Általános Feltételek

Last updated

2024. április 22.

Magyar változat

Az Ön kényelme érdekében az oldal tartalma fordításra került. Ez a fordítás csak tájékoztató jellegű, az oldal végleges változata az angol nyelvű változat, amely lejjebb található.

Ezek az általános feltételek ("Teya Általános Szerződési Feltételek") a Teya (az alábbiakban meghatározottak szerint, és a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekben "Teya", "mi" vagy "mi") és a jelen Teya Általános Szerződési Feltételeket aláíró szervezet vagy személy ("Ön", "Ön" vagy "felhasználó") között létrejött jogi megállapodás. A jelen Teya Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Teya szolgáltatásainak használatát, beleértve a fizetési folyamatokat, szoftvereket, mobilalkalmazásokat, weboldalakat, hardvereket és egyéb termékeket és szolgáltatásokat (mindegyik "Szolgáltatás", együttesen a "Szolgáltatások").

A jelen Teya Általános Szerződési Feltételek a következő időpontban lépnek hatályba:

i. Ön jelzi, hogy elfogadja a jelen feltételeket vagy a Kiegészítő feltételeket;

ii. elkezdi használni a Szolgáltatásainkat,

amelyik előbb bekövetkezik. Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatvédelmi kiegészítés feltételei hivatkozással beépülnek a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekbe, Az Adatvédelmi kiegészítés szabályozza, hogy hogyan kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat.

Ön nem férhet hozzá és nem használhatja a Szolgáltatásokat, kivéve, ha beleegyezik a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekben és a vonatkozó Kiegészítő Feltételekben meghatározott valamennyi feltétel és kötelezettség betartásába.

Ha bármilyen kérdése van, vagy ha nem érti a Teya Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezését, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk - csapatunk szívesen segít.

A rész - Általános feltételek

1. Az általános feltételek

A Teya szolgáltatásait számos különböző Teya vállalat nyújtja számos különböző helyszínen. Bár különbözőek lehetnek, mindannyiuknak ugyanaz a küldetése - a legjobb elérhető Szolgáltatások nyújtása a helyi vállalkozások számára. Ezért az Ön által igénybe vett Szolgáltatástól és a helyszíntől függően eltérő lehet az a Teya Vállalat, amellyel szerződést köt. Ahhoz, hogy megértse, melyik Teya Vállalattal köt szerződést, kérjük, olvassa el az Ön által használt adott Szolgáltatás Kiegészítő Feltételeit.

2. Feltételek

A jelen Teya Általános Szerződési Feltételekben a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak, hacsak a szövegkörnyezet másként nem rendelkezik.

További feltételek: Az Ön által használt szolgáltatásra vonatkozó egyedi feltételek. A Kiegészítő feltételek hivatkozással magukban foglalják a Teya Általános Szerződési Feltételeket;

Alkalmazandó törvények: Minden olyan törvény, amely az Ön és köztünk a Szolgáltatások nyújtása során fennálló kapcsolatra alkalmazandó;

Módosítások: A Teya Általános Szerződési Feltételek vagy az alkalmazandó Kiegészítő Feltételek (beleértve a Díjakat) bármely módosítása;

Jogosult felhasználók: Az Ön alkalmazottai, ügynökei és független vállalkozói, illetve bármely más, Ön által a Szolgáltatások használatára felhatalmazott személy;

Munkanap: Bármely nap, kivéve a szombatot, vasárnapot, munkaszüneti napot vagy olyan napot, amelyen a bankintézetek az adott joghatóságban zárva tartanak;

Ügyfelek: Az Ön árujának vagy szolgáltatásának vásárlói;

Adatok: Az adatokat többek között a következőkre kell korlátozni:

i) Személyes adatok (az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete és annak nemzeti végrehajtási jogszabályai, beleértve az Egyesült Királyság 2018. évi adatvédelmi törvényét (az időről időre módosított és felváltott változataival) értelmében), amelyeket a Szolgáltatásokra továbbítanak vagy amelyekhez a Szolgáltatásokon keresztül férnek hozzá (ezt az Adatvédelmi szabályzatunkban részletezzük);

ii) felhasználói tartalom, amely a 10. szakaszban meghatározott jelentéssel bír; és

iii) bármely más, általunk gyűjtött, nem személyes jellegű információ, beleértve a csalás felderítését és az elemzést (beleértve az összesített vagy anonimizált információkat), valamint bármely más, a Szolgáltatások által létrehozott, azokból származó vagy a Szolgáltatásokba feltöltött információt;

Külső szolgáltatások: Külső harmadik fél szolgáltatásaihoz való hozzáférés a Szolgáltatásainkon keresztül, például termékekhez, weboldalakhoz, tartalmakhoz vagy integrációkhoz;

Díjak: A Szolgáltatásokra vonatkozó összes díj;

Közlemények: A Teya Általános Szerződési Feltételek módosításairól, a Kiegészítő Feltételekről (hacsak a vonatkozó Kiegészítő Feltételek másként nem rendelkeznek), a Díjakról, vagy bármely szabályzatról, közzétételről, értesítésről, tranzakciós információról, számlákról, kimutatásokról, követelésekre adott válaszokról és egyéb ügyfélkommunikációról szóló értesítések;

