promptno pregledavanje svih izjava koje pružamo, kao što su fakture ili izjave o isplatama, kao i transakcije, uključujući Povrate, Opozive plaćanja ili bilo koja druga plaćanja ili naknade izvršene vama ili vlasniku kartice. Ako smatrate da je bilo koja izjava ili Transakcija netočna ili nepotpuna, morate podnijeti prigovor bez odlaganja. Neuspjeh da to učinite na vrijeme smatrat će se odobrenjem osim ako smo pogrešku napravili mi. Ako smo mi napravili pogrešku, morate nas odmah obavijestiti, a najkasnije u roku od 13 mjeseci od datuma terećenja platne transakcije.

11.6 U situaciji kada ste odlučili ponuditi prihvat samo za određene kartice ili druge alate za plaćanje Mreže, dužni ste obavijestiti korisnike o tome na jasan i nedvosmislen način, istovremeno s obavještavanjem kupaca o prihvaćanju drugih kartica i instrumente plaćanja odgovarajuće Mreže. Tijekom slučajeva transakcija s karticom, ove informacije moraju biti vidljivo prikazane na ulazu u poslovni prostor i na blagajni, a u slučaju transakcija bez kartice ili prodaje na daljinu, na vašoj web stranici ili bilo kojoj drugoj relevantnoj elektroničkoj ili mobilnoj platformi. Informacija se mora dati Korisniku znatno prije nego što se Korisnik uključi u kupoprodajni ugovor s vama.

11.7 Osim ako nije drugačije navedeno i odobreno od nas, vi ćete snositi isključivu odgovornost za osiguravanje i održavanje odgovarajućeg prodajnog sustava i/ili terminala za plaćanje o vlastitom trošku. Time se omogućuje prihvaćanje kartica kao oblika plaćanja i ispunjavanje obveza navedenih u ovim Uvjetima plaćanja.

11.8 Kada isporučimo Teya hardver na zakup, pristajete da nam vratite takvu opremu odmah, a u svakom slučaju najkasnije pet (5) dana nakon raskida ovih Uvjeta plaćanja. Ako to zanemarite, zadržavamo pravo da vam naplatimo punu cijenu primjenjivog Teya hardvera.

12. Pogreške i neovlaštene transakcije

12.1 Ispravit ćemo sve Transakcije koje su nepravilno izvršene našom krivnjom. Ako takva pogreška dovede do smanjenog iznosa primljenih sredstava od onoga što ste trebali primiti, nadoknadit ćemo razliku na vašem računu za isplatu. Ova će se prilagodba izvršiti najkasnije do datuma kada bi sredstva bila primljena da je Transakcija bila ispravno izvršena. Međutim, ako pogreška dovede do preplate, povući ćemo višak ili s vašeg računa za isplatu ili s isplate. Možemo pokušati izmijeniti transakcije koje ste pogrešno obradili, ali morate obavijestiti Teya podršku o pogrešci. Opseg naših popravnih mogućnosti može biti ograničen Mrežama i našom sposobnošću oporavka.

12.2 Kao primatelj plaćanja, kada inicirate nalog za plaćanje putem Usluga plaćanja, mi smo odgovorni za pravovremeni i točan prijenos naloga za plaćanje Korisnikovom pružatelju usluga plaćanja. Ako to ne uspijemo točno postići: (a) odmah ćemo ponovno poslati neispravan nalog za plaćanje platiteljevom pružatelju usluga plaćanja; i (b) ako zatražite, potrudit ćemo se pronaći netočnu transakciju i obavijestiti vas o ishodu.

12.3 Možemo se smatrati odgovornima prema vama za sve troškove koje imate i kamate koje morate platiti zbog našeg propusta da na vrijeme ili točno prenesemo vaše pokretanje naloga za plaćanje.

12.4 U slučaju odgođenog prijenosa naloga za plaćanje pokrenutog od strane vas ili preko vas, iznos transakcije će se prikazati na vašem računu najkasnije do datuma kada bi sredstva bila prikazana da je transakcija bila ispravno izvršena.

12.5 Ako odmah ne obavijestite Teya Podršku o bilo kojoj neovlaštenoj ili netočno izvršenoj Transakciji nakon što saznate za takvu Transakciju, a definitivno najkasnije 13 mjeseci nakon što se pojavi u vašoj povijesti transakcija, nećemo biti obavezni ispraviti ili popraviti tu Transakciju , osim ako vas nismo obavijestili o Transakciji.

12.6 Ako postoji sumnja ili pojava prijevare ili sigurnosnih rizika, obavijestit ćemo vas putem sigurnog komunikacijskog kanala. Ako primite bilo kakvu komunikaciju koja ne slijedi ovaj postupak, obavijestite nas tako da nam se obratite.

13. Povrat

13.1 Svi zahtjevi za povrat novca ili korekcije vraćenih proizvoda ili usluga moraju se podnijeti putem usluge plaćanja u skladu s ovim Uvjetima plaćanja i relevantnim mrežnim pravilima. Odgovornost za prihvaćanje i obradu povrata vaših proizvoda ili usluga leži isključivo na vama. Povrati i usklađenja za kartične transakcije moraju se izvršiti na karticu Korisnika. Pristajete:

(a) imati poštenu politiku povrata, otkazivanja ili prilagodbe;

(b) obavijestite Korisnika o svojoj politici povrata ili otkazivanja u trenutku kupnje;

(c) ne davati gotovinske povrate Kupcima za kartične transakcije osim ako to nije propisano zakonom; i

(d) ne prihvaćati gotovinu ili bilo koji drugi oblik kompenzacije za obradu povrata kartične transakcije.

13.2 Nadalje, potvrđujete i prihvaćate da Korisnik može imati pravo na puni povrat novca od svog pružatelja usluga plaćanja za bilo koju autoriziranu transakciju koju ste pokrenuli pod sljedećim uvjetima:

(a) autorizacija nije navela točan iznos transakcije u trenutku autorizacije; i

(b) iznos transakcije premašuje ono što bi Korisnik mogao razumno očekivati na temelju svojih prošlih navika potrošnje, uvjeta autorizacije i specifičnih okolnosti.

13.3 Za obradu Povrata putem usluge plaćanja, iznos mora odgovarati točnom ukupnom iznosu izvorne transakcije, uključujući poreze i troškove rukovanja. Povrat novca ne smije premašiti izvorni prodajni iznos, osim povrata bilo kakvih troškova dostave koje je Korisnik imao za povrat proizvoda.

13.4 Ako se povrat novca obradi, oduzet ćemo iznos povrata (uključujući sve povezane naknade) od sredstava koja vam dugujemo iz prethodnih ili sljedećih transakcija. Ako nema dovoljno sredstava, nismo obavezni obraditi povrat novca. Ako se povrat novca unatoč tome obradi i dovede do negativnog salda u vašem ID-u trgovca, slažete se da ćete na zahtjev odmah otplatiti sva sredstva koja nam dugujete. Imajte na umu da su naknade povezane s vraćenom Transakcijom nepovratne. Nemate pravo na povrat bilo kakvih Naknada ili drugih iznosa plaćenih ili plativih Teyi u vezi s izvornom Transakcijom koja se vraća.

13.5 Teya zadržava pravo obustaviti ili ograničiti vašu mogućnost izdavanja povrata putem Teyinih usluga plaćanja u bilo kojem trenutku.

