Ochrana osobných údajov

Last updated

22. apríla 2024

Pre vaše pohodlie sme zabezpečili preklad tejto stránky. Tento preklad slúži len na informačné účely a konečná a záväzná verzia tejto stránky je anglická verzia, ktorá je k dispozícii nižšie. 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "oznámenie") opisuje, ako spoločnosť Teya ("Teya", "my" a "nás" a ako je ďalej uvedené v časti 1 tohto oznámenia) zhromažďuje, používa, zverejňuje, prenáša, ukladá, uchováva alebo inak spracúva vaše informácie, keď navštívite naše webové stránky alebo sa zaregistrujete do služby spoločnosti Teya (súhrnne "služby")”). V tomto vyhlásení nájdete niekoľko konkrétnych príkladov toho, prečo a ako používame vaše osobné údaje. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás zaslaním e-mailu nášmu úradníkovi pre ochranu osobných údajov prostredníctvom dataprivacy@teya.com.  

1. Kto je váš prevádzkovateľ? 

Spoločnosť Teya je "správcom údajov" vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Teya zahŕňa celý rad spoločností, ktoré poskytujú platobné riešenia a súvisiace služby fyzickým a právnickým osobám, vždy zamerané na malé a stredné podniky. Na účely platných zákonov o ochrane údajov je spoločnosť Teya správcom vašich osobných údajov, pokiaľ nie je uvedené inak. Subjekt spoločnosti Teya zodpovedný za vaše údaje môže závisieť od vašej polohy a služby, ktorú s nami používate. 

2. Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme 

Informácie o vás zhromažďujeme tromi spôsobmi: (i) keď nám ich poskytnete priamo, (ii) keď zhromažďujeme informácie počas používania služieb a (iii) keď zhromažďujeme informácie z iných zdrojov. Upozorňujeme, že osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, závisia od služby, ktorú používate. 

Nižšie je uvedený popis typov informácií, ktoré môžeme dostať priamo od vás. 

"Identifikačné údaje" zahŕňajú meno, priezvisko, e-mailovú adresu, adresu a telefónne čísla. 

"Údaje o spoločnosti" zahŕňajú obchodné meno, kontaktné údaje, údaje o polohe spoločnosti, adresu, kategóriu poskytovaných služieb, druh podnikania, IČ DPH, číslo obchodnej komory atď.  

"Údaje o nahrávaní hovorov" zahŕňajú informácie zhromaždené pri nahrávaní telefonických hovorov, ktoré nám uskutočňujete alebo od nás prijímate. 

"Finančné údaje" zahŕňajú údaje o bankovom účte a platobnej karte, ktoré môžu zahŕňať identifikačné číslo banky (BIN) a posledné štyri číslice čísla karty, typ karty, PSČ, dátum vypršania platnosti alebo krajinu vydania. 

"Údaje žiadosti o zamestnanie" zahŕňajú vaše kontaktné informácie (vrátane mena, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla), históriu pracovných miest, životopis, kontaktné údaje vašich odporúčaných a akékoľvek ďalšie osobné informácie, ktoré sa rozhodnete odoslať spolu s vašou žiadosťou pri uchádzaní sa o prácu v spoločnosti Teya. Ďalšie informácie nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov pri nábore

"Ďalšie informácie", ktoré sa rozhodnete poskytnúť. Môžete sa rozhodnúť poskytnúť ďalšie informácie, ako sú rôzne typy obsahu (napr. fotografie, články, komentáre), obsah, ktorý sprístupníte prostredníctvom našej funkcie živého webového chatu alebo prostredníctvom účtov sociálnych médií alebo členstiev s tretími stranami, alebo akékoľvek iné informácie, ktoré s nami chcete zdieľať. 

Získavame tiež údaje zo zariadení, ktoré používate pri interakcii s našimi systémami, napríklad vašu polohu alebo informácie o zariadení, ktoré používate. 

"Technické údaje" zahŕňajú informácie, ktoré získame z vášho zariadenia alebo prehliadača (napríklad IP adresa, vaše prihlasovacie údaje, verzia a identifikátory zariadenia, nastavenie a umiestnenie časového pásma, typy a verzie doplnkov prehliadača a operačný systém), ako aj to, ako používate našu webovú stránku. Môžeme automaticky zhromažďovať technické údaje a údaje o používaní vášho zariadenia, akcií a vzorov prehliadania. Tieto osobné údaje zhromažďujeme pomocou denníkov serverov a iných podobných technológií. Údaje o vás môžeme získať aj vtedy, ak navštívite iné webové stránky, ktoré používajú naše súbory cookie. 