Fizetési mód: Fizetési mód: Az a fizetési mód, amelyet a Teya a Fizetési szolgáltatások részeként elfogad, például hitelkártya és bankkártya;

Hálózat: Fizetési mód szolgáltatója és a fizetési tranzakciókat kezelő fizetési hálózat szolgáltatója, amely betéti és hitelkártyákat egyaránt használ a fizetések feldolgozásához, mint például a Visa, Mastercard, UnionPay és American Express;

Fizetési szolgáltatások: Szolgáltatások, amelyeket arra használhat, hogy elfogadjon fizetéseket az Ügyfeleitől Tranzakciókért vagy bármely más vonatkozó pénzügyi tranzakcióért;

Képviselő: Az a személy, aki az Ön nevében regisztrál a Teya-fiókjára;

Tartalék: A Teya vagy annak kapcsolt vállalkozásai által visszatartott pénzösszegek, amelyek a Teya Általános Szerződési Feltételek és/vagy Kiegészítő Feltételek szerinti kötelezettségeinek biztosítékául szolgálnak;

Teya: A Teya jogalany, amellyel Ön szerződést köt a Szolgáltatásokra vonatkozóan, a Kiegészítő Feltételekben meghatározottak szerint;

Teya-fiók: Egy egyedi fiók, melyre ügyfeleink regisztrálhatnak, hogy hozzáférjenek a Teya általi szolgáltatások kezeléséhez biztosított portálhoz vagy más platformhoz, beleértve a Teya szoftvert vagy bizonyos külső szolgáltatásokat. A Teya fiókot a Teya Services Ltd. (cégszám: 12271069) üzemelteti és biztosítja, bejegyezve: Third Floor, 20 Old Bailey, London, Egyesült Királyság, EC4M 7AN;

Teya Company: Teya: Mi, anyavállalatunk, az anyavállalat leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásaink;

Teya Hardware: Teya Hardver: A Teya Hardver magában foglal minden olyan eszközt vagy berendezést, beleértve a tartozékokat és alkatrészeket, valamint a fentiekhez telepített vagy más módon kapcsolódó, a Teya által biztosított szoftvert;

Teya Software: Az általunk a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek és az adott Teya Szoftverre vonatkozó Kiegészítő Feltételek alapján biztosított szoftveralkalmazások;

Elszámolás: Az elszámolási érték, amely a kereskedőnek a teljesített tranzakciókból származó pénzösszegek átutalásának folyamatát jelenti, amely jellemzően a fizetési információknak a kereskedő, a fizetési processzor és a pénzintézetek közötti elszámolását, valamint a pénzösszegeknek a kereskedő kijelölt bankszámlájára történő későbbi átutalását jelenti, a Fizetési szolgáltatási feltételek további rendelkezései szerint.

Adók: Ide tartozik minden jelenlegi vagy jövőbeli adó, díj, illeték, díj, lefölözés vagy egyéb kivetés, beleértve többek között a jövedelemadót, a hozzáadottérték-adót, az áru- és szolgáltatási adót vagy hasonló adót, a bruttó bevételeket, a jövedéki adót, az ingatlan- vagy személyi tulajdonadót, az értékesítési adót, a visszatartott adót, a társadalombiztosítási adót, a foglalkozási adót, a használati adót, a különadót, a környezetvédelmi adót, az engedélyt, a nettó értéket, a bérszámfejtést, a foglalkoztatási adót, a franchise adót, az átruházási és nyilvántartási adót, díjat és illetéket, amelyeket bármely hazai vagy külföldi adóhatóság vet ki; és

Tranzakció: Az Ön és a Vevő közötti, áruk és/vagy szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos pénzösszegek kifizetése.

3. Hozzáférés a szolgáltatásainkhoz

Mivel különböző Szolgáltatásokat nyújtunk, előfordulhat, hogy különböző módokon tud feliratkozni egy-egy Szolgáltatásra. Egy dolog azonban mindegyikben közös, mégpedig az az információ, amelyre szükségünk van Öntől ahhoz, hogy Önt Teya ügyfélként regisztrálhassuk és Szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Ezek az információk az Ön által igényelt Szolgáltatástól függően változnak, és tartalmazhatják az

Ön cég- vagy kereskedelmi nevét, fizikai címét, e-mail címét, telefonszámát, cégazonosító számát, URL-címét, vállalkozásának vagy tevékenységének jellegét, valamint bizonyos egyéb, általunk igényelt információkat. Néha kérhetünk Öntől néhány személyes adatot (beleértve a nevet, születési dátumot és a kormány által kiadott személyazonosító számot) a haszonhúzóiról, megbízóiról és az Ön Teya-fiókjának adminisztrátoráról is. Mint fentebb említettük, személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra - erről többet megtudhat az Adatvédelmi szabályzatunkban.