14. Opozivi plaćanja

14.1 U nekim slučajevima, transakcija može podlijegati opozivu plaćanja i naplatiti se natrag s vašeg ID trgovca. To se može dogoditi ako:

(a) Korisnik nije ovlašten koristiti karticu ili način plaćanja;

(b) Transakciju osporava Korisnik;

(c) Transakcija je poništena iz bilo kojeg razloga od strane relevantne Mreže, Korisnika ili bilo kojeg drugog subjekta koji ima ovlasti izvršiti takvo Poništenje;

(d) Banke izdavatelji kartice Korisnika zahtijevaju Poništenje ili otkazivanje Transakcije; ili

(e) imamo razloga vjerovati da transakcija nije bila autorizirana, da je nezakonita, sumnjiva ili da krši ove Uvjete plaćanja.

14.2 U slučaju Opoziva plaćanja, morate se pridržavati postupka povrata uplate i preuzeti odgovornost za bilo koji nastali dug koji će nam odmah postati plativ.

14.3 U slučaju da dođe do Opoziva plaćanja, zadržavamo pravo poduzeti različite mjere kako bismo nadoknadili povezana sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na, držanje iznosa Opoziva plaćanja u pričuvi. Također možemo zatražiti povrat iznosa bilo kojeg Opoziva plaćanja, kao i svih naknada, kazni ili penala koje je nametnula mreža od vašeg ID-ja trgovca, uključujući pričuvu, sve isplate koje vam se duguju ili bilo koji račun isplate ili instrument plaćanja povezan s vašim ID-ov trgovca. Ako postoje povrati uplate na čekanju, možemo odgoditi isplate na vaš račun za isplate.

14.4 Nadalje, ako imamo opravdan razlog vjerovati da je Opoziv uplate vjerojatan, možemo privremeno zadržati potencijalni iznos opoziva uplate iz isplata koji bi vam inače bio plativ, sve do sljedećeg trenutka:

(a) Opoziv uplate je utvrđen zbog pritužbe Korisnika i u kojem slučaju ćemo zadržati sredstva;

(b) je isteklo razdoblje u kojem Korisnik može osporiti Transakciju prema mjerodavnom zakonu ili propisu; ili

(c) utvrdimo da se neće dogoditi Opoziv uplate transakcije.

14.5 Ako ne možemo povratiti sredstva vezana za Opoziv plaćanja za koje ste vi odgovorni, pristajete odmah platiti puni iznos Opoziva plaćanja na zahtjev. Osim toga, slažete se pokriti sve troškove i izdatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na, odvjetničke naknade i pravne troškove, koje smo napravili u naplati bilo kojih iznosa koje dugujete.

14.6 Ako dođe do prekomjernog iznosa Opoziva plaćanja, zadržavamo pravo nametnuti dodatne uvjete za vaš ID trgovca, koji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

(a) nametanje novih naknada;

(b) implementacija pričuve za pokrivanje očekivanih Opoziva plaćanja i povezanih naknada;

(c) odgađanje isplata; i/ili

(d) ukidanje ovih Uvjeta plaćanja ili obustavljanje Usluga plaćanja.

14.7 Kao uvjet za korištenje Usluga plaćanja, pristajete na punu suradnju, o vlastitom trošku, u svim istragama koje možemo pokrenuti u vezi s Vašim Transakcijama obrađenim putem Usluga plaćanja. Ako se Opoziv plaćanja uspješno ospori, vratit ćemo relevantna rezervirana sredstva natrag na vaš račun za isplatu. Međutim, u slučaju da izdavatelj mreže ili kartice ne riješi spor u vašu korist ili ako odlučite ne osporiti Opoziv plaćanja, zadržavamo pravo nadoknaditi iznos Opoziva plaćanja i sve povezane naknade od vas.

14.8 Neophodno je razumjeti da svako kašnjenje s vaše strane u pružanju pomoći tijekom istrage, uključujući pružanje potrebne dokumentacije, može rezultirati Opozivom plaćanja. Prihvaćate da nećete fakturirati niti na neki drugi način prikupljati uplate od bilo kojeg Kupca za kupnju ili plaćanje, osim ako su iskorištena prava na Opoziv plaćanja i ako imate zakonsko pravo na to.

14.9 Pretvorba iznosa stornirane uplate primljenih u valuti koja nije valuta isplate za vaš ID trgovca izvršit će se na dan kada Teya primi Opoziv plaćanja. Vi ćete biti odgovorni za sve tečajne razlike, koje bi mogle smanjiti ili povećati iznos namire u relevantnoj valuti namire.

15. Sigurnost i usklađenost s PCI 

15.1 Ako identificiramo potencijalnu ili stvarnu prijevarnu aktivnost ili sigurnosne prijetnje, to ćemo vam sigurno priopćiti. Ako primite bilo kakvu komunikaciju koja nije u skladu s ovom sigurnom procedurom, odmah nam je prijavite putem Teya podrške.

15.2 Ako ste uključeni u pohranu, obradu ili prijenos korisničkih podataka, od vas se traži da se pridržavate Standarda sigurnosti podataka industrije platnih kartica (PCI-DSS), kao i svih dodatnih zahtjeva navedenih u Mrežnim pravilima. U slučaju forenzičke istrage, pristajete na suradnju na naš zahtjev.

16. Dodatna odšteta, zastupanja i jamstva

16.1 Uz odredbe o obeštećenju navedene u Teya Općim uvjetima, slažete se da ćete obeštetiti, braniti i zaštititi nas i naše procesore (kao i njihove odgovarajuće zaposlenike, direktore, agente, podružnice i predstavnike) od i protiv bilo kojeg i svih potraživanja, troškova, gubitaka, štete, presude, porezne procjene, kazne, kamata i izdataka (uključujući razumne pravne troškove) koji mogu proizaći iz bilo kojeg zahtjeva, radnje, revizije, istrage, upita ili postupka pokrenutog od strane treće strane i koji se odnose ili proizlaze iz bilo koje Transakcije koju ste podnijeli putem Usluga plaćanja (uključujući, ali ne ograničavajući se na točnost bilo kojeg sadržaja ili informacija koje ste dali u vezi s proizvodom, uslugom ili transakcijom, ili bilo koje potraživanje ili spor koji proizlazi iz ponuđenih proizvoda ili usluga ili ste ih vi prodali), uključujući sve novčane kazne ili procjene kao rezultat nepridržavanja Mrežnih pravila ili drugih propisa.

16.2 Uz izjave i jamstva navedene u Teya Općim uvjetima, sa svakom Transakcijom obrađenom putem Usluga plaćanja, dajete nam sljedeće izjavei jamstva:

(a) Transakcija predstavlja legitimnu prodaju;

(b) je opis robe i/ili usluga pruženih Korisniku točan;

(c) ispunit ćete sve obveze prema Korisniku i rješavat ćete sve sporove ili pritužbe izravno s njim;

(d) vaše poslovanje i transakcija su u skladu sa svim primjenjivim zakonima;

(e) ne sudjelujete u Transakcijama koje predstavljaju prodaju bilo kojem principalu, partneru, vlasniku vašeg poduzeća ili društva, osim u redovnom tijeku poslovanja; i

(f) ne obrađujete transakcije koje uključuju vaše kartice.