"Komerčné údaje" zahŕňajú informácie o produktoch a službách, ktoré predávate, napr. zásoby, ceny a ďalšie údaje a informácie o vašich platobných transakciách, napr. kedy a kde sa transakcie uskutočňujú, popis transakcií, sumy platieb alebo prevodov, fakturačné a dodacie informácie a spôsoby platby použité na dokončenie transakcií. 

Musíme tiež skontrolovať, či máte nárok na služby, ktoré chcete využívať, posúdiť vašu totožnosť ("poznať svojho zákazníka") a potvrdiť, že máte povolené používať naše služby legálne ("náležitá starostlivosť"), a chrániť vaše údaje a naše služby pred potenciálne podvodnými činnosťami, ktoré môžu ohroziť vás a vaše peniaze. Na tento účel môžeme zhromažďovať údaje o vás od spoločností, ktoré nám pomáhajú overiť vašu totožnosť, vykonať úverovú kontrolu, predchádzať podvodom alebo posúdiť riziko, ktoré označujeme ako "externé údaje". 

"Základné údaje" zahŕňajú údaje o totožnosti z verejne dostupných zdrojov, ako je register spoločnosti a volebný register vo vašej krajine, ako aj údaje od poskytovateľov vyhľadávacích informácií a webových stránok tretích strán, ako sú Obchodný dom Spojeného kráľovstva, CreditSafe, ComplyAdvantage, Google. 

"Údaje o náležitej starostlivosti" zahŕňajú všetky také informácie, ktoré môžeme potrebovať na splnenie právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí alebo podobných právnych predpisov, ako sú identifikačné doklady (preukazy totožnosti, pasy alebo ekvivalenty), vaše fotografie alebo iné informácie, ktoré môžeme byť povinní zhromaždiť na overenie vašej totožnosti. 

"Údaje o podvode" informácie o účte alebo informácie týkajúce sa úverov v ktorejkoľvek úverovej spravodajskej agentúre alebo úverovom úrade. 

Informácie o vašich zákazníkoch získavame aj vo vašom mene ako poskytovateľa služieb, keď s vami obchodujú alebo inak, keď nás o to požiadate. Tieto informácie nazývame "Údaje o zákazníkoch". Údaje o zákazníkoch spracúvame, keď s vami komunikujú prostredníctvom vášho používania služieb, napríklad keď uskutočnia platbu vo vašom zariadení, dohodnú si stretnutie alebo od vás dostanú faktúru. Konkrétne údaje o zákazníkoch, ktoré zhromažďujeme, sa budú líšiť v závislosti od vašej polohy, služieb, ktoré používate a ako ich používate. Údaje vašich zákazníkov môžu zahŕňať: 

"Údaje o zariadení zákazníka" zahŕňajú informácie o zariadení zákazníka vrátane modelu hardvéru, operačného systému a verzie, názvu zariadenia, jedinečného identifikátora zariadenia, informácií o mobilnej sieti a informácií o interakcii zariadenia s našimi službami. 

"Finančné údaje zákazníka" zahŕňajú čísla bankových účtov a platobných kariet. 

"Identifikačné údaje zákazníka" zahŕňajú meno a priezvisko. 

"Údaje o zákazníckych transakciách a vrátení peňazí" Keď vaši zákazníci používajú naše služby na uskutočnenie alebo zaznamenanie platieb, zhromažďujeme informácie o tom, kedy a kde sa transakcie uskutočňujú, názvy strán transakcie, popis transakcií, ktorý môže zahŕňať údaje na úrovni položky, sumy platieb alebo prevodov, fakturačné a dodacie údaje a zariadenia a spôsoby platby použité na dokončenie transakcií. 

Zákaznícke údaje používame ako súčasť nášho zmluvného záväzku poskytovať služby, ktoré vám požadujete. 

Je vašou zodpovednosťou získať akékoľvek potrebné povolenie na spracovanie zákazníckych údajov spôsobom uvedeným v tomto oznámení, aby sme vám mohli poskytnúť služby, ktoré požadujete. 

3. Zákonné základy pre spracovanie vašich osobných údajov 

Vaše osobné údaje použijeme len vtedy, keď nám to zákon umožňuje. Najčastejšie použijeme vaše osobné údaje za nasledujúcich okolností: 

 • na plnenie zmluvy, ktorú sa chystáme uzavrieť alebo sme s vami uzavreli; 

 • ak je to potrebné pre naše oprávnené záujmy (alebo záujmy tretej strany) a vaše záujmy a základné práva neprevažujú nad týmito záujmami. Zvažujeme a snažíme sa vyvážiť možné potenciálne účinky (pozitívne alebo negatívne) a vaše práva pred spracovaním vašich osobných údajov pre naše oprávnené záujmy; a 

 • ak potrebujeme splniť zákonnú alebo regulačnú povinnosť, ktorá sa na nás vzťahuje. 

