Terminalni pojmovi

Last updated

22. travnja 2024.

Radi vašeg zadovoljstva, osigurali smo prijevod ove stranice. Ovaj prijevod je samo u informativne svrhe, a konačnai obvezujućaverzija ove stranice je engleska verzija, koja je dostupna niže.

Dobrodošli na Teya terminale!

U Teyi smo specijalizirani za ponudu širokog spektra inovativnih i sigurnih rješenja terminala za plaćanje i usluga trgovcima u raznim industrijama. Naša je misija osnažiti tvrtke besprijekornim, pouzdanim i učinkovitim mogućnostima obrade plaćanja, potičući rast i poboljšavajući korisnička iskustva.

Ovdje navedeni uvjeti i odredbe ("Uvjeti terminala") reguliraju vašu upotrebu Teya terminala, vrste Teya hardvera i uređaja koji se koristi za prihvaćanje plaćanja i obradu transakcija, uključujući sve dodatke ("Teya terminal").

Kada koristite Teya terminal, također se slažete s Teya Općim uvjetima i Dodatkom obrade podataka, koji su uključeni u ove Terminalne uvjete referencom, uključujući sve izmjene i dopune koje se s vremena na vrijeme unesu. Ako ne razumijete bilo koju odredbu ovih Uvjeta terminala, kontaktirajte nas prije korištenja Teya terminala.

Osim ako nije drugačije definirano ovdje, pojmovi napisani velikim slovima imaju isto značenje kao u Općim uvjetima Teya. U mjeri u kojoj postoji sukob između ovih Uvjeta terminala i gore navedenih uvjeta, ovi Uvjeti terminala će prevladati.

Za informacije o tome kako postupamo s vašim podacima, pogledajte našu Politiku privatnosti.

1. Definicije

Kroz ove Uvjete terminala, sljedeći pojmovi imat će značenje navedeno u nastavku, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

Isključeni razlozi: znači okolnosti u kojima kvar Teya terminala zahtijeva njegovu zamjenu zbog uzroka kao što su (ali ne ograničavajući se na):

(a) otvaranje, mijenjanje, popravljanje ili modificiranje Teya terminala od strane vas ili bilo koje treće strane;

(b) korištenje Teya terminala s neodgovarajućim potrošnim materijalom, dodacima ili uređajima;

(c) loše rukovanje terminalom Teya;

(d) oštećenje terminala Teya uzrokovano vanjskim čimbenicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na vodu, strujne udare i temperaturu;

(e) korištenje Teya terminala u suprotnosti s našim uputama i smjernicama; ili

(f) probleme koji su se mogli riješiti ili spriječiti ažuriranjem ili omogućavanjem ažuriranja softvera terminala Teya u skladu s ovim Uvjetima terminala.

Naknade: znači sve naknade primjenjive na Teya terminal koje ste odgovorni platiti. Naknade su navedene na našem web-mjestu ili kako je na drugi način dogovoreno s vama (oboje je uključeno u ove Terminalne uvjete referencom);

EPOS hardver: označava elektroničke sustave prodajnih mjesta, kao što su tableti, registar blagajne i blagajne, kompatibilne s Teya terminalom i koje mi podržavamo;

Softver za integraciju EPOS-a: znači softver, koji isporučujemo mi ili treća strana, potreban za povezivanje s hardverom EPOS-a, uključujući tablete, registar blagajne i blagajne;

Ažuriranje EPOS softvera: znači ažuriranja, uključujući zakrpe, zaobilazna rješenja, poboljšanja, ispravke, izmjene ili izvedenice, koje smo općenito učinili dostupnima za EPOS integracijski softver i automatski instalirali;

Ažuriranje softvera: znači zajednički Ažuriranja Teya terminalskog softvera i Ažuriranja EPOS softvera;

SIM kartica: znači SIM kartica koju smo dali za korištenje s mobilnim Teya terminalom;

Teya: znači Teya Croatia d.o.o. (OIB: 57731618918), registrirana na adresi Radnička cesta 41, Zagreb, Hrvatska.

Teya Terminal Software: znači softver koji instaliramo na Teya Terminal, omogućujući mu prihvaćanje i obradu Transakcija i povezivanje s Teyinim uslugama plaćanja; i

Ažuriranja Teya terminalskog softvera: znače periodična ažuriranja, uključujući zakrpe, zaobilazna rješenja, poboljšanja, ispravke, modifikacije ili izvedenice, koje mi općenito stavljamo na raspolaganje za Teya terminalski softver i koje automatski instaliramo.

2. Uvjeti terminala

Ovi Uvjeti terminala naglašavaju odredbe naših usluga u vezi s Teya terminalom i objašnjavaju vaše odgovornosti pri korištenju Teya terminala. Naša podrška uključuje korisničku pomoć za rješavanje bilo kakvih problema koji se mogu pojaviti s vašom upotrebom Teya terminala, usluge zamjene Teya terminala i softversku podršku.