17. Usluge trećih strana

17.1 Kada se naše Usluge pružaju u suradnji s trećom stranom putem njihove mobilne aplikacije, web stranice ili drugog softvera, vaše poslovanje s tom trećom stranom bit će uređeno posebnim ugovorom između vas i njih. Naša isključiva odgovornost leži u uslugama plaćanja koje nudimo kao dio usluga treće strane. Ne snosimo nikakvu odgovornost za rad usluga trećih strana. Ako je tako dogovoreno između vas i treće strane, također možemo naplaćivati naknade u njihovo ime.

18. Dinamička pretvorba valuta

18.1 Ako kvalificirani Korisnik odabere DCC za plaćanje u valuti Korisnika umjesto u domaćoj valuti, sljedeće se primjenjuje na svaku DCC transakciju:

(a) trošak relevantne robe ili usluga bit će pretvoren u Korisnikovu odgovarajuću valutu prihvatljive Korisnikove kartice u trenutku kada se Transakcija izvrši. To se radi korištenjem DCC deviznog tečaja koji nam je dostavio naš pružatelj deviznih usluga na dan transakcije, uz sve troškove konverzije koje mi odredimo. Zadržavamo pravo odlučivanja hoće li se bilo koji dio ovog troška pretvorbe podijeliti s vama; i

(b) DCC devizni tečaj koji se primjenjuje na svaku transakciju koristit će se za sve Opozvane uplate ili povrate koji se odnose na tu transakciju.

18.2 Važno je pojasniti da Teya ima pravo promijeniti svog pružatelja usluge tečaja stranih valuta u bilo kojem trenutku, bez ikakve prethodne obavijesti;

18.3 Vaše su odgovornosti:

(a) osigurati da vaše osoblje dobije odgovarajuću obuku u vezi s korištenjem DCC-a od strane kvalificiranih Korisnika i obavijestiti svoje osoblje o svim promjenama DCC-a;

(b) izbjegavati namjerno lažno predstavljanje bilo kojeg elementa ili značajke DCC-a; i

(c) pridržavati se odredbi korisničkih operativnih uputa i Mrežnih pravila koja se odnose na pružanje DCC-a.

19. Pritužbe, mjerodavno pravo i sporovi

19.1 U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva Uslugama plaćanja, ljubazno uputite svoju pritužbu našem timu za korisničku podršku. Naš postupak za pritužbe primjenjivat će se na sve primljene pritužbe.

19.2 U roku od petnaest (15) radnih dana od datuma primitka pritužbe, iscrpan odgovor bit će dostavljen putem e-pošte. U iznimnim situacijama u kojima se potpuni odgovor ne može odmah dati, bit će priopćeno objašnjenje kašnjenja i procijenjeni rok za potpuni odgovor, koji ne prelazi osam (8) tjedana od datuma primitka pritužbe.

19.3 Ako naše rješenje ne ispuni vaša očekivanja, pritužba se može uputiti Islandskom odboru za pritužbe na transakcije s financijskim subjektima. Dodatne informacije o Odboru mogu se dobiti putem web stranice Islandskog financijskog nadzornog tijela na www.fme.is. Dodatne informacije također možete pronaći u Teya centru za pomoć.

19.4 Ovi Uvjeti plaćanja regulirani su i tumače se u skladu s islandskim zakonom, bez primjene načela Kojima se uređuje sukob zakona. U mjeri u kojoj je islandski zakon u suprotnosti sa zakonima vaše zemlje prebivališta, islandski zakon će prevladati u najvećoj mogućoj mjeri.

19.5 Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno i u mjeri dopuštenoj važećim zakonima, sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Uvjetima plaćanja, ili njihovim predmetom ili formom, rješavat će Okružni sud u Reykjavíku. Unatoč gore navedenom, Teya zadržava pravo podizanja bilo kakvih tužbi (uključujući zabranu) protiv vas u jurisdikciji u kojoj ste registrirani, prebivate ili se na drugi način nalazite, ili bilo kojoj drugoj odgovarajućoj jurisdikciji. Radi izbjegavanja sumnje, zabrana će uključivati, ali nije ograničena na: (i) zapljenu, (ii) preliminarnu zabranu ili (iii) slične pravne lijekove.

20. Općenito

20.1 Radi izbjegavanja sumnje, odredbe o općim uvjetima koji nisu obuhvaćeni ovim Uvjetima plaćanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na intelektualno vlasništvo, podatke, poreze, ograničenje odgovornosti, jamstva, odvojenost i višu silu, bit će regulirane Teya Općim uvjetima.

Dopunski uvjeti

21. Uvjeti za American Express

21.1 Odredbe navedene u ovom odjeljku primjenjive su na vas u mjeri u kojoj ste omogućili American Express kao način plaćanja za svoj ID trgovca.

21.2 Slažete se:

(a) da nećete sudjelovati u bilo kakvim marketinškim ili promotivnim aktivnostima koje su štetne za poslovanje American Expressa ili brend American Express i ako ovi Uvjeti plaćanja budu raskinuti da ćete odmah ukloniti sve identifikacijske oznake, logotipe i naljepnice American Expressa iz svojih prostorija i/ili web stranice ;

(b) da ćete se uskladiti s Operativnom politikom sigurnosti podataka American Expressa koja se s vremena na vrijeme može dopuniti;

(c) otkriti svoju politiku povrata novca u trenutku kupnje i u skladu s mjerodavnim zakonom;

(d) za Transakcije kod kojih Kartica nije prisutna, nakon više od sedam (7) dana od primitka originalnog autorizacijskog koda dobiti drugi autorizacijski kod prije otpreme ili isporuke narudžbe;

(e) održavati informacije o korisničkoj službi koje su dostupne za pregled vašim kupcima, što bi trebalo uključivati minimalno e-poštu i telefonski broj korisničke službe;

(f) naznačiti da prihvaćate American Express kartice kad god priopćite Kupcima metode plaćanja koje prihvaćate i prikažite oznake American Expressa u skladu sa smjernicama American Expressa;

(g) da nećete kritizirati ili pogrešno okarakterizirati American Express karticu ili bilo koju uslugu ili program American Expressa;

(h) ne koristiti American Express karticu za provjeru starosti Korisnika; i

(i) za Transakcije povezane s pružanjem usluga, ne obrađivati takve Transakcije na American Express kartici sve dok usluge nisu pružene.


Welcome to Teya's world of payment services, where we redefine your payment experience. Our platform revolutionises the way you handle payments, making it incredibly convenient for users to both send and receive funds. With this streamlined process, you're liberated to dedicate your precious time and energy to what truly matters: your daily responsibilities, business expansion, or any other vital priorities on your agenda. Say goodbye to payment hassles and hello to newfound efficiency! Whether you're an individual, small business owner, or corporation, Teya is your dependable partner for secure and efficient payment solutions.

The terms and conditions set out here, including referenced policies, guidelines, instructions, and any other documents identified from time to time (“Payment Terms”, also referred to as “Additional Terms”) govern your use of our payment processing services, as well as any other services provided under these Payment Terms as indicated under section 2 at any given time (“Payment Services”).

When you use our Payment Services, you also agree to the Teya General Terms and the Data Processing Addendum, which are incorporated into these Payment Terms by reference, including any amendments made from time to time. If you do not understand any provisions of these Payment Terms, please contact us before using our Payment Services.

Unless otherwise defined herein, capitalised terms have the same meaning as in the Teya General Terms. To the extent that there is a conflict between these Payment Terms and the terms referenced above, these Payment Terms will prevail.

For information about how we treat your information, please see our Privacy Policy.