4. Účely, na ktoré použijeme vaše osobné údaje 

Nižšie uvádzame opis všetkých účelov, na ktoré budeme spracúvať vaše osobné údaje. 

Aby sme vás mohli zaregistrovať ako nového zákazníka. 

Ak používate niektorú z našich služieb (buď ako náš zákazník alebo zákazník nášho zákazníka), na:  

 • uľahčiť transakciu, 

 • pomôcť vám sledovať vyrovnania a monitorovať transakcie v reálnom čase,  

 • poskytovať službu hotovostného preddavku,  

 • vytvárať reporty a analýzy,  

 • vytvoriť tabuľu a/alebo 

 • uľahčiť riadenie zásob. 

Na spravovanie našej dohody s vami vrátane: (a) správy platieb, poplatkov a platieb; (b) vyberanie a vymáhanie peňazí, ktoré nám dlhujete. 

Poskytovanie funkcie živého chatu na našich webových stránkach, aby sme odpovedali na akékoľvek otázky používateľov týkajúce sa našich služieb. 

Spravovať a chrániť naše podnikanie a túto webovú stránku (vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, údržby systému, podpory, podávania správ a hostingu údajov). 

Aby sme vám mohli poskytovať relevantný obsah webových stránok a reklamy a merať alebo pochopiť účinnosť reklamy, ktorú vám poskytujeme. 

Používať analýzu údajov na zlepšenie našich webových stránok, služieb, marketingu, vzťahov so zákazníkmi a skúseností. 

Aby sme vám mohli predkladať návrhy a odporúčania týkajúce sa služieb, ktoré by vás mohli zaujímať. 

Dodržiavanie zákonov a reagovanie a plnenie požiadaviek vlády, regulačných orgánov a iných tretích strán so zákonnou právomocou, okrem iného vrátane: právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, podvodom, terorizmu, otroctvu alebo podobných právnych predpisov. 

Vyšetrovanie, odhaľovanie a prevencia podvodov alebo trestných činov. 

Na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. 

Ak chcete zvážiť svoju žiadosť o zamestnanie (ďalšie informácie nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov pri nábore). 

Na spravovanie nášho vzťahu vrátane požiadania o zanechanie recenzie alebo dokončenie prieskumu. 

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba na vyššie uvedené účely, pokiaľ sa odôvodnene nedomnievame, že ich potrebujeme použiť z iného dôvodu, ktorý je zlučiteľný s pôvodným účelom.  Ak potrebujeme použiť vaše osobné údaje na nesúvisiace účely, upozorníme vás a vysvetlíme vám právny základ, ktorý nám to umožňuje. 

5. Uvádzanie na trh 

Snažíme sa vám poskytnúť možnosť voľby v súvislosti s určitým používaním osobných údajov, najmä pokiaľ ide o marketing a reklamu. Vašu identitu a technické údaje môžeme použiť na vytvorenie názoru na to, čo si myslíme, že by ste mohli chcieť alebo potrebovať, alebo čo by vás mohlo zaujímať. Takto rozhodujeme, ktoré služby a ponuky môžu byť pre vás relevantné ("marketingové a komunikačné údaje"). 

Marketingovú komunikáciu by ste dostali, ak by ste si zakúpili podobný tovar alebo služby alebo ste s nami boli v kontakte ohľadom podobného tovaru alebo služieb. Marketingovú komunikáciu vám budeme posielať aj vtedy, keď nám na to dáte súhlas. 

Môžete nás požiadať, aby sme vám prestali posielať marketingové správy, a to tak, že nás kedykoľvek kontaktujete na adrese dataprivacy@teya.com 

6. Zverejnenie vašich osobných údajov 

Osobné údaje opísané v časti 2 môžeme zdieľať na účely uvedené v časti 4 s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb a tretími stranami: 

Poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú služby správy IT a systémov. 

Siete kreditných kariet a platobné siete ako Visa a Mastercard. 

Profesionálni poradcovia, ktorí legitímne potrebujú mať prístup k osobným údajom pre obchodné potreby. 

Regulačné orgány a iné orgány, ktoré za určitých okolností vyžadujú podávanie správ o spracovateľských činnostiach. 

Tretie strany, s ktorými spolupracujeme, aby sme uľahčili našu zmluvu s vami. 