a. Bejelentkezés a Teya-fiókjába: Ha Teya-fiókot regisztrálsz, akár magánszemélyként, akár jogi személy nevében, itt vannak az alapok, ez szuper egyszerű. Csak néhány adatot kell megkérdeznünk Öntől vagy képviselőjétől, amelyek attól függően változhatnak, hogy Ön magánszemélyként vagy jogi személyként regisztrál, és tartalmazhatnak néhány vagy az összes fent említett információt. Értesítjük, ha Teya-fiókja aktívvá válik, amint minden szükséges információt átnéztünk és jóváhagytunk. Bizonyos esetekben az Ön Teya Fiókja automatikusan generálódik, attól függően, hogy milyen információkat gyűjtünk Öntől a Szolgáltatásra való jelentkezési folyamat során. Ebben az esetben Teya Fiókja a jelentkezési folyamat lezárását követően használatra kész.

b. Teya szolgáltatás igénylése: Ha olyan Szolgáltatáshoz kér hozzáférést, amely nem a Teya-fiókján keresztül érhető el, akkor egy olyan médiumot biztosítunk Önnek, ahol elküldheti nekünk a kérelmét, amelyben meghatározza, hogy milyen információkra van szükségünk ahhoz, hogy regisztrálni tudjuk Önt a Szolgáltatásra.

c. Szabályozott szolgáltatások: Egyes általunk nyújtott szolgáltatások szabályozottak, mint például a Fizetési szolgáltatásaink. A szabályozási követelmények miatt, valamint azért, hogy felmérhessük az Ön mint potenciális ügyfél alkalmasságát, további információkat kérhetünk Öntől. Ezek közé tartozhatnak pénzügyi kimutatások másolatai, jelentéseket hitelesítő dokumentáció, amely lehetővé teszi számunkra a fennálló hitelkockázat/veszteségkockázat kiszámítását, vagy egyéb nyilvántartások, amelyek a Teya Általános Szerződési Feltételeknek való megfelelésre vonatkoznak. Azt is kérhetjük, hogy nyújtson személyes vagy vállalati garanciát.

Az alkalmazandó jogszabályok, például a pénzmosás elleni jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk ellenőrizni az Ön személyazonosságát és a Fizetési szolgáltatásokat igénybe vevő bármely vállalkozás haszonhúzóinak személyazonosságát.

Kérhetünk és felülvizsgálhatunk Önről személyazonosságot igazoló információkat, például külső szolgáltatóktól, beleértve a hitelinformációs ügynökségeket és az információs irodákat. A Teya időszakonként további jelentéseket szerezhet be annak megállapítása érdekében, hogy Ön továbbra is megfelel-e a Fizetési Szolgáltatásokra vonatkozó követelményeknek.

A Teya bármikor további információkat kérhet Öntől. Ezen információk vagy a Teya által kért anyagok megadásának elmulasztása az Ön Teya-fiókjának vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti.

d. Tájékoztat minket minden változásról: Önnek naprakészen kell tartania a Teya-fiókjában szereplő információkat, és tájékoztatnia kell minket a vállalkozásával kapcsolatos bármilyen változásról, például az üzleti tevékenységének jellegéről, a képviselőiről, a haszonhúzókról, a megbízókról vagy bármely más releváns információról, a Teya ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvétel útján. Ha nem tartja naprakészen az adatait, az azt eredményezheti, hogy felfüggesztjük vagy megszüntetjük az Ön Teya-fiókját vagy a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférését.

A Teyánál arra törekszünk, hogy mindig javítsunk szolgáltatásaink minőségén és növeljük a használatukkal kapcsolatos élményt. Ezért adtunk Önnek hozzáférést Teya Kereskedői Portálhoz , ahol kezelheti a Teya által nyújtott szolgáltatásokat, beleértve az adatainak frissítését is.

Annak érdekében, hogy javítsuk szolgáltatásainkat és a legjobb megoldást kínáljuk Önnek Teya Fiókja kezelésére, fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk, megváltoztassuk vagy megszüntessük bármely meglévő platformunkat, valamint új bejelentkezési módokat vezessünk be a Teya fiókjához és a szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez. Amennyiben erre kerülne a sor, előzetesen értesítjük Önt.

4. Határidő és felmondás

A jelen Teya Általános Szerződési Feltételek a hatálybalépésük napjától az Ön vagy mi általi felmondásukig maradnak érvényben.

a. Felmondási jogaink: Hacsak a vonatkozó törvények másként nem írják elő, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Teya Általános Szerződési Feltételeket (és bármely vonatkozó Kiegészítő Feltételt) azonnali hatállyal felmondjuk, és bezárjuk az Ön Teya-fiókját. Felfüggeszthetjük az Ön Teya-fiókjához és/vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését is. Az okok, amelyek miatt megszüntetjük az Önnel fennálló

kapcsolatunkat vagy felfüggesztjük az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, többek között a következők lehetnek:

(a) Ön megszegi a jelen Teya Általános Szerződési Feltételeket, bármely Kiegészítő Feltételt, valamint a Teyával kötött bármely más megállapodást, beleértve a Teya irányelveit vagy utasításait;

