Teya Boost Adatvédelmi nyilatkozat

Last updated

2024. április 22.

Az Ön kényelme érdekében biztosítottuk ennek az oldalnak a fordítását. Ez a fordítás csak tájékoztató jellegű, és a webhely végleges és kötelező érvényű változata az angol változat, amely alább érhető el. 

Ez a Teya Boost Adatvédelmi nyilatkozat ("Nyilatkozat") további információkat nyújt Önnek a Teya Adatvédelmi nyilatkozatához ("Teya Adatvédelmi nyilatkozat"), és kifejezetten arra vonatkozik, hogy a Teya ("Teya", "mi" és "minket") hogyan gyűjti, használja, teszi közzé, továbbítja, tárolja, őrzi meg vagy más módon dolgozza fel az Ön adatait, amikor feliratkozik és használja a Teya Listák és Értékelések Beérkezett üzenetek szolgáltatását. A Hirdetési szolgáltatások lehetővé teszik az Ön adatainak megjelenítését és frissítését számos platformon, az Értékelések Beérkezett üzenetek szolgáltatás pedig magában foglalja a különböző platformokon közzétett értékelések összegyűjtését és megjelenítését (együttesen: "Szolgáltatások").  

A félreértések elkerülése érdekében a Teya Adatvédelmi Nyilatkozatot a jelen Nyilatkozattal együtt kell értelmezni. Hacsak itt másként nem definiáljuk, a nagybetűs kifejezések jelentése megegyezik a Teya Adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakkal. Amennyiben ellentmondás van a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és a Teya Adatvédelmi nyilatkozat között, a jelen Nyilatkozat az irányadó.  

1. Az Önről gyűjtött adatok 

A Teya Adatvédelmi nyilatkozatában szereplő információkon kívül a Szolgáltatások nyújtása érdekében a következőket gyűjthetjük:  

Az "Értékelések adatai" magukban foglalják az értékelésekkel való interakcióit, amelyeket a szolgáltatás nyújtása során kezelhetünk. 

Az "Analytics-adatok" magukban foglalják az üzleti véleményekkel kapcsolatos elemzéseket (beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználói adatokat, a válaszadási arányt, a tartózkodási hely átlagos értékelését stb.), valamint a platformhasználati elemzéseket, például a használati adatokat, a hibaelhárítást és a fiókokkal való interakciót. 

Az "Egyéb információk" közé tartoznak azok az információk, amelyeket Ön ad meg a Teya Boost funkcióihoz, például: nyitvatartási idő, irányítópult-felhasználónevek, kapcsolattartási adatok, kulcsszavak, képek a helyiségekről stb. 

2. A személyes adatok felhasználásának céljai 

A Teya Adatvédelmi nyilatkozatában megadott információkon kívül személyes adatait a fent vázolt Szolgáltatások nyújtása érdekében is feldolgozzuk. 

3. Személyes adatainak nyilvánosságra hozatala 

A Teya Adatvédelmi nyilatkozatában megadott információkon kívül az 1. szakaszban leírt személyes adatokat a 3. szakaszban meghatározott célokból megoszthatjuk a következő szolgáltatókkal és harmadik felekkel: 

Harmadik felek, akikkel API-jainkat összekapcsoljuk Szolgáltatásaink nyújtása érdekében, például a Google, a Facebook, az Uber és a TripAdvisor.  

Harmadik felek, akik segítenek nekünk elemzéseket létrehozni platformunkon, mint például a Hotjar, a Google Analytics stb. 

Harmadik felek, hogy biztosítsák Önnek a Szolgáltatásainkat, valamint további funkciókat és szolgáltatásokat, mint például az Uberall, a True/AWS.

Az egyértelműség kedvéért: nem ellenőrizzük azokat a harmadik fél platformokat, amelyek külön adatkezelőként működnek, és nem felelősek az adatvédelmi nyilatkozataikért. This Teya Boost Privacy Notice (“Notice”) provides you with additional information to the Teya Privacy Notice (“Teya Privacy Notice”) and is specific to how Teya (“Teya”, “we” and “us”) collects, uses, discloses, transfers, stores, retains or otherwise processes your information when you sign up for and use the Teya service of Listings and Reviews Inbox services. The Listing services offer the ability to display and update your information across an array of platforms and the Reviews Inbox services entail the collection and display of your reviews published across different platforms (collectively, “Services”).  

For the avoidance of doubt, the Teya Privacy Notice shall be read together with this Notice. Unless otherwise defined herein, capitalised terms have the same meaning as in the Teya Privacy Notice. To the extent that there is a conflict between this Privacy Notice and the Teya Privacy Notice, this Notice will prevail.  

1. The data we collect about you 

In addition to the information within in the Teya Privacy Notice, to provide the Services, we may collect:  

“Reviews Data” includes your interactions with reviews that we may process during the provision of the service.

“Analytics Data” includes analytics around your business reviews (including but not limited to user data, reply rate, average rating of your location etc.) and also platform usage analytics, such as usage data, troubleshooting and interaction with accounts. 

“Miscellaneous information” includes information that you provide for the Teya Boost features, such as: opening times, dashboard usernames, contact details, key words, pictures of the premises, etc. 

2. Purposes for which we will use your personal data 

In addition to information provided in the Teya Privacy Notice, we process your personal data to provide you with the Services outlined above. 

 3. Disclosures of your personal data 

In addition to the information provided in the Teya Privacy Notice, we may share the personal information described in section 1 for the purposes set out in section 3 with the following service providers and third parties: 

Third parties we connect our APIs with to provide our Services, for example, Google, Facebook, Uber and TripAdvisor.  Third parties that help us create analytics on our platform such as Hotjar, Google analytics etc. Third parties to provide you with our Services, as well as additional features and services, such as Uberall, True/AWS. 

For the avoidance of doubt, we do not control third party platforms which act as separate data controllers and are not responsible for their privacy statements.