Tretie strany, ktorým sa môžeme rozhodnúť predať, previesť alebo zlúčiť časti nášho podnikania alebo našich aktív. Prípadne sa môžeme pokúsiť získať ďalšie podniky alebo sa s nimi zlúčiť. Ak dôjde k zmene v našom podnikaní, noví vlastníci môžu používať vaše osobné údaje rovnakým spôsobom, ako je uvedené v tomto vyhlásení. 

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané so spoločnosťami v rámci našej skupiny. Zdieľame s nimi informácie, aby nám mohli pomôcť pri poskytovaní služieb pre vás a aby sme o vás lepšie porozumeli. 

Všetky spoločnosti skupiny Teya Group majú legitímny obchodný záujem (t. j. poskytovať doplnkové alebo súvisiace služby pre vaše podnikanie) na prístupe k údajom a môžu tak urobiť na účely a spôsobom opísaným v tomto vyhlásení. Za spoločnosti skupiny Teya Group patrí akýkoľvek subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje, je kontrolovaný alebo je príležitostne pod spoločnou kontrolou, či už sa nachádza v Spojenom kráľovstve alebo mimo neho. Keď prenášame údaje medzi subjektmi našej skupiny, ktoré sa nachádzajú v EHP a mimo neho, toto zdieľanie sa riadi našou dohodou o zdieľaní a spracovaní údajov v rámci skupiny, ktorá je vypracovaná v súlade s GDPR a zahŕňa príslušné záruky potrebné na prenosy mimo EHP. 

Požadujeme, aby všetky tretie strany rešpektovali bezpečnosť vašich osobných údajov a zaobchádzali s nimi v súlade so zákonom. Našim poskytovateľom služieb tretích strán nepovoľujeme používať vaše osobné údaje na vlastné účely a pokiaľ vám nie je oznámené inak, povoľujeme im spracovávať vaše osobné údaje iba na určené účely a v súlade s našimi pokynmi. 

7. Medzinárodné prenosy 

Mnohé z našich externých tretích strán sídlia mimo EHP alebo Spojeného kráľovstva, takže ich spracovanie vašich osobných údajov bude zahŕňať prenos údajov mimo EHP alebo Spojeného kráľovstva. 

Pri každom prenose vašich osobných údajov z EHP podnikneme primerané kroky na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov, v prípade potreby aj uzatvorením príslušných zmluvných podmienok s prijímajúcou stranou mimo Spojeného kráľovstva alebo EHP, ako sú štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou alebo vydané Úradom komisára pre informácie Spojeného kráľovstva (podľa potreby) alebo akékoľvek iné schválené mechanizmy, ktoré môžeme mať k dispozícii v budúcnosť. Vykonáme tiež posúdenie rizika zákonov a postupov cieľovej krajiny, aby sme identifikovali všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré je potrebné zaviesť, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje budú pri prenose do tejto krajiny plne chránené. 

8. Bezpečnosť údajov 

Bezpečnosť údajov je pre nás mimoriadne dôležitá a zaviedli sme vhodné bezpečnostné opatrenia (ako je šifrovanie, povinnosti nášho personálu týkajúce sa dôvernosti, záznamy o prihlásení, testovanie zraniteľnosti atď.), aby sme zabránili náhodnej strate, použitiu alebo prístupu k vašim osobným údajom neoprávneným spôsobom, zmene alebo zverejneniu. Okrem toho obmedzujeme prístup k vašim osobným údajom na tých zamestnancov, zástupcov, dodávateľov a iné tretie strany, ktoré ich potrebujú poznať. 

Zaviedli sme postupy a zásady riadenia incidentov na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia osobných údajov a budeme vás a akéhokoľvek príslušného regulátora informovať o porušení, ak to od nás vyžaduje zákon. 

9. Ako dlho uchovávame vaše informácie 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane účelu splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo vykazovacích požiadaviek. 

Pri určovaní vhodnej doby uchovávania osobných údajov berieme do úvahy príslušné zákony, množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko poškodenia neoprávneným použitím alebo zverejnením vašich osobných údajov, účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje a či tieto účely môžeme dosiahnuť inými prostriedkami, a platné právne požiadavky. 

Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje anonymizovať (aby už s vami nemohli byť spojené) na výskumné alebo štatistické účely. 

10. Automatizované rozhodovanie 

Niekedy môžeme používať systémy na prijímanie automatizovaných rozhodnutí o vás alebo vašej firme, aby sme vám poskytli lepšie a bezpečnejšie prostredie. Môžeme použiť informácie, ktoré už máme alebo ktoré môžeme zhromaždiť od tretích strán. Automatizované rozhodovanie môžeme použiť na: 

schváliť alebo zamietnuť vaše žiadosti o niektoré z našich služieb alebo produktov. 