If any clauses of these Payment Terms seem unclear, you have inquiries about our Payment Services, or you wish to obtain a free copy of these Payment Terms, please feel free to contact Teya Support at any time during the term of these Payment Terms. We are here to assist you at your convenience.

1. Definitions

"Blended Rate" means a fixed fee applied to Card payments, which includes all charges and fees imposed by card issuers, Networks, and Teya, without differentiation based on card category, brand, or country of issuance;

Business Portal” means the online platform made available by Teya for managing Transactions, monitoring of Merchant ID(s) balance, and accessing reporting and other information related to the Payment Services;

"Card" refers to a payment card, such as a credit or debit card, that is accepted by the relevant Network for processing Transactions through the Payment Services;

Card Issuer” means an entity, typically a financial institution, that issues credit or debit Cards to cardholders;

Chargeback” means a dispute raised by a Customer with their credit or debit Card Issuer regarding a payment Transaction;

Customer Currency” means the currency in which eligible DCC Customers receive Card statements from a Card Issuer; 

"DCC Exchange Rate" means the foreign exchange rate we receive from our designated service provider for the purpose of DCC transactions;

Domestic Currency” means the currency used to typically quote the prices of goods or services offered to Customers in any given Transaction;

"Dynamic Currency Conversion (DCC)" means a feature that allows a Customer to carry out a Transaction in their Card's currency, rather than the currency of the jurisdiction where you are located;

"Interchange Fee” means a fee charged by a Card Issuer for processing a Transaction that is paid by Teya or a third party on behalf of Teya and is reimbursed by you;

Mark(s)” means a recognizable symbol, design, or expression that identifies a specific brand, product, or service. This includes logos, service marks, design marks, and stylized scripts;

Merchant Activity" means the summary of your transactional profile, capturing your Card processing volume, Payment Method variety, and global transaction distribution;

"Merchant ID(s)" means your distinct account number(s) set up by us to access the Payment Services in accordance with these Payment Terms;

MOTO” means a payment solution, in which Customers share their Card details via mail, phone, or digitally, allowing Transactions to take place without the Customer or their Card being physically present;

Network Fees” means the fees imposed by the Networks on Card-based transactions which are reasonably determined by Teya on a periodic basis. Details of the prevailing Network Fees shall be made available in case of Unblended Rates via the Business Portal;

Network Rules” mean the guidelines, bylaws, and regulations set by a Network detailing how a Payment Method can be accepted and utilised;

"Pay By Link" means a payment solution wherein the merchant generates a unique link for a particular Transaction;

Payment Method Terms” means the additional terms that apply to a specific Payment Method and can be found or accessed on Teya’s website;

Payout” means the sum owed to you from completed Transactions, after subtracting our Fees and accounting for any Refunds, Chargebacks, Reversals, set-offs, or other amounts owed to us;

"Payout Account" means the bank account designated by you to receive the funds from processed Transactions;

PCI-DSS” means the Payment Card Industry Data Security Standards;

"Refund" means your initiation of a request for a full or partial return of funds to a Customer for a completed Transaction;

Reversal” means cancellation of the settlement of funds for a completed Transaction;

Teya” means Teya Iceland hf. (company number: 4406861259) registered at Katrínartún 4, 105 Reykjavík, Iceland. Teya Iceland hf. is a credit institution authorised and regulated by the Icelandic Central Bank - Financial Supervisory Authority. The authority’s public register of supervised entities can be viewed at https://en.fme.is/supervision/supervised-entities/. Teya is authorized to provide cross-border services in the field of payment services in Croatia.

"Unblended Rates" means a pricing structure in which the fees and charges applied by Card Issuers, Networks, and Teya vary based on specific factors. These factors may include the Merchant Category Code (MCC) assigned to your business, the type of Card being used (such as credit or debit), the country of issuance of the Card, and the brand of the Card being accepted. In this pricing structure, the fees associated with each transaction may differ and are not bundled together into a single fixed fee;

2. The Payment Services

2.1 Our Payment Services allow you to accept and process payments from your Customers using various methods, such as credit and debit Card Transactions, contactless smartphone Transactions, online Transactions and Pay By Link. Specific terms related to these services are outlined in the 'Supplementary Terms' section. Please note that some services may require activation, which is at our discretion.

2.2 Through the Payment Services, we help you process payment Transactions from your Customers. The funds received from these Transactions will be credited to you after deducting any Fees, Chargebacks, Reversals, Claims, Refund or any other amounts owed to us or another company within the Teya Group. The settled funds will be deposited into your Payout Account.

2.3 You authorise and instruct us to receive, manage, and distribute funds in line with these Payment Terms on your behalf. This authorisation will remain valid until either you or we terminate these Payment Terms.

2.4 By registering for the Payment Services, you give us the authority and direction to conduct credit evaluations, compliance checks, and other necessary verification processes. This may involve providing additional information and documentation to verify your identity and comply with anti-money laundering, counter-terrorism financing, and other regulatory requirements. These procedures are outlined in our Teya General Terms. Further, you acknowledge that the right to decide your eligibility for accessing and using the Payment Services rests solely with us and is subject to our discretion.

3. Information & access

3.1 In addition to the information provision obligations outlined in the Teya General Terms, it's imperative that you promptly notify us in writing of the following situations:

(a) actual or suspected breaches of security relating to your Merchant ID(s);

(b) loss, theft, misappropriation, or actual or suspected unauthorised use of your payment terminal(s) or any other systems, software, or hardware utilised for submitting Transactions to Teya;

(c) significant changes to your operations;

(d) any alterations in your business's authorised signatories;

(e) any changes in the beneficial ownership and/or ownership structure of your business; and

(f) any situations that may hinder your compliance to these Payment Terms.

3.2 Teya may ask for more information from you at any point. For instance, we might request invoices from your suppliers, invoices or receipts issued to your customers, government-issued identification like a passport or driver's license, a business license, bank statements, financial data, or other pertinent details.  If you don't provide this information when asked, your Merchant ID(s) could be suspended or terminated.

3.3 Upon request by Teya, the Network, or any authority with jurisdiction over Teya, you are required to grant access to your Card acceptance equipment and systems to certification authorities and/or investigators. Furthermore, you allow Teya, the Networks, and/or any authority with jurisdiction over Teya to access your premises at any given time. This is applicable without the need for any prior notification, except in cases where prior notice is mandated by Applicable Law, with the intention of auditing your adherence to these Payment Terms.

4. Fees, Payout & Deductions

4.1 For the use of the Payment Services you agree to pay the Fees assessed and calculated by us in accordance with the: (a) fee schedule available on our website; (b) the Fees set out in a Notice (such as in your welcome email, and as amended from time to time); and/or (c) otherwise agreed between you and Teya, all of which are incorporated into these Payment Terms by reference. Where applicable a combination of Fees from the aforementioned sources may be applied.

4.2 Teya offers two Fee structures for accepting Card Transactions through Teya’s Payment Services: Blended Rates and Unblended Rates. Eligibility for these rates is determined by us.

4.3 By agreeing to these Payment Terms, you opt for Blended Rates (unless otherwise agreed). You understand that you are getting one single Fee for Card Transactions, which covers all costs and fees charged by Card Issuers and Networks. This fee doesn't change based on categories, brands, or countries of issuance, even if the Interchange Fees vary. You also acknowledge and request that we don't provide detailed breakdowns of the distinct Network and Card Issuer fees, and we aren't obligated to present these details either under these Payment Terms or in any other context.

