Online Chat

Last updated

22. apríla 2024

Upozornenie pre komunikáciu v chate Teya

Teya Iceland hf. ("Teya") online chat je určený len pre všeobecné otázky a slúži k pomoci našim zákazníkom. 

Teya vždy dbá na ochranu vášho súkromia. Akékoľvek osobné údaje zdieľané v Teya online chate budú spracované len na nevyhnutné účely k tomu, aby sme vám mohli pomôcť v súlade s našou ochranou osobných údajov a pravidlami cookies.  

Užívateľom online chatu sa dôrazne odporúča, aby nikdy neposkytovali prostredníctvom online chatu žiadne citlivé osobné údaje, napríklad, avšak nie výlučne, heslá, čísla kariet, kódy alebo iné citlivé osobné informácie. 

Zamestnanci Teya cez online chat nemôžu poskytovať informácie o financiách, kartách ani heslách. Informácie obsiahnuté v online chate nesmú byť žiadnym spôsobom zverejnené, rozširované, replikované ani kopírované. Taktiež je zakázané v online chate Teya zverejňovať nelegálne či nevhodné materiály. Akékoľvek porušenie jeho používateľmi môže byť podrobené právnym predpisom.  

Teya v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za možné škody prameniace z informácií zverejnených či poskytnutých v online chate. Takisto nie je možné priamo či nepriamo spojiť akúkoľvek škodu s používaním online chatu. Za žiadnych okolností nie je spoločnosť Teya zodpovedná za škody, spôsobené priamo či nepriamo krátkodobou alebo dlhodobou nedostupnosťou online chatu. 

Všetka komunikácia, prebiehajúca v online chate Teya, je spoločnosťou na stanovený čas zaznamenávaná z bezpečnostných dôvodov a za účelom kontroly, ako aj z dôvodu zabezpečenia siete, v súlade s ochranou osobných údajov. Používateľ online chatu Teya si môže vyžiadať kópiu komunikácie.  

 

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)