(b) Ön hamis, hiányos, pontatlan vagy félrevezető információkat ad meg, vagy egyébként csalárd vagy jogellenes magatartást tanúsít;

(c) Ön csalás vagy hitelkockázat, vagy bármely más, az Ön Teya-fiókjával kapcsolatos kockázat miatt nem jogosult a Szolgáltatásokra; vagy

(d) ha erre az Alkalmazandó törvények vagy egy illetékes hatóság vagy egy Hálózat kérése miatt vagyunk kötelezve.

b. Az Ön felmondási jogai: Ön bármikor felmondhatja a jelen Teya Általános Szerződési Feltételeket vagy bármely Kiegészítő Feltételt a Teya-fiókja bezárásával, vagy a felmondási szándékáról szóló írásbeli értesítéssel. A jelen Teya Általános Feltételek, Kiegészítő Feltételek felmondása, vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének vagy Teya Fiókjának felfüggesztése nem érinti a jelen Teya Általános Feltételekben vagy (adott esetben) bármely Kiegészítő Feltételben meghatározott kötelezettségeit, beleértve az összes Díjat, díjat és egyéb fizetési kötelezettséget.

c. Felmondás esetén:

(a) a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek alapján biztosított jogok megszűnnek;

(b) Ön beleegyezik, hogy azonnal beszünteti a Szolgáltatások használatát;

(c) hét (7) munkanapon belül vissza kell küldenie a Teya Hardware-t (amennyiben nem vásárolta meg), valamint minden egyéb, az Ön tulajdonát képező berendezést vagy anyagot; és

(d) a Teya Vállalat nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel - beleértve az Ügyfeleket is - szemben kártérítésért, visszatérítésért vagy kártérítésért a Szolgáltatások megszüntetése vagy felfüggesztése, illetve az Ön adatainak vagy fiókadatainak törlése miatt.

5. Módosítások és elektronikus értesítések

a. Módosítások: Minden Teya Társaság jogosult:

(a) módosíthatja a jelen Teya Általános Szerződési Feltételeket és bármely alkalmazandó Kiegészítő Feltételt;

(b) megváltoztatni, megszüntetni vagy feltételeket szabni a Szolgáltatások használatára; és

(c) felülvizsgálja a Díjakat, függetlenül attól, hogy azok a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekben vagy a Kiegészítő Feltételekben szerepelnek,

bármikor, az általunk ésszerűnek ítélt értesítés útján (kivéve, ha a törvény meghatározott értesítési határidőt ír elő, amely esetben a vonatkozó törvényt tartjuk be).

A felülvizsgált változatot a Teya weboldalán közzéteheti, vagy a Szolgáltatásokon keresztül közölheti Önnel.

A módosítás az Értesítésben meghatározott időpontban lép hatályba, és a Szolgáltatások Ön általi, a módosítás hatálybalépését követő használata a módosított Teya Általános Szerződési Feltételek, Kiegészítő Feltételek vagy Díjak feltételeinek elfogadását jelenti.

b. Elektronikus értesítések: A Teya Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi értesítés elektronikus úton is megtörténhet, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben. Ön elfogadja továbbá, hogy az elektronikus értesítéseknek ugyanaz a joghatása, mint a fizikai másolatoknak.

6. Korlátozások és jogosulatlan vagy jogellenes használat

a. Korlátozások: Szeretnénk, ha Ön a Szolgáltatásainkat a rendeltetésüknek megfelelő módon használná, és nem olyan módon, amely káros számunkra vagy mások számára. Ezért az alábbiakban (korlátozások nélkül) meghatározzuk a korlátozásokat, amelyeket Önnek be kell tartania. Nem szabad, és nem engedheti meg harmadik félnek, hogy:

(a) a Szolgáltatások forráskódjának, mögöttes ötleteinek, algoritmusainak, fájlformátumainak, programozási vagy interoperabilitási interfészeinek bármilyen módon történő dekompilálása, szétszerelése, visszafejtése, illetve rekonstruálásának vagy felfedezésének megkísérlése;

(b) vírusokat vagy más káros vagy rosszindulatú számítógépes kódot terjeszteni a Szolgáltatásokon keresztül vagy azokba;

(c) a Szolgáltatások használata során bármilyen jogellenes, káros, fenyegető, rágalmazó, obszcén, obszcén, jogsértő, zaklató vagy faji vagy etnikai szempontból sértő anyaghoz hozzáférni, azt tárolni, terjeszteni vagy továbbítani;

(d) bármilyen olyan magatartást tanúsít, amely megzavarja vagy akadályozza harmadik félnek a Szolgáltatások használatát és élvezetét;

(e) a Szolgáltatásokat részben vagy egészben harmadik félnek eladni, bérbe adni, kölcsönadni, átruházni, allicencbe adni, hozzáférést biztosítani vagy más módon átadni vagy nyilvánosságra hozni;

(f) a Szolgáltatások bármely részének módosítása vagy más szoftverbe vagy más szoftverrel való beépítése, vagy a Szolgáltatások bármely részéből származékos mű létrehozása, kivéve, ha a Teya írásban beleegyezett;