4.4 With respect to Blended Rates, you recognise that the underlying Interchange Fee and other card-related fees are determined by Teya, based either on the Merchant Activity data you supply or on business assumptions derived from your feedback. Should the real Merchant Activity substantially deviate from your provided data or feedback, we reserve the right to immediately adjust the Blended Rate accordingly, reflecting the current Merchant Activity attributes. This adjustment is due to, without limitation, specific transaction types, like those made with credit Cards issued outside of Europe for European businesses or business cards, incurring higher fees from the Networks compared to transactions with European-issued Cards.

4.5 If you choose Unblended Rates, subject to availability, you acknowledge and agree that the Network Fees and Interchange Fees can change, as set by Networks and Card Issuers. As a result, we may adjust those Network Fees and/or Interchange Fees without giving you advance notice.

4.6 Subject to any withholdings, Reserves, or any other events under these Payment Terms which allow Teya to delay Payouts, Teya strives to remit funds from processed Card Transactions that occur on a given Business Day to your Payout Account on the following Business Day (unless otherwise agreed, and in any case not a Business Day later than once Teya receives the funds from the relevant Networks). If the Transactions are received on a non-Business Day, the Payout will be initiated by Teya on the next Business Day, subject to the above. Please note that any relevant Fees for our Payment Services, as well as any other outstanding debts you have with us, will be subtracted from the Payout. For clarity, Teya:

(a) will not incur any obligation to pay interest on Transactions from the date they are submitted or on any funds Teya holds; and

(b) is not obliged to remit any Payouts until Teya receives the relevant funds from the Networks.

4.7 Unless we have agreed otherwise, your Payout currency will match the currency of your business's registered location.

4.8 Teya will deduct all Fees linked to your use of the Payment Services from your Payouts, including but not limited to:

(a) all Fees;

(a) any amounts due to a Chargeback and related fees;

(b) any processed Refunds;

(c) any additional charges or deductions that Teya is authorised to make under the Payment Terms, any other Additional Terms, or the Teya General Terms;

(d) any other amounts you owe to Teya under these Payment Terms or due to your violation of these Payment Terms, including those arising from actual or suspected illegitimate Transactions, currency conversion expenses, reimbursement of third-party processor fees, reimbursement of any fines and assessments (like those from the Networks), and indemnity or damages payments;

(f) any tax or governmental charges, including value-added tax, imposed on any amounts Teya has to pay you under these Payments, which Teya will charge to you and remit to the relevant authority; and

(g) adjustments in case of an incorrect Payout.

4.9 Fees tied to the processing of your Transactions become payable as soon as a Transaction is presented to Teya for processing. Any Fees connected to Chargebacks are payable the moment the Chargeback process is started. All other Fees are due when Teya provides the service, when Teya requests payment, or when Teya is otherwise entitled to payment in line with the stipulations of these Payment Terms.

5. Deferred Payouts, Reserve & Protective Measures

5.1 Teya can decide to delay or hold back Payouts at its discretion. Reasons for doing so may include, but are not limited to:

(a) if any Transactions appear suspicious or invalid, Teya can delay Payouts until we are confident about their authenticity;

(b) Payouts can be deferred if Teya, or any other authorised party or institution, has requested information from you in accordance with these Payment Terms. The Payout(s) will be delayed until the necessary information is adequately provided;

(c) if you breach these Payment Terms and/or Network Rules, Teya can delay Payout(s) until the breach is rectified and all ensuing liabilities are resolved by you;

(d) if there are suspicions of fraud or potential infringement of these Payment Terms and/or Network Rules, Teya can withhold payment until the completion of its investigation and when it's convinced of no fraud or infringement occurrence;

(e) in the presence of Chargebacks, Refunds, or any other actions that Teya deems could pose a financial risk, the release of Payout(s) may be held back until an investigation assures no imminent financial risk;

(f) if Teya reasonably anticipates that the Transaction amounts won't adequately cover your future obligations towards it, including any Fees, Chargebacks, or Refunds, it can defer Payout(s) until it's convinced of sufficient future coverage;

(g)  if Teya has reason to believe you will not be able to meet your financial obligations towards Teya, we might pause Payouts until these concerns have been resolved;

(h) if any Network instructs or mandates, Teya can delay Payout(s) for the duration instructed or required by the relevant Network; and

(i) if Teya believes that it's prohibited by Applicable Law to make payment to you, it can delay Payout(s) until it's convinced that the Payout is lawful.

5.2 Teya can change or give more reasons for suspending Payouts if we get new information that makes this necessary.

5.3 You agree that we can use withheld Payouts to create a Reserve when we deem necessary. By agreeing, you give us a security interest in and lien on any funds held in the Reserve. This Reserve acts as a safeguard for our interests, and we can subtract any amounts you owe us under these Payment Terms, including any negative balance in associated with your Merchant ID(s), without having to notify you beforehand.

5.4 In the event that you owe an amount that exceeds the funds held in the Reserve, you agree to promptly, but no later than three (3) Business Days following our demand, remit the outstanding balance to us.

5.5 We may also deduct, recoup, or offset any Fees or other amounts owed by you under the provisions of these Payment Terms or any other agreements that may exist between you and us or any of our Affiliates (including any other Teya Company). This right may be exercised, without limitation, by deducting the relevant amounts from your Merchant ID(s) balance, Reserve, any Payouts that are due to you, or any other funds held by us that are payable to you.

5.6 To supplement the protective measures outlined in these Payment Terms, Teya, where legally permissible, has the authority to deduct from the Payout, Reserve, or any sums otherwise payable to you, against any debt you owe to any Teya Company under any contract. Should the amount you owe to any Teya Company surpass your Payout, Reserve, or any sums otherwise due to you, we retain the right to charge or debit a payment method linked to your Teya Account or any Services. Failing to pay the amounts you owe to Teya immediately upon request constitutes a breach of these Payment Terms. Furthermore, you'll be responsible for all costs we encounter during the debt recovery process, including but not limited to legal fees, collection agency fees, and any applicable interest.

6. Term & Termination

6.1 Unless otherwise agreed, these Payment Terms will continue to apply from the date they become effective until terminated by you or us.

6.2 As outlined in the Teya General Terms, we reserve the discretion to immediately terminate these Payments Terms, unless otherwise required by Applicable Law, and the same right extends to you, unless a different arrangement has been agreed upon by Teya and yourself. If the Applicable Law obligates a minimum notice period, we will comply with these periods. However, if you have the potential to waive such rights, they'll be considered waived upon your acceptance of these Payment Terms.