3. Naše usluge

U srži našeg poslovanja leži iznimna korisnička usluga. Kao takvi, predani smo pružanju podrške za vašu upotrebu Teya terminala.

3.1 Naša podrška za vaše korištenje Teya terminala uključuje:

(a) postavljanje Teya terminala, uključujući konfiguraciju softvera Teya terminala;

(b) osiguranje SIM kartice za uspostavljanje i održavanje stabilne internetske mrežne veze, podložno razumnim mrežnim ograničenjima;

(c) Ažuriranja softvera, u skladu s Odjeljkom 5; i

(d) Korisničku podršku povezana s vašim korištenjem Teya terminala.

3.2 Unatoč našoj mogućnosti da vam pomognemo s vašim Teya terminalom kao što je gore opisano, vi ste i dalje odgovorni za pružanje izravne korisničke podrške svojim klijentima.

3.3 Nudimo besplatnu uslugu zamjene ako se utvrdi da je vaš Teya terminal neodgovarajući ili neispravan zbog (uključujući, ali ne ograničavajući se na):

(a) kvara na Teya terminalu koji rezultira nemogućnošću obrade transakcija; ili

(b) bilo kojeg drugog uzroka, isključujući Isključene razloge.

3.4 Tamo gdje se primjenjuje klauzula 3.3 (a) ili 3.3 (b), morate nas odmah obavijestiti nakon otkrivanja greške ili kvara. Zatim ćemo vam, koliko god je razumno moguće i bez nepotrebnog odgađanja, isporučiti drugi Teya terminal, koji će biti ili i) isti tip Teya terminala korišten prije izdavanja, ili ii) Teya terminal s jednakom funkcionalnošću. Ako nam se greška ili kvar prijavi prije 15 sati radnog dana, procijenjeno vrijeme isporuke zamjenskog Teya terminala je jedan (1) radni dan. Ako se javi nakon 15 sati, procijenjeno vrijeme isporuke je dva (2) radna dana. Imajte na umu da su rokovi isporuke navedeni u ovom odjeljku samo procjene i nisu zajamčeni jer nepredviđene okolnosti mogu utjecati na vrijeme isporuke.

3.5 Zadržavamo pravo da vam naplatimo određene troškove povezane sa zamjenskim Teya terminalom kada su primjenjivi Isključeni razlozi. Takvi troškovi mogu uključivati troškove vezane uz posjete vašim prostorijama, pregled Teya terminala i obavljanje popravaka.

3.6 Troškovi nastali u vezi s gornjom točkom 3.5 neće premašiti ukupnu vrijednost Teya terminala.

4. EPOS integracija

Pomoći ćemo vam u povezivanju Teya terminala s vašim EPOS hardverom, pod uvjetom da takav EPOS hardver podržavamo. Za upit o kompatibilnosti našeg EPOS hardvera, kontaktirajte nas. Naša podrška uključuje, ali nije ograničena na korisničku dokumentaciju i tehničku pomoć putem naše stranice korisničke podrške.

5. Ažuriranja softvera

5.1 Povremeno ćemo ažurirati softver za sve podržane Teya terminale i EPOS hardver.

5.2 Kad god je to moguće, dostavit ćemo vam obavijest o ažuriranju softvera, s detaljima novih značajki i funkcionalnosti. Ako je potrebno da implementirate ažuriranje softvera, dostavit ćemo vam odgovarajuće upute.

5.3 Mi ćemo daljinski i automatski instalirati ažuriranja softvera na Teya terminalu, osim ako nije drugačije dogovoreno. Kako biste osigurali uspješno ažuriranje softvera, morate održavati aktivnu internetsku vezu na svom Teya terminalu i potvrditi uspješnu instalaciju ažuriranja softvera prije prihvaćanja plaćanja.

5.4 Zadržavamo pravo odlučiti hoćemo li provoditi ažuriranja softvera ili ne i možemo razvijati funkcionalnosti softvera Teya terminala i softvera za integraciju EPOS-a kako smatramo prikladnim, bez prethodne obavijesti, sve dok takav razvoj ne a) pogoršava Teya Terminal Software ili Softver za integraciju EPOS-a ili EPOS hardver; ili b) dovodi do gubitka podataka ili gubitka funkcionalnosti, u kojem ćemo slučaju izdati Obavijest kojom ćemo vas obavijestiti o dostupnim ažuriranjima softvera.

5.5 Vi ste odgovorni za instalaciju, integraciju i održavanje Teya terminala, uključujući ažuriranje Teya Terminal Software-a i Softvera za integraciju EPOS-a (ako je primjenjivo), prema našim zahtjevima. Nismo obvezni pružati usluge ili podršku za bilo koji Teya terminal koji koristi zastarjelu verziju softvera Teya terminala.