(g) a Szolgáltatásokat a belső üzleti használaton kívül bármilyen más célra használni;

(h) a Szolgáltatások jogosulatlanul módosított verzióinak használata, beleértve, de nem kizárólagosan, hasonló vagy versenyképes termék vagy szolgáltatás létrehozása céljából, vagy a Szolgáltatásokhoz való jogosulatlan hozzáférés megszerzése céljából;

(i) a Szolgáltatásokat a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekkel, bármely más Kiegészítő Feltételekkel vagy az Alkalmazandó jogszabályokkal ellentétes módon használja.

b. Engedély nélküli vagy jogellenes használat: Ha azt gyanítjuk vagy tudjuk, hogy Ön a Szolgáltatásokat jogosulatlan, csalárd vagy illegális célokra használja vagy használta, vagy olyan módon, amely Önt, minket vagy másokat számunkra elfogadhatatlan kockázatoknak tesz ki, korlátozhatjuk vagy letilthatjuk a Szolgáltatás funkcióit mindaddig, amíg Ön nem bizonyítja számunkra megalapozottan, hogy a gyanúnk megalapozatlan volt, vagy amíg Ön nem nyújt megfelelő biztosítékot arra, hogy az elfogadhatatlan használatot megfelelően csökkentettük, és nem ismétlődik meg.

7. Az Ön felszerelése és az általunk nyújtott támogatás

a. Az Ön felszerelése: A Szolgáltatások használatához stabil internetkapcsolatra, valamint megfelelő kiegészítő berendezésekre van szüksége. Mi nem biztosítunk ilyen kapcsolatot, sem kiegészítő berendezéseket, kivéve, ha ahhoz kifejezetten hozzájárulunk, ezért Ön felelős azért, hogy a fentiekhez a Szolgáltatások használatához szükséges mértékben hozzáférjen. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatások kompatibilisek lesznek az Ön berendezésével.

b. Támogatás: A digitális világban való eligazodás időnként kicsit ijesztő és bonyolult lehet, és megértjük, hogy időnként segítségre lehet szüksége. Működésünk középpontjában az ügyfélszolgálat áll. Ezért örömmel nyújtunk Önnek támogatást a Szolgáltatások használatával kapcsolatban. Bizonyos Szolgáltatások az Ön által használt Szolgáltatásra vonatkozó külön támogatást vagy további ügyfélszolgálatot kínálhatnak, a vonatkozó Kiegészítő feltételek szerint, ezért mindenképpen olvassa el azokat.

8. A szolgáltatások

a. A szolgáltatás elérhetősége: A Szolgáltatások, beleértve a rajtuk keresztül kínált anyagokat és termékeket, időről időre elérhetetlenné válhatnak, vagy korlátozottan, illetve az Ön tartózkodási helyétől vagy eszközétől függően változhatnak. Ön vállalja, hogy nem fér hozzá a Szolgáltatásokhoz, illetve nem használja azokat abban az esetben, ha azok illegálisak vagy nem engedélyezettek az Ön tartózkodási helyén, ahonnan Ön a Szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve használja, vagy ha a Szolgáltatások használata érdekében tartózkodási helyét vagy személyazonosságát eltitkolja vagy hamisan adja meg.

Igyekszünk a Szolgáltatásokat, beleértve a Teya Szoftvert is, folyamatosan üzemben tartani, de az online szolgáltatásokhoz hasonlóan előfordulhatnak időszakos fennakadások és kiesések. Nem vállalunk felelősséget az Önt emiatt érő esetleges fennakadásokért vagy veszteségekért. Kiesés esetén előfordulhat, hogy Ön nem tud hozzáférni a Felhasználói Tartalomhoz, illetve nem tudja azt lekérni.

b. Szolgáltatásfrissítések: A Szolgáltatásokat időről időre frissítenünk kell, többek között azért, hogy a Szolgáltatások megfelelően működjenek, vagy hogy új és izgalmas funkciókat kínáljunk Önnek. Automatikusan ellenőrizhetjük a Teya szoftver verzióját, és letölthetjük a frissítéseket és a konfigurációs módosításokat. Bizonyos esetekben szükség lehet a Teya Szoftver frissítésére annak érdekében, hogy továbbra is használni tudja azt.

Fontos megjegyezni, hogy nem vagyunk kötelesek frissítéseket rendelkezésre bocsátani, és nem garantáljuk, hogy támogatni fogjuk az Ön rendszerét, vagy a rendszerének azt a verzióját, amelyen a Teya-

szoftvert megvásárolta vagy licencelte. Előfordulhat, hogy a frissítéseink nem kompatibilisek a Külső szolgáltatásokkal.