6.3 Besides Teya's general authority to terminate these Payment Terms without notice, and supplementary to the termination rights articulated in the Teya General Terms, we retain the right to immediately terminate these Payment Terms under the following circumstances (without limitation):

(a) If Teya is legally compelled to terminate these Payment Terms due to Applicable Law, a Network, the Network Rules, or any authority overseeing its operations to end these Payment Terms;

(b) If it becomes illegal for Teya to continue offering the Payment Services to you;

(c) If you have supplied, or we reasonably suspect that you have supplied, misleading, incomplete, or false information to Teya in relation to the application, entry into, and/or operation of these Payment Terms;

(d) If you are, or we reasonably suspect that you are, violating the Network Rules and/or any Applicable Law;

(e) If you have submitted, or we reasonably suspect that you have submitted, illegitimate Transaction(s) to us;

(f) If there is a significant shift in the nature of your business;

(h) If your business merges with another entity and/or there is a change in the control of your business;

(i) If you, through your actions or omission, do something that we reasonably believe harms or could harm our or a Network's brand, image, reputation, or goodwill or could otherwise inflict damage or loss to the goodwill of a Network or Teya;

(j) If any incident or series of events, whether related or not (including, but not limited to): i) irregular Card sales, excessive Chargeback and Refund ratios as reasonably determined by us; ii) signs of fraudulent or illegitimate Transactions; and/or iii) any significant adverse change in your business assets or financial condition occurs that, in Teya's opinion, may impact your ability to fulfil any or all of your obligations under these Payment Terms;

(k) If you fail to pay any amount due to Teya according to these Payment Terms, and such failure has not been remedied within fourteen (14) days of us notifying you;

(m) If you haven't provided, within seven (7) days of receiving our request, information that Teya deems necessary, such as for Teya’s risk assessment and due diligence;

(n) If you haven't provided any collateral within seven (7) days of receiving Teya’s request;

(o) If you reject any provision of these Payment Terms; and

(q) If your operations no longer align with Teya’s risk appetite.

6.4 Teya retains the authority to immediately terminate the Payment Terms related to one or more Payment Methods, while maintaining the Payment Terms for other relevant Payment Methods, without any prior notification. Furthermore, Teya reserves the discretion to suspend or cease any payment solutions or individual service components linked with the Payment Services, such as MOTO or Pay By Link, without giving any notice, unless otherwise required by Applicable Law.

7. Amendments

7.1 As detailed in the Teya General Terms, we can modify these Payment Terms by providing a Notice that we consider reasonable, unless a specific notice period is legally mandated, in which case we'll adhere to the Applicable Law. However, any rights you might have to waive such periods will be seen as waived when you agree to these Payment Terms.

7.2 An Amendment will become effective on the date stated in the Notice, and your continued usage of the Payment Services after the modifications take effect signifies your acceptance of the updated Payment Terms or Fees as relevant, unless you terminate these Payment Terms before the Amendment takes effect. If you disagree with the Amendment, you can terminate these Payment Terms free of charge and with immediate effect any time before the proposed Amendment takes effect.

7.3 Teya reserves the right to modify the exchange rates with immediate effect and without any prior notification.

8. Record of Transactions

8.1 We will provide you with access to your Transaction data through the Business Portal, which includes downloadable reports. The details furnished will encompass the Fees linked to the Transactions you process, reference numbers, and the Transaction amount in the credited currency. By agreeing to these Payment Terms, you are authorising and requesting us to compile this information for all Card Transactions categorised by brand, payment method, and types and rates of Interchange Fees, if applicable. We will make this information available to you through the Business Portal and/or email, on a monthly basis at a minimum.

8.2 Unless otherwise stipulated by Applicable Law, you alone are responsible for: (a) preserving a permanent record of all Transactions and corresponding data connected to your use of the Payment Services, and (b) reconciling all Transactional information related to your use of the Payment Services. If you observe any errors or unauthorized Transactions, it's crucial that you contact us without delay.

9. Prohibitions & Limitations

9.1 You will comply with all Applicable Law and only accept Cards for Transactions that are allowed by Applicable Law. Along with any other obligations, restrictions, and limitations stated in these Payment Terms, you agree to not:

(a) set minimum prices for Card acceptance;

(b) charge extra fees for Card use unless allowed by Applicable Law and Network rules;

(c) use Card credit for cash advance;

(d) use the Payment Services outside of your registered country of business (unless authorised to do so);

(e) discriminate between Cards unless allowed by Applicable Law and/or Network Rules;

(f) process Transactions not from selling your products or services;

(g) process known or suspected fraudulent Transactions;

(h) act as an intermediary or aggregator for the Payment Service;

(i) process Transactions to refinance Customer obligations;

(j) ask Customers to waive dispute rights;

(k) request Customers to reveal PIN numbers;

(l) print PIN or Card numbers on receipts;

(m) process a single purchase as multiple Transactions;

(n) refund Transactions to a Card that was not originally used to make such transactions; or

(o)  override the selection of Card Network for Transactions made with co-branded Cards.

9.2 By accepting these Payment Terms, you agree not to utilise the Payment Services for accepting Transactions related to the businesses that could adversely impact our image or business standing.

9.3 We reserve the right to decline authorisation or withhold a Payout for any Transaction submitted by you if we believe it violates these Payment Terms or any other agreement with Teya, or poses a risk to you, your Customers, other Teya customers, our processors, or a Teya Company. This includes situations such as fraud and illegal activities, including submitting Transaction information that you should have known is against Applicable Law.

9.4 You acknowledge that the proper use of security measures can prevent fraud and accept potential responsibility for fraudulent Transactions that occur due to a failure to use such measures. Further, you agree to implement proper security measures for processing Transactions, such as requiring Customers to use chip and PIN technology and providing a secure location for entering PINs. You must not request signatures or other forms of identification instead of PINs.

10. Network Rules & Payment Methods

10.1 The Payment Services are governed by the Network Rules and may also have additional Payment Method Terms established. The Network Rules and Payment Method Terms will be considered part of your agreement with us. Access to substantial portions of the Network Rules can be obtained by the public through the websites of:

(a) http://www.visa.com;

(b) http://www.mastercard.com; and

(c) http://www.americanexpress.com/merchantopguide.

10.2 The Payment Terms may include a number of specific Payment Method Terms, which can be viewed under the ‘Supplementary Terms’ section, and are considered part of these overall Payment Terms:

10.3 You agree to abide by the Network Rules and the Payment Method Terms, which hold precedence over these Payment Terms with respect to the related Payment Method in the event of any conflicts. In the event of any conflicting provisions between these Payment Terms and the Network Rules/Payment Method Terms, the following priority will be observed: (i) Network Rules, (ii) Payment Method Terms, and (iii) these Payment Terms, unless otherwise stated in specific Payment Method Terms.

10.4 We may modify and/or discontinue the available Payment Methods at any time and Network Rules and Payment Method Terms may also be updated periodically. These changes can be made by us or the Networks, without prior notice (to the extent permissible by Applicable Law), but we will endeavour to inform you beforehand. Your continued use of the relevant Payment Methods confirms your acceptance of these changes.

10.5 We reserve the right to adjust these Payment Terms without notice to the extent permissible by Applicable Law, if required by the Networks, to comply with the Network Rules or address any changes in the Payment Services.

10.6 The Networks retain the right to enforce any aspect of the Network Rules and to prohibit any actions that may cause harm or pose a risk of harm to the Networks, such as harm to their reputation or damage to the integrity of the interchange system, or to confidential information. You agree not to interfere with the exercise of this right by the Networks and to assist Teya in addressing any security breaches related to the protection of confidential data.

10.7 In accordance with the regulations set forth by the Networks, your use of the Marks belonging to the Networks is subject to their respective guidelines. As such, it is your responsibility to thoroughly familiarize yourself with these requirements and to maintain strict compliance at all times. The ownership of these Marks by the Networks is unassailable and exclusively theirs. You covenant not to challenge this ownership in any manner and understand that the Networks may, at their discretion, prohibit your use of the Marks without prior notice and for any reason.

10.8 Furthermore, to ensure compliance with the Network Rules we reserve the right to request modifications to your website or other advertising materials, including the use of the Network Marks.

11. Your Obligations

11.1 You agree to abide by all instructions provided by us in regard to accepting and authorising payment Transactions. You must ensure that all employees and authorised representatives handling payment Transactions on your behalf are familiar with these Payment Terms and have received proper training.