Určovanie cien a sadzieb niektorých našich služieb, napríklad prístupu k úverom. 

Poskytneme vám ponuky šité na mieru. 

Odhaľovanie podvodov a dodržiavanie právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. 

Môžete namietať proti automatizovanému rozhodovaniu a požiadať osobu, aby ho skontrolovala. 

11. Vaše zákonné práva 

Za určitých okolností máte práva podľa zákonov o ochrane údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom. Máte právo na: 

požiadať o prístup k svojim osobným údajom (všeobecne známe ako "žiadosť dotknutej osoby o prístup"). To vám umožní získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a skontrolovať, či ich zákonne spracúvame. 

Požiadať o opravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. To vám umožní opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné údaje, ktoré o vás máme. 

Požiadajte o vymazanie svojich osobných údajov. To vám umožňuje požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, ak neexistuje dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali. 

Namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa spoliehame na legitímny záujem (alebo záujmy tretej strany). 

Požiadajte o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. To vám umožňuje požiadať nás o pozastavenie spracovania vašich osobných údajov v nasledujúcich scenároch: (a) ak chcete, aby sme stanovili presnosť údajov; (b) ak potrebujete, aby sme uchovávali údaje, aj keď ich už nepotrebujeme, pretože ich potrebujete na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov; alebo (c) namietali ste proti nášmu používaniu vašich údajov, ale musíme overiť, či máme prevažujúce legitímne dôvody na ich použitie. 

Požiadajte o prenos svojich osobných údajov tretej strane. Vaše osobné údaje poskytneme tretej strane, ktorú ste si vybrali, v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. 

Odvolať súhlas kedykoľvek, keď sa spoliehame na súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. To však neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Ak odvoláte svoj súhlas, možno vám nebudeme môcť poskytnúť určité produkty alebo služby. Poradíme vám, či je to tak v čase, keď odvoláte svoj súhlas. 

Právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom procese, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.  

Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, pošlite e-mail dataprivacy@teya.com

Za prístup k vašim osobným údajom (ani za uplatnenie akýchkoľvek iných práv) sa zvyčajne nevyžaduje žiadny poplatok. Môžeme však účtovať primeraný poplatok, ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, opakovaná alebo neprimeraná. Prípadne môžeme za týchto okolností odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti. 

Čo od vás môžeme potrebovať, sú konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu totožnosť a zabezpečiť vaše právo na prístup k vašim osobným údajom (alebo na uplatnenie akýchkoľvek vašich ďalších práv). 

Lehota na odpoveď v prípade oprávnených žiadostí je jeden mesiac. Príležitostne nám to môže trvať dlhšie ako jeden mesiac, ak je vaša žiadosť obzvlášť zložitá alebo ste podali niekoľko žiadostí. V takom prípade vás budeme informovať a budeme vás priebežne informovať. 

12. Zmeny tohto oznámenia a vaša povinnosť informovať nás o zmenách 

Spoločnosť Teya si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo doplniť toto vyhlásenie, ale nezníži úroveň ochrany súkromia obsiahnutú v tomto oznámení. Ak sú zmeny významné, poskytneme výraznejšie oznámenie (vrátane e-mailového oznámenia o zmenách oznámenia o ochrane osobných údajov pre určité služby). 

13. Odkazy tretích strán 

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky, doplnky a aplikácie tretích strán. Kliknutím na tieto odkazy alebo povolením týchto pripojení môžete tretím stranám umožniť zhromažďovať alebo zdieľať údaje o vás. Tieto webové stránky tretích strán nekontrolujeme anezodpovedáme za ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Keď opustíte našu webovú stránku, odporúčame vám, aby ste si prečítali oznámenie o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite. 

Pozrite si tiež našeZásady používania súborov cookie čo vysvetľuje používanie súborov cookie na našej webovej stránke. 

14. Nadviazanie kontaktu 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa oznámenia alebo by ste chceli uplatniť svoje práva uvedené v časti 11, kontaktujte nás e-mailom na dataprivacy@teya.com. Náš úradník pre ochranu údajov sa nimi bude zaoberať spolu s naším tímom pre ochranu údajov. 

15. Sťažnosti 

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa používania vašich osobných údajov, môžete nám podať sťažnosť na adrese dataprivacy@teya.com 

Môžete sa tiež sťažovať príslušnému orgánu na ochranu údajov, ak nie ste spokojní s tým, ako sme použili vaše údaje. 