Előfordulhat, hogy el kell távolítanunk vagy meg kell változtatnunk a Teya Szoftver jellemzőit vagy funkcióit, vagy teljesen le kell állítanunk a Teya Szoftver vagy a Külső szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Nem vagyunk kötelesek (kivéve a vonatkozó törvények által előírt mértékben) a korábban megvásárolt vagy licencelt Teya Szoftver letöltését vagy cseréjét biztosítani Önnek.

c. Engedély: Annak érdekében, hogy Ön és a Jogosult Felhasználók hozzáférhessenek a Szolgáltatásokhoz, a Teya licencet ad Önnek a Szolgáltatások használatára, ami azt jelenti, hogy nem Ön az adott Szolgáltatás tulajdonosa. A Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjog kizárólag a Teya tulajdonát képezi, de Ön jogosult a Szolgáltatások használatára a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek, valamint az alkalmazandó Kiegészítő Feltételek alapján.

Ön ezért nem kizárólagos, nem átruházható és visszavonható engedélyt kap a Szolgáltatásokhoz való elektronikus hozzáférésre és azok használatára, kizárólag a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekben és az adott Szolgáltatásra vonatkozó Kiegészítő Feltételekben leírt módon. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások frissítéseit vagy új Szolgáltatásokat a Teya által elektronikusan közzétett formában automatikusan elérhetővé tesszük az Ön számára, de előfordulhat, hogy a Szolgáltatások vagy új szolgáltatások használatához az Ön részéről lépéseket kell tennie (beleértve a kézi aktiválást vagy az új vagy Kiegészítő Feltételek elfogadását). A Teya bármikor visszavonhatja vagy megszüntetheti ezt az engedélyt a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekben vagy adott esetben bármely Kiegészítő Feltételben meghatározottak szerint.

Ön nem jogosult: (i) a Szolgáltatások tulajdonjogát az Ön vagy mások nevében igényelni vagy bejegyeztetni; (ii) a Szolgáltatásokra vonatkozó, általunk biztosított jogokat allicencbe adni; (iii) a Szolgáltatásokat olyan személynek vagy országba importálni vagy exportálni, aki vagy amely megsérti bármely ország exportellenőrzési törvényeit; (iv) a Szolgáltatásokat olyan módon használni, amely sérti a jelen Teya Általános Szerződési Feltételeket vagy az Alkalmazandó Törvényeket; vagy (v) megkísérelni a fentiek bármelyikét.

d. Külső szolgáltatások: A Szolgáltatások kapcsolódhatnak Külső Szolgáltatásokhoz, vagy lehetőséget kínálhatnak Önnek arra, hogy a Szolgáltatásokon keresztül, például a Teya-fiókján keresztül csatlakozzon, engedélyezze vagy hozzáférjen Külső Szolgáltatásokhoz. Ilyen esetekben az Ön Teya-fiókja a Külső Szolgáltatáshoz kapcsolódó fiók regisztrációjának vagy hitelesítésének megkönnyítésére szolgáló módszer, amely lehet az Ön Teya-fiókjától eltérő fiók. A Külső szolgáltatás használatához szükséges információk a Teya Fiókjával történő regisztrációt követően a Külső szolgáltatás követelményei alapján változhatnak. Ön elfogadja, hogy az ilyen Külső Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok használatát kizárólag az ilyen Külső Szolgáltatások feltételei szabályozzák, és hogy a Teya nem felelős és nem vállal felelősséget az ilyen Külső Szolgáltatások bármely aspektusáért, beleértve, de nem kizárólagosan, azok tartalmát vagy adatkezelési gyakorlatát, illetve az Ön és az ilyen Külső Szolgáltatások szolgáltatója közötti bármilyen interakciót. A Külső szolgáltatások Ön által történő bármilyen használata kizárólag az Ön és az ilyen Külső szolgáltatások vonatkozó szolgáltatója között jön létre. A Teya nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen Külső Szolgáltatások engedélyezése, elérése vagy használata, illetve az ilyen Külső Szolgáltatások adatvédelmi gyakorlatára, adatbiztonsági folyamataira vagy egyéb szabályzataira való hagyatkozás okoz vagy állítólagosan okoz, illetve amely az ilyen Külső Szolgáltatások engedélyezésével, elérésével vagy használatával kapcsolatos.

B. rész - Szellemi tulajdon, adatok és biztonság

9. Szellemi tulajdon

Ön és mi közöttünk, mi és licencadóink kizárólagosan birtokoljuk a szabadalmak, szerzői jogok (beleértve a származékos művekhez fűződő jogokat), erkölcsi jogok, nyilvánossági jogok, védjegyek vagy szolgáltatási védjegyek, logók és formatervezési minták, üzleti titkok és egyéb szellemi tulajdonjogok minden jogát, jogcímét és érdekét, amelyeket a Szolgáltatások vagy azok másolatai megtestesítenek vagy tartalmaznak. A Szolgáltatásokat szerzői jog, üzleti titok, szabadalom és egyéb szellemi tulajdonjogok védik, és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden olyan jog, amelyet a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek (vagy Kiegészítő Feltételek) nem biztosítanak kifejezetten Önnek, fenntartva van.