11.2 You further agree not to accept any Transactions made using a payment Card that is missing typical elements, appears tampered with, or has expired.

11.3 You are responsible for reviewing your Transaction history and promptly refunding any mistakenly received payments or overpaid amounts to the respective cardholder.

11.4 You agree to provide accurate and truthful descriptions for all payment Transactions processed through the Payment Service. The descriptions must accurately reflect the products and/or services being purchased. You must also provide a receipt of the payment, if required by Applicable Law or the Network Rules, to the Customer.

11.5 You are responsible for promptly reviewing any statements we provide, such as invoices or Payout statements, as well as Transactions, including Refunds, Chargebacks, or any other payments or charges made to you or the cardholder. If you believe that any statement or Transaction is incorrect or incomplete, you must raise objections without delay. Failure to do so in a timely manner will be considered approval unless the error was made by us. If an error was made by us, you must inform us promptly, and no later than 13 months from the date the payment Transaction was debited.

11.6 In the situation where you've decided to offer acceptance only for specific Cards or other payment tools of a Network, you are required to notify Customers about this in a distinct and unambiguous way, simultaneously as you inform Customers about the acceptance of other Cards and payment instruments of the corresponding Network. During instances of Card present transactions, this information must be noticeably displayed at your business establishment's entrance and the checkout, but concerning Card not present Transactions, or remote sales, on your website or any other relevant electronic or mobile platform. The information has to be given to the Customer well before the Customer engages in a purchase agreement with you.

11.7 Unless stated otherwise and approved by us, you will bear sole responsibility for securing and upkeeping a suitable sales system and/or payment terminal at your own expense. This is to enable the acceptance of Cards as a form of payment and to meet the obligations outlined in these Payment Terms.

11.8 When we supply Teya Hardware for lease, you consent to return such equipment to us immediately, and in any event no later than five (5) days following the termination of these Payment Terms. Should you neglect to do so, we retain the right to bill you for the full cost of the applicable Teya Hardware.

12. Errors & Unauthorised Transactions

12.1 We will rectify any Transactions that have been improperly executed due to our fault. If such an error leads to a reduced amount of funds received than what you should have received, we will offset the difference in your Payout Account. This adjustment will be done no later than the date the funds would have been received had the Transaction been correctly executed. However, if the error leads to an overpayment, we will retract the surplus from either your Payout Account or Payout. We can try to amend Transactions that you processed incorrectly, but you must inform Teya Support about the error. The scope of our correctional ability may be restricted by the Networks and our recovery capability.

12.2 As a payee, when you initiate a payment order via the Payment Services, we are accountable for the timely and correct transmission of the payment order to the Customer’s payment service provider. If we fail to achieve this accurately: (a) we will promptly re-send the faulty payment order to the payer’s payment service provider; and (b) if you request, we will make efforts to track down the incorrect Transaction and update you on the outcome.

12.3 We might be held responsible to you for any charges that you incur and any interest that you need to pay due to our failure to transmit your initiation of a payment order on time or accurately.

12.4 In case of a delayed transmission of a payment order initiated by or through you, the Transaction amount will be reflected in your Account no later than the date the funds would have been reflected had the transaction been correctly executed.

12.5 If you do not promptly inform Teya Support about any unauthorised or incorrectly executed Transaction upon becoming aware of such a Transaction, and definitely no later than 13 months after its appearance in your transaction history, we will not be obliged to correct or remedy that Transaction, unless we have failed to notify you of the Transaction.

12.6 If there is suspicion or occurrence of fraud or security risks, we will inform you through a secure communication channel. If you receive any communication that does not follow this process, please inform us by reaching out to us.

13. Refunds and Returns

13.1 All requests for Refunds or adjustments on returned products or services must be submitted through the Payment Service in accordance with these Payment Terms and the relevant Network Rules. The responsibility for accepting and handling returns of your products or services lies solely with you. Refunds and adjustments for Card Transactions must be made to the Customer's Card. You agree to:

(a) have a fair return, cancellation, or adjustment policy in place;

(b) inform Customers of your return or cancellation policy at the time of purchase;

(c) not provide cash refunds to Customers for Card Transactions unless legally required; and

(d) not accept cash or any other form of compensation for processing a Card Transaction Refund.

13.2 Further, you acknowledge and accept that a Customer may be eligible for a full refund from their payment provider for any authorised Transaction initiated by you under the following conditions:

(a) the authorisation did not specify the exact Transaction amount at the time of authorisation; and

(b) the Transaction amount exceeds what the Customer could reasonably expect based on their past spending habits, the conditions of the authorisation, and the specific circumstances.

13.3 To process a Refund through the Payment Service, the amount must match the exact total of the original Transaction, including taxes and handling charges. Refunds may not surpass the original sale amount, except for reimbursement of any shipping costs incurred by the Customer for product returns.

13.4 If a Refund is processed, we will subtract the Refund amount (including any associated fees) from the funds that are owed to you from previous or subsequent Transactions. If there are insufficient funds, we are not obligated to process the Refund. If the Refund is processed despite this and it leads to a negative balance in your Merchant ID(s), you agree to immediately repay all funds owed to us upon request. Please be aware that Fees related to the refunded Transaction are non-refundable. You are not entitled to any reimbursement of any Fees or other amounts paid or payable to Teya in respect of the original Transaction which is refunded.

13.5 Teya reserves the right to suspend or impose limitations on your ability to issue Refunds through Teya's Payment Services at any time.

14. Chargebacks

14.1 In some instances, a Transaction may be subject to a Chargeback and charged back to your Merchant ID(s). This may occur if:

(a) the Customer is not authorised to use the Card or Payment Method;

(b) the Transaction is disputed by the Customer;

(c) the Transaction is reversed for any reason by the relevant Network, the Customer or any other entity possessing the authority to effect such a Reversal;

(d) Customer Card issuing banks require Reversal or cancellation of the Transaction; or

(e) we have any reason to believe that the Transaction was not authorised, unlawful, suspicious, or in violation of these Payment Terms.

14.2 In the event of a Chargeback, you must comply with the Chargeback process and assume liability for any resulting debt which will become immediately payable to us.

14.3 In the event that a Chargeback arises, we reserve the right to undertake various measures to recoup the associated funds, including but not limited to, holding the Chargeback amount in a Reserve. We may also reclaim the amount of any Chargeback, as well as any fees, fines, or penalties imposed by a Network from your Merchant ID(s), including the Reserve, any Payouts due to you, or any Payout Account or payment instrument associated with your Merchant ID(s). If there are pending Chargebacks, we may defer Payouts to your Payout Account.

14.4 Furthermore, if we have reasonable cause to believe that a Chargeback is probable, we may temporarily withhold the potential Chargeback amount from Payouts that would otherwise be payable to you, until such time as:

(a) a Chargeback is determined due to a Customer complaint and in which case we will retain the funds;

(b) the period for a Customer to dispute the Transaction under Applicable Law or regulation has lapsed; or

(c) we determine that a Chargeback on the Transaction will not occur.

14.5 Should we be unable to recover funds related to a Chargeback for which you are held liable, you agree to promptly pay the full amount of the Chargeback upon demand. Additionally, you agree to cover all costs and expenses, including but not limited to, attorney's fees and legal expenses, incurred by us in the collection of any amounts owed by you.