16. Špecifické služby spoločnosti Teya

Nasledujúce oznámenia o ochrane osobných údajov poskytujú ďalšie informácie o niektorých produktoch spoločnosti Teya. 


This Privacy Notice (“Notice”) describes how Teya (“Teya”, “we” and “us” and as further set out in section 1 of this Notice), collects, uses, discloses, transfers, stores, retains or otherwise processes your information when you visit our websites or sign up for a Teya service (collectively, “Services”). Within this Notice you will find some specific examples of why and how we use your personal information. If you have further questions, please get in touch with us by emailing our Data Privacy Officer via dataprivacy@teya.com. 

 1. Who's your controller? 

Teya is the “Data Controller” of your personal information that is processed in connection with this Privacy Notice. Teya encompasses a range of companies who provide payments solutions and related services to individuals and legal entities, always focused on small and medium sized businesses. For the purposes of the applicable data protections laws, Teya is the data controller of your personal data unless otherwise specified. The Teya entity responsible for your data may depend on your location and the Service you use with us. 

2. The data we collect about you 

We collect information about you in three ways: (i) when you provide it to us directly, (ii) when we gather information while you are using the Services, and (iii) when we collect information from other sources. Please note that the personal data we collect, and process depend on the Service you use. 

Below is a description of the types of information that we may receive directly from you. 

Identity Data” includes first name, last name, email address, address and telephone numbers. 

“Company Data” includes business name, contact information, company location data, address, category of services provided, type of business, VAT numbers, number Chamber of commerce, etc.  

Call Recording Data” includes information collected when recording telephone calls which you make to us or receive from us. 

Financial Data” includes bank account and payment card details, which may include the Bank Identification Number (BIN) and the last four digits of the card number, the card type, postcode, expiry date or country of issue. 

Job Application Data” includes your contact information (including name, postal address, email address and phone number), job history, curriculum vitae, contact details of your referees and any other personal information you choose to submit along with your application when applying for a job at Teya. For further information please see our recruitment privacy notice

Other Information” you choose to provide. You may choose to provide other information, such as different types of content (e.g., photographs, articles, comments), content you make available through our live web chat function or through social media accounts or memberships with third parties, or any other information you want to share with us. 

We also get data from the devices you use when you interact with our systems, like your location or information about the device you’re using. 

Technical Data” includes information we obtain from your device or browser (such as IP address, your login data, version and device identifiers, time zone setting and location, browser plug-in types and versions and operating system) as well as how you use our website. We may automatically collect Technical and Usage Data about your equipment, browsing actions and patterns. We collect this personal data by using server logs and other similar technologies. We may also receive data about you if you visit other websites employing our cookies. 

Commercial Data” includes information about the products and services you sell e.g., inventory, pricing and other data and information about your payment transactions e.g., when and where the transactions occur, a description of the transactions, the payment or transfer amounts, billing and shipping information, and payment methods used to complete the transactions. 

We also need to check that you are eligible for the services you want to use, to assess your identity (“know your customer”) and confirm that you are allowed to use our services legally (“due diligence”), and to protect your data and our services from potentially fraudulent activities which may put you and your money at risk. To do this, we may collect data about you from companies that help us verify your identity, do a credit check, prevent fraud or assess risk, which we refer to as “External Data”. 

Background Data” includes Identity Data from publicly availably sources such as the company registrar and the electoral register in your country, as well as data from search information providers and third-party websites such as the UK’s Companies House, CreditSafe, ComplyAdvantage, Google. 

“Due Diligence Data” includes any such information that we may need to comply with anti-money laundering or similar legislation, such as identification documents (identity cards, passports or equivalent), pictures of yourself or other information that we may be required to collect to verify your identity. 

Fraud Data” account or credit-related information with any credit reporting agency or credit bureau. We also obtain information about your customers on your behalf as your service provider when they transact with you or otherwise when you request that we do so. We call this information “Customer Data”. We process Customer Data when they interact with you through your use of the Services, for instance when they make a payment at your establishment, or schedule an appointment, or receive an invoice from you. The particular Customer Data we collect will vary depending on your location, which Services you use and how you use them. Your Customers’ Data may include: 

Customer Device Data” includes information about your customer's device, including hardware model, operating system and version, device name, unique device identifier, mobile network information, and information about the device's interaction with our Services. 

Customer Financial Data” includes bank account and payment card numbers. 

Customer Identification Data” includes first name and last name. 