Amennyiben Ön visszajelzéseket, megjegyzéseket vagy javaslatokat tesz Szolgáltatásainkkal és anyagainkkal kapcsolatban, ezeket felhasználhatjuk és beépíthetjük Szolgáltatásainkba anélkül, hogy Önt bármilyen kötelezettség terhelné. Az Ön visszajelzéseivel kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog a Teya tulajdonába kerül a létrehozás pillanatától kezdve. Ha bármely jog nem száll át automatikusan a Teya-ra, akkor Ön teljes egészében átruházza azokat ránk. Ön megerősíti, hogy: (a) a Teya nem köteles bizalmasan kezelni a visszajelzéseit; és (b) a Teya szabadon felhasználhatja és hasznosíthatja a visszajelzéseit

bármilyen formában vagy médiumban, bármilyen célra, anélkül, hogy a visszajelzés szolgáltatóját, szerzőjét vagy alkotóját kompenzálná.

Amennyiben Ön visszajelzést, megjegyzést vagy javaslatot tesz szolgáltatásainkkal és anyagainkkal kapcsolatban, azokat az Önnel szembeni kötelezettségek nélkül felhasználhatjuk és beépíthetjük szolgáltatásainkba. A visszajelzésben szereplő összes szellemi tulajdonjog a Teya tulajdonát képezi a létrehozás pillanatától kezdve. Ha bármely jog nem száll át automatikusan Teyára, akkor azokat teljes egészében ránk ruházza. Ön megerősíti, hogy: (a) Teya nem köteles visszajelzését bizalmasan kezelni; és (b) a Teya szabadon felhasználhatja és felhasználhatja az Ön visszajelzését bármilyen formában vagy médiában, bármilyen célra, anélkül, hogy a szolgáltatót, a szerzőt vagy az alkotót kártalanítaná.

10. Adatok

a. Felhasználói tartalom: Ön minden egyes Teya vállalatnak (és jogutódjainak) világméretű, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes, teljes mértékben fizetett, átruházható és allicencbe adható jogot biztosít a Szolgáltatások nyújtása vagy népszerűsítése érdekében a Szolgáltatások bármely médiumban történő felhasználására, sokszorosítására, módosítására, adaptálására, közzétételére, származékos művek készítésére, terjesztésére, nyilvános előadására és nyilvános megjelenítésére minden olyan anyag vagy információ felhasználására, amelyet Ön feltölt vagy elérhetővé tesz a Szolgáltatásokon vagy a Teya-fiókján keresztül az egész világon ("Felhasználói tartalom").

Ön nem tölthet fel vagy nyújthat felhasználói tartalmat, illetve nem tehet közzé, továbbíthat, terjeszthet vagy terjeszthet a Szolgáltatásokon keresztül, illetve nem mutathat be a fizikai helyiségeiben olyan anyagokat, amelyek (korlátozás nélkül):

(a) hamis, félrevezető, jogellenes, obszcén, illetlen, fajtalan, buja, pornográf, rágalmazó, becsületsértő, becsületsértő, fenyegető, zaklató, gyűlöletkeltő vagy sértő;

(b) olyan magatartásra ösztönöz, amely bűncselekménynek minősülne vagy polgári jogi felelősségre vonást eredményezne;

(c) megsérti bármely személy vagy szervezet felé fennálló kötelezettségét vagy jogait, beleértve a nyilvánossághoz, a magánélethez vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat;

(d) sérült adatokat vagy más káros, zavaró vagy romboló fájlokat tartalmaz;

(e) olyan termékeket vagy szolgáltatásokat hirdet, amelyek a Teya vagy partnerei termékeivel és szolgáltatásaival vagy szolgáltatásaival versenyeznek, a Teya saját belátása szerint; vagy

(f) a Teya kizárólagos megítélése szerint kifogásolható, korlátozza vagy gátolja bármely személyt vagy szervezetet a Szolgáltatások bármely részének használatában vagy élvezetében, vagy amely a Teya-t, annak kapcsolt vállalkozásait, ügyfeleit vagy más személyeket bármilyen jellegű kárnak vagy felelősségnek teheti ki.

Bár a Teya nem köteles figyelemmel kísérni a Felhasználói Tartalmakat, a Teya teljes belátása szerint bármikor és bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül eltávolíthatja a Felhasználói Tartalmakat. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatával Ön ki lehet téve olyan Felhasználói Tartalomnak, amely sértő, illetlen vagy kifogásolható. A Teya nem vállal felelősséget, és nem vállal felelősséget semmilyen Felhasználói Tartalomért, beleértve az Ön Felhasználói Tartalmában bekövetkezett veszteséget vagy kárt.

b. Adatvédelem: Ön megerősíti, hogy jelenleg és a jövőben is betartja az összes vonatkozó törvényt, amely az Ön által megadott vagy a Szolgáltatások használata során hozzáférhetővé tett Személyes adatok adatvédelmére, védelmére és felhasználására vonatkozik.

Ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok és a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek előírhatják, kizárólag Ön felelős azért, hogy az Ügyfelek tudomására hozza, hogy Ön megosztja a személyes adataikat a Teyával. Amikor Ön Személyes adatokat bocsát a Teya rendelkezésére, vagy felhatalmazza a Teyát a Személyes adatok gyűjtésére, Önnek minden szükséges értesítést meg kell adnia Ügyfeleinek, és be kell szereznie az összes szükséges jogot és hozzájárulást, amely elegendő ahhoz, hogy a Teya jogszerűen gyűjthesse, használhassa, megőrizhesse és nyilvánosságra hozhassa a Személyes adatokat a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek, az Adatvédelmi Kiegészítés és a Teya Adatvédelmi Szabályzata által leírt módon.

c. Adatok felhasználása és közzététele: A 10. pont a) alpontja szerint az egyes Teya Vállalatoknak a Felhasználói Tartalommal kapcsolatban biztosított jogok adott esetben az Adatokra is vonatkoznak. Az egyes Teya Vállalatok fenntartják maguknak a mérlegelési jogkört az adatok nyilvánosságra hozatalára, amennyiben azok összesítettek és anonimizáltak, és az egyes Teya Vállalatok felhasználhatják az adatokat

a megfelelőnek ítélt célokra. Ilyen célok többek között a promóció, a szolgáltatásfejlesztés, illetve az üzleti partnerekkel és harmadik felekkel való megosztás (amennyiben az ilyen felhasználást az alkalmazandó jog lehetővé teszi).

11. Biztonság

Az adatbiztonság rendkívül fontos számunkra, és megfelelő szervezeti és technikai biztonsági intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adatainak véletlen elvesztését, felhasználását, illetéktelen hozzáférést, megváltoztatását vagy nyilvánosságra hozatalát. Ezenkívül az Ön személyes adataihoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, ügynökökre, vállalkozókra és egyéb harmadik felekre korlátozzuk, akiknek üzleti szükségük van rá. Megjegyezzük azonban, hogy az Ön felelőssége az Ön vállalkozásának megfelelő adminisztratív, technikai és fizikai ellenőrzések végrehajtása is.

Továbbá, Ön felelős a jelszavának megőrzéséért és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozásáért az Ön kompatibilis berendezéséről. Ön köteles haladéktalanul értesíteni minket jelszavának vagy Teya-fiókjának jogosulatlan használatáról vagy a biztonság bármilyen más megsértéséről.

C. rész - Díjak, számlázás és adók

12. Díjak

Amint korábban említettük, a Teya Vállalatok különböző Szolgáltatásokat kínálnak, amelyeket részben a Kiegészítő feltételek szabályoznak. Az Ön által fizetendő díjak ezért az Ön által igénybe vett Szolgáltatástól függően változnak, és a vonatkozó Kiegészítő Feltételekben meghatározottak szerint alakulnak.

Ez magában foglalhatja az ismétlődő alapon vagy a felhasználás alapján fizetendő díjakat. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön vállalja, hogy a Díjakat és a vonatkozó adókat a vonatkozó Kiegészítő feltételek feltételeinek megfelelően fizeti meg, valamint, hogy megfizeti a minimum Díjat, amely jelenleg 6.000 Ft (azaz hatezer forint). Ennek megfelelően amennyiben Ön által egy adott hónapban fizetendő Díj – a Teya által meghatározott érvényes és alkalmazandó Díjak alapján – nem érné el a jelen bekezdésben meghatározott minimum Díjat, a Teya akkor is jogosult a minimum Díjra, amelyet Ön köteles megfizetni.

13. Számlázás

a. Számlázás: A díjakat a Teya által rendelkezésre bocsátott különböző fizetési módokon lehet megfizetni. Ön elfogadja és engedélyezi, hogy a Teya a saját nevében vagy kapcsolt vállalkozásainak megbízottjaként a Szolgáltatások díjait bármely rendelkezésre álló módszerrel beszedje, beleértve az Ön Teya-fiókjához vagy az Ön által használt adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó bankkártya vagy hitelkártya megterhelését, közvetlen terheléssel vagy az Ön Elszámolásából történő levonással (a Fizetési Szolgáltatási Feltételekben meghatározottak szerint).

Az ismétlődő alapon felszámított díjakat előre vagy a vásárláskor, valamint a vonatkozó megújítási időpontban a lemondásig lehet felszámítani. Az előfizetés automatikusan megújul, hacsak le nem mondják. Ön bármikor lemondhatja előfizetését, és továbbra is hozzáférhet az adott Szolgáltatáshoz az aktuális előfizetési időszak végéig, amikor a következő ismétlődő Díj esedékes. Az ismétlődő alapon fizetendő díjak nem visszatéríthetők, és nem nyújtunk visszatérítést vagy jóváírást a részleges előfizetési időszakokra vagy a fel nem használt Szolgáltatásokra.

Fenntartjuk a jogot, hogy a Díjakat bármelyik Teya Vállalattól kiszámlázzuk, és hogy a számlázó szervezeteket az általunk megfelelőnek ítélt módon megváltoztassuk.

b. Díjak beszedése: Önnek kell megfizetnie, vagy biztosítania kell, hogy a Teya képes legyen beszedni a Díjakat és egyéb összegeket, amelyekkel Ön a jelen Általános Feltételek vagy bármely vonatkozó Kiegészítő Feltétel alapján tartozik, amikor azok esedékesek. Ha Ön nem fizeti ki a kiszámlázott összegeket esedékességkor