14.6 Should you incur an excessive amount of Chargebacks, we reserve the right to impose additional conditions on your Merchant ID(s), which may include but are not limited to:

(a) imposing new Fees;

(b) implementing a Reserve to cover expected Chargebacks and related fees;

(c) postponing Payouts; and/or

(d) terminating these Payment Terms or suspending the Payment Services.

14.7 As a condition of using the Payment Services, you agree to extend your full cooperation, at your own expense, in any investigations we may initiate into your Transactions processed through the Payment Services. Should a Chargeback be successfully disputed, we shall release the relevant reserved funds back to your Payout Account. However, in the event that the dispute is not resolved in your favour by the Network or Card Issuer, or if you elect not to contest the Chargeback, we reserve the right to recoup the Chargeback amount and any associated fees from you.

14.8 It is imperative to understand that any delay on your part in assisting us during an investigation, including the provision of necessary documentation, may result in an irreversible Chargeback. You acknowledge that you shall not bill or otherwise collect payment from any Customer for a purchase or payment, unless Chargeback rights have been exercised and you possess the legal right to do so.

14.9 The conversion of Chargeback amounts received in a currency other than the Payout currency for your Merchant ID(s) will take place on the date that Teya receives the Chargeback. You will be responsible for any exchange rate differences, which could either reduce or increase the settlement amount in the relevant settlement currency.

15. Security & PCI Compliance

15.1 Should we identify potential or actual fraudulent activity or security threats, we will securely communicate this to you. If you receive any communications that do not align with this secure procedure, please report them to us via Teya Support immediately.

15.2 Should you be engaged in the storage, processing, or transmission of customer data, you are required to abide by the Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS) as well as any additional requirements specified in the Network Rules. In the event of a forensic investigation, you agree to provide cooperation as requested by us.

16. Additional Indemnity, Representations & Warranties

16.1 In addition to the indemnification provisions outlined in the Teya General Terms, you agree to indemnify, defend, and hold harmless ourselves and our processors (as well as their respective employees, directors, agents, affiliates, and representatives) from and against any and all claims, costs, losses, damages, judgments, tax assessments, penalties, interest, and expenses (including reasonable legal fees) that may arise from any claim, action, audit, investigation, inquiry, or proceeding instituted by a third party and that relate to or result from any Transaction submitted through the Payment Services by you (including but not limited to the accuracy of any content or information provided by you regarding a product, service, or transaction, or any claim or dispute arising from products or services offered or sold by you), including any fines or assessments as a result of non-compliance with the Network Rules or other regulations.

16.2 In addition to the representations and warranties outlined in the Teya General Terms, with every Transaction processed through the Payment Services, you make the following representations, warranties, and covenants to us:

(a) the Transaction constitutes a legitimate sale;

(b) the description of goods and/or services provided to the Customer is accurate;

(c) you shall fulfil all obligations to the Customer and will handle any disputes or complaints directly with them;

(d) your business and the transaction comply with all Applicable Laws;

(e) you are not engaging in Transactions that represent sales to any principal, partner, proprietor, or owner of your entity or business, except in the ordinary course of business; and

(f) you are not processing Transactions involving your own cards.

17. Third-party services

17.1 When our Services are provided in collaboration with a third party through their mobile application, website, or other software, your dealings with that third party will be governed by a separate agreement between you and them. Our sole responsibility lies in the Payment Services we offer as part of the third party's services. We do not bear any responsibility for the operation of the third party's services. If agreed upon between you and the third party, we may also collect fees on their behalf.

18. Dynamic Currency Conversion

18.1 If an eligible Customer chooses DCC for payment in the Customer Currency instead of the Domestic Currency, the following applies to each DCC Transaction:

(a) the cost of the relevant goods or services will be converted to the corresponding Customer Currency of the eligible Customer's Card at the time the Transaction takes place. This is done using the DCC Exchange Rate provided to us by our foreign exchange service provider on the day of the Transaction, in addition to any Conversion Cost as determined by us. We reserve the right to decide if any portion of this Conversion Cost will be shared with you; and

(b) the DCC Exchange Rate applied to each Transaction will be used for any Chargebacks or Refunds related to that Transaction.

18.2 It's important to clarify that Teya holds the right to modify its foreign exchange rate service provider at any given time, without any requirement for advance notice.

18.3 Your responsibilities are to:

(a) ensure that your staff receive adequate training regarding eligible Customers' use of DCC, and keep your staff updated on any changes to DCC;

(b) avoid intentionally misrepresenting any element or feature of DCC; and

(c) abide by the stipulations of the customer operating instructions and Network Rules that relate to the provision of DCC.

19. Complaints, Governing Law & Disputes

19.1 In the event of any dissatisfaction with the Payment Services, kindly direct your complaint to our customer support team. Our complaints procedure will be applied to all complaints received.

19.2 Within fifteen (15) Business Days from the date of receipt of the complaint, a comprehensive response will be provided via email. In exceptional situations where a full response cannot be promptly given, an explanation for the delay and an estimated timeline for a full reply will be communicated, not exceeding eight (8) weeks from the date the complaint was received.

19.3 Should our resolution not meet your expectations, the complaint may be referred to the Icelandic Complaints Committee on Transactions with Financial Firms. Further information on the Committee can be obtained through the Icelandic Financial Supervisory Authority's website at www.fme.is. Further information can also be found on the Teya Help Centre.

19.4 These Payment Terms shall be governed by and construed under and inaccordance with Icelandic law, without giving effect to conflict of law principles. To the extent that Icelandic law is in conflict with laws of your country of residence, Icelandic law shall prevail to the maximum extent possible.

19.5 Without prejudice to the foregoing and to the extent permissible by Applicable Laws, disputes arising out of or in connection with these Payment Terms, or its subject matter or formation, shall be settled by the District Court of Reykjavík. Despite the above, Teya reserves the right to bring any claims (including injunctiverelief) against you in the jurisdiction where you are registered, domiciled or otherwise located, or any other appropriate jurisdiction. For the avoidance of doubt,injunctive relief shall include but is not limited to: (i) attachment, (ii) preliminary injunction, or (iii) similar remedies.

20. General

20.1 For the avoidance of doubt, provisions around general terms not covered in these Payment Terms, including but not limited to intellectual property, data, taxes, limitation of liability, warranties, severability and force majeure shall be governed by the Teya General Terms.

Supplementary Terms

21. American Express Terms

21.1 The provisions set out in this section are applicable to you to the extent you have American Express enabled as a Payment Method for your Merchant ID(s).

21.2 You agree:

(a) not to engage in any marketing or promotional activities that are detrimental to American Express’ business or the American Express brand and if these Payment Terms are terminated to remove all American Express identification, logos and decals from your premises and/or website immediately;

(b) to comply with the American Express Data Security Operating Policy which may be amended from time to time;

(c) disclose your refund policy at the time of the purchase and in compliance with Applicable Law;

(d) for Card not present Transactions more than seven (7) days following receipt of the original authorisation code obtain another authorisation code before shipping or delivering an order;

(e) maintain customer service information that is readily available for review by your Customers, which should include at minimum, customer service e-mail and telephone number;

(f) indicate your acceptance of American Express Cards whenever you communicate the Payment Methods you accept to Customers and display American Express marks in accordance with American Express’ guidelines;

(g) not to criticize or mischaracterize the American Express Card or any of American Express’ services or programs;

(h) not to use the American Express Card to verify a Customer’s age; and

(i) for Transactions related to the provision of services, not to process such Transactions on American Express Card until after the services have been rendered.

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)