Customer Transaction and Refund Data” When your customers use our Services to make or record payments to you, we collect information about when and where the transactions occur, the names of the transacting parties, a description of the transactions which may include item-level data, the payment or transfer amounts, billing and shipping information, and the devices and payment methods used to complete the transactions. 

We use Customer Data as part of our contractual obligation to provide the Services you request to you. 

It is your responsibility to obtain any necessary permission for us to process Customer Data in the manner envisaged in this Notice so that we can provide you with the Services requested by you. 

3. Lawful bases for processing your personal data 

We will only use your personal data when the law allows us to. Most commonly, we will use your personal data in the following circumstances: 

 • for the performance of a contract we are about to enter into, or have entered into with you; 

 • where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests. We consider and try to balance the possible potential effects (positive or negative) and your rights before processing your personal data for our legitimate interests; and 

 • where we need to comply with a legal or regulatory obligation that we are subject to. 


  Generally, we do not rely on consent as a legal basis for processing your personal data other than some cases when sending direct marketing communications to you via email or text message. You have the right to withdraw consent at any time. 


  Note that we may process your personal data relied on more than one lawful base depending on the specific purpose(s) for which we are using your personal data. 

4. Purposes for which we will use your personal data 

We have set out below, a description of all the purposes for which we will process your personal data. 

To register you as a new customer. 

If you are using one of our Services (either as our customer or a customer of our customer), to:  

 • facilitate a transaction, 

 • help you track settlements and monitor transactions in real-time,  

 • provide a cash advance service,  

 • create reports and analytics,  

 • create a dashboard, and/or 

 • facilitate inventory management. 

To manage our arrangement with you, including: (a) managing payments, fees and charges; (b) collecting and recovering money owed to us.

To provide the live chat function on our website to answer any enquiries from users regarding our Services. 

To administer and protect our business and this website (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data). 

To deliver relevant website content and advertisements to you and measure or understand the effectiveness of the advertising we serve to you. 

To use data analytics to improve our website, Services, marketing, customer relationships and experiences. 

To make suggestions and recommendations to you about Services that may be of interest to you. 

To comply with laws and to respond to and comply with requests from the government, regulators and other third parties with legal authority, including but not limited to: anti-money laundering, fraud, anti-terrorism, anti-slavery or similar legislations. 

To investigate, detect and prevent fraud or crime. 

To exercise or defend legal claims. 

To consider your application for a job (please see our Recruitment Privacy Notice for further information). 

To manage our relationship, including asking you to leave a review or complete a survey.  

5. Marketing 

We strive to provide you with choices regarding certain personal data uses, particularly around marketing and advertising. We may use your Identity and Technical Data to form a view on what we think you may want or need, or what may be of interest to you. This is how we decide which Services and offers may be relevant for you (“Marketing and Communications Data”). 

You would receive marketing communications if you purchased similar goods or services or have been in contact with us about similar goods or services. We would also send you marketing communications when you have given your consent for us to do so. 

You can ask us to stop sending you marketing messages by contacting us at any time at dataprivacy@teya.com.

6. Disclosures of your personal data 

We may share the personal information described in section 2 for the purposes set out in section 4 with the following service providers and third parties: 

Service providers who provide IT and system administration services. 

Credit card networks and payment networks such as Visa and Mastercard. 

Professional advisers who legitimately need to have access to the personal data for a business need. 

Regulators and other authorities who require reporting of processing activities in certain circumstances. 

Third parties whom we engage with in order to facilitate our contract with you. 

Third parties to whom we may choose to sell, transfer, or merge parts of our business or our assets. Alternatively, we may seek to acquire other businesses or merge with them. If a change happens to our business, then the new owners may use your personal data in the same way as set out in this Notice. 

Your personal information may be shared with the companies within our group. We share information with them, so they can assist us in providing services to you and to understand more about you. 

All Teya Group companies have a legitimate business interest (i.e., to provide a complementary or related service for your business) in accessing the data and may do so for the purposes and in the way described in this Notice. Teya Group companies shall be taken to include any entity that directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with from time to time, whether located in or outside of the United Kingdom. When we transmit data between our group entities located inside and outside of the EEA, this sharing is governed by our intra-group data sharing and processing agreement which is drafted in compliance with the GDPR and includes the relevant safeguards necessary for transfers outside the EEA. 

We require all third parties to respect the security of your personal data and to treat it in accordance with the law. We do not allow our third-party service providers to use your personal data for their own purposes and, unless otherwise notified to you, only permit them to process your personal data for specified purposes and in accordance with our instructions. 

 1. International Transfers

Many of our external third parties are based outside the EEA or the UK so their processing of your personal data will involve a transfer of data outside the EEA or the UK. 