5.6 Neprovođenje ažuriranja softvera može dovesti do toga da prekršite ove Uvjete terminala Teya, Opće uvjete Teya ili Mrežna pravila.

5.7 Ne smijete samostalno ili uz pomoć treće strane pokušavati ažurirati softver terminala Teya. Sve greške ili kvarovi u softveru terminala Teya koji proizlaze iz vaše intervencije ili intervencije treće strane na Teya Terminal Softwareu bit će isključivo vaša odgovornost.

5.8 Nećemo biti odgovorni za bilo kakve gubitke ili štete koje proizlaze iz ili su povezane s vašim kontinuiranim korištenjem Teya terminala ako Teya Terminal Software ili Softver za integraciju EPOS-a nije ažuriran na vrijeme.

6. Naknade

Od vas će se tražiti da naknade plaćate na mjesečnoj osnovi, s plaćanjem unaprijed na početku svakog kalendarskog mjeseca. Obično će se naknade povezane s vašom upotrebom terminala Teya prikupljati putem vašeg Namirenja, kao što je detaljnije navedeno u Teya Općim uvjetima. Međutim, zadržavamo pravo izmjene načina naplate prema vlastitom nahođenju i u bilo kojem trenutku.

7. Općenito

Radi izbjegavanja sumnje, odredbe o općim uvjetima koji nisu obuhvaćeni ovim Uvjetima terminala Teya, uključujući, ali ne ograničavajući se na trajanje i raskid, ograničenja i neovlaštenu ili nezakonitu upotrebu, intelektualno vlasništvo, podatke, izmjene i dopune, obeštećenje, ograničenje odgovornosti, jamstva, odvojivost, višu silu i sporove, regulirat će se Općim uvjetima Teya.


Welcome to Teya terminals!

At Teya, we specialise in offering an extensive range of innovative and secure payment terminal solutions and services to merchants across various industries. Our mission is to empower businesses with seamless, reliable, and efficient payment processing capabilities, fostering growth and enhancing customer experiences.

The terms and conditions set out here (“Terminal Terms”) govern your use of Teya’s terminals, a type of Teya Hardware and a device which is used to accept payments and process transactions, including any accessories (“Teya Terminal”).

When you use a Teya Terminal, you also agree to the Teya General Terms and the Data Processing Addendum, which are incorporated into these Terminal Terms by reference, including any amendments made from time to time. If you do not understand any provisions of these Terminal Terms, please contact us before using a Teya Terminal.

Unless otherwise defined herein, capitalised terms have the same meaning as in the Teya General Terms. To the extent that there is a conflict between these Terminals Terms and the terms referenced above, these Terminal Terms will prevail.

For information about how we treat your information, please see our Privacy Policy.

1. Definitions 

Throughout these Terminal Terms, the following terms will have the meaning set out below, unless the context otherwise requires.

Excluded Reasons: means circumstances in which a Teya Terminal malfunction requires its replacement due to causes such as (but not limited to):

(a) opening, altering, repairing, or modifying the Teya Terminal by you or any third party;

(b) using the Teya Terminal with improper consumables, accessories, or devices;

(c) mishandling the Teya Terminal;

(d) damage to the Teya Terminal caused by external factors, including but not limited to water, power surges, and temperature;

(e) using the Teya Terminal in contravention of our instructions and guidelines; or

(f) issues that could have been resolved or prevented by updating or enabling Teya Terminal Software Updates in accordance with these Terminal Terms.

Fees: means all fees applicable to the Teya Terminal that you are responsible for paying. The Fees are outlined on our website or as otherwise agreed upon with you (both of which are incorporated into these Terminal Terms by reference);

EPOS Hardware: means electronic point of sale systems, such as tablets, cash registers, and tills, compatible with the Teya Terminal and supported by us;

EPOS Integration Software: means software, either supplied by us or a third party, required for connecting to EPOS Hardware, including tablets, cash registers and tills;

EPOS Software Update: means updates, including patches, workarounds, enhancements, corrections, modifications, or derivatives, made generally available by us to the EPOS Integration Software and automatically installed by us;

Software Update: means collectively to Teya Terminal Software Updates and EPOS Software Updates;

SIM Card: means a SIM card provided by us for use with a mobile Teya Terminal;

Teya: means Teya Croatia d.o.o., (company no: 57731618918) registered at Radnička cesta 41, Zagreb, Hrvatska;

Teya Terminal Software: means the software we install on the Teya Terminal, enabling it to accept and process Transactions and connect to Teya's payment services; and

Teya Terminal Software Updates: mean periodic updates, including patches, workarounds, enhancements, corrections, modifications, or derivatives, made generally available by us to the Teya Terminal Software and automatically installed by us.

2. The Terminal Terms

These Terminal Terms outline the provisions of our services concerning the Teya Terminal and explain your responsibilities when utilising the Teya Terminal. Our support entails customer assistance for addressing any issues that may arise with your use of the Teya Terminal, the Teya Terminal replacement service and software support.

3. Our services

At the core of our operations lies exceptional customer service. As such, we are committed to providing support for your use of the Teya Terminal.

3.1 Our support for your Teya Terminal usage encompasses:

(a) Teya Terminal setup, including Teya Terminal Software configuration;

(b) SIM Card provision for establishing and maintaining a stable internet network connection, subject to reasonable network limitations;

(c) Software Updates, in accordance with Section 5; and

(d) Customer support related to your Teya Terminal usage.

3.2 Despite our ability to assist you with your Teya Terminal as detailed above, you remain responsible for providing direct customer support to your own Customers.

3.3 We  offer a complimentary replacement service if your Teya Terminal is found to be faulty or malfunctions due to (including but not limited to):

(a) A defect in the Teya Terminal that results in the inability to process transactions; or

(b) Any other cause, excluding Excluded Reasons.

3.4 Where Clause 3.3 (a) or 3.3 (b) applies, you must promptly notify us upon discovering the fault or malfunction. We will then, as reasonably possible and without undue delay, supply you with another Teya Terminal, which will either be i) the same type of Teya Terminal used prior to the issue, or ii) a Teya Terminal with equivalent functionality. If the fault or malfunction is reported to us before 3 pm on a Business Day, the estimated delivery time for a replacement Teya Terminal is one (1) Business Day. If reported after 3 pm, the estimated delivery time is two (2) Business Days. Please note that the delivery timeframes specified in this section are only estimates and not guaranteed, as unforeseen circumstances may impact delivery times.

3.5 We reserve the right to charge you for specific costs associated with a replacement Teya Terminal when Excluded Reasons are applicable. Such costs may include expenses related to visiting your premises, inspecting the Teya Terminal, and performing repairs.

3.6 The costs incurred in relation to the above Clause 3.5 will not exceed the total value of the Teya Terminal.

4. EPOS Integration

We will assist you in connecting the Teya Terminal to your EPOS Hardware, provided that such EPOS Hardware is supported by us. To inquire about our EPOS Hardware compatibility, please contact us. Our support includes, but is not limited to, user documentation and technical assistance via our customer support page.

5. Software Updates

5.1 We will periodically make Software Updates available for all supported Teya Terminals and EPOS Hardware.

5.2 Whenever possible, we will provide you with a Notice on Software Updates, detailing new features and functionalities. If it is necessary for you to implement the Software Update, we will supply you with the appropriate instructions.

5.3 We will remotely and automatically install Software Updates on the Teya Terminal, unless otherwise agreed upon. To ensure successful Software Updates, you must maintain an active internet connection on your Teya Terminal and verify the successful installation of the Software Update before accepting payments.

5.4 We reserve the right to decide whether or not to produce Software Updates and may develop the functionalities of the Teya Terminal Software and EPOS Integration Software as we see fit, without prior notice to you, as long as such developments do not a) impair the Teya Terminal Software or EPOS Integration Software, or the EPOS Hardware; or b) result in data loss or loss of functionalities, in which case we will issue a Notice informing you of the available Software Updates.

5.5 You are responsible for the installation, integration, and maintenance of the Teya Terminal, including updating the Teya Terminal Software and the EPOS Integration Software (if applicable), as required by us. We are not obligated to provide services or support for any Teya Terminal running an outdated version of the Teya Terminal Software.

5.6 Failure to perform Software Updates may put you in breach of these Teya Terms, the Teya General Terms or the Network Rules.

5.7 You must not independently or with the help of a third party attempt to update the Teya Terminal Software. Any defects or failures in the Teya Terminal Software resulting from your intervention or that of a third party on the Teya Terminal Software will be your sole responsibility.

5.8 We will not be liable for any losses or damages arising from or related to your continued use of the Teya Terminal if the Teya Terminal Software or the EPOS Integration Software has not been updated in a timely manner.

6. Fees

You will be required to pay the Fees on a monthly basis, with payments due in advance at the beginning of each calendar month. Typically, the Fees associated with your use of a Teya Terminal will be collected through your Settlement, as further detailed in the Teya General Terms. However, we reserve the right to alter billing methods at our sole discretion and at any time.

7. General

For the avoidance of doubt, provisions around general terms not covered in these Teya Terminal Terms, including but not limited to term and termination, restrictions and unauthorised or illegal use, intellectual property, data, amendments, indemnification, limitation of liability, warranties, severability, force majeure, and disputes, shall be governed by the Teya General Terms.

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)