Hovorte s našimi špecialistami

Hovorte s našimi špecialistami

Rýchla podpora cez WhatsApp, Chat a telefón

Rýchla podpora cez WhatsApp, Chat a telefón

Spravujte svoj podnik z aplikácie Teya Business

Spravujte svoj podnik z aplikácie Teya Business

Bezpečné, vzdialené platby s Pay by Link

Bezpečné, vzdialené platby s Pay by Link

Žiadne skryté poplatky, žiadne PCI poplatky alebo ďalšie náklady

Žiadne skryté poplatky, žiadne PCI poplatky alebo ďalšie náklady

Peniaze na vašom účte nasledujúci pracovný deň

Peniaze na vašom účte nasledujúci pracovný deň

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)