Whenever we transfer your personal data out of the EEA, we will take reasonable steps to ensure that your personal data is kept secure, including where relevant, by entering into appropriate contractual terms with the receiving party outside the UK or EEA, such as the Standard Contractual Clauses approved by the EU Commission or issued by the UK Information Commissioner’s Office (as applicable) or any other approved mechanisms that may become available to us in the future. We will also carry out a risk assessment of the laws and practices of the destination country to identify any technical and organisational measures that need to be put in place to ensure that your personal information is fully protected when transferred to that country. 

8. Data security 

Data security is extremely important to us, and we have put in place appropriate security measures (such as encryption, confidentiality obligations of our personnel, log-in records, vulnerability testing etc,) to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your personal data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know. 

We have put in place procedures and incident management policies to deal with any suspected personal data breach and will notify you and any applicable regulator of a breach where we are legally required to do so. 

9. How long we retain your information 

We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including the purpose of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements. 

To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the relevant laws, amount, nature, and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements. 

In some circumstances we may anonymise your personal data (so that it can no longer be associated with you) for research or statistical purposes. 

10. Automated decision making 

We may sometimes use systems to make automated decisions about you or your business to provide you with a better and safer experience. We may use information that we already have or that we can collect from third parties. We may use automated decision making to: 

Approve or deny your applications for some of our services or products. 

Determine pricing and rates for some of our services, for example access to credit. 

Provide you with tailored offers. Detect fraud and comply with anti-money laundering legislation. 

You can object to automated decision making and ask that a person reviews it. 

11. Your legal rights 

Under certain circumstances, you have rights under data protection laws in relation to your Personal Data. You have the right to: 

Request access to your personal data (commonly known as a “data subject access request”). This enables you to receive a copy of the personal data we hold about you and to check that we are lawfully processing it. 

Request correction of the personal data that we hold about you. This enables you to have any incomplete or inaccurate data we hold about you corrected. 

Request erasure of your personal data. This enables you to ask us to delete or remove personal data where there is no good reason for us continuing to process it. 

Object to processing of your personal data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party). 

Request restriction of processing of your personal data. This enables you to ask us to suspend the processing of your personal data in the following scenarios: (a) if you want us to establish the data’s accuracy; (b) where you need us to hold the data even if we no longer require it as you need it to establish, exercise or defend legal claims; or (c) you have objected to our use of your data but we need to verify whether we have overriding legitimate grounds to use it. 

Request the transfer of your personal data to a third party. We will provide to the third party you have chosen, your personal data in a structured, commonly used, machine-readable format. 

Withdraw consent at any time where we are relying on consent to process your Personal Data. However, this will not affect the lawfulness of any processing carried out before you withdraw your consent. If you withdraw your consent, we may not be able to provide certain products or services to you. We will advise you if this is the case at the time you withdraw your consent. 

Right for you not to be subject to a decision based solely on an automated process, including profiling, which produces legal effects concerning you or similarly significantly affect you. If you wish to exercise any of the rights set out above, please email dataprivacy@teya.com

No fee is usually required to access your personal data (or to exercise any of the other rights). However, we may charge a reasonable fee if your request is clearly unfounded, repetitive or excessive. Alternatively, we may refuse to comply with your request in these circumstances. 

What we may need from you is specific information to help us confirm your identity and ensure your right to access your personal data (or to exercise any of your other rights). 

Time limit to respond, in cases of legitimate requests, is one month. Occasionally it may take us longer than one month if your request is particularly complex or you have made a number of requests. In this case, we will notify you and keep you updated. 

12. Changes to this Notice and your duty to inform us of changes 

Teya reserves the right to change, modify or amend this Notice at any time, but will not reduce the level of privacy protection contained herein. If changes are significant, we will provide a more prominent notice (including, for certain services, email notification of Privacy Notice changes). 

13. Third-party links 

This website may include links to third-party websites, plug-ins and applications. Clicking on those links or enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy statements. When you leave our website, we encourage you to read the privacy notice of every website you visit. 

Please refer also to our Cookie Policy which explains the use of cookies on our website. 

14. Contact 

If you have any questions about the Notice or you would like to exercise your rights as stated in section 11, please contact us by e-mail at dataprivacy@teya.com. Our DPO, together with our data protection team, will deal with them.  

15. Complaints 

If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at dataprivacy@teya.com.

You can also complain to the relevant Data Protection Authority if you are unhappy with how we have used your data. 

16. Specific Teya services

The following privacy notices provide additional information about some Teya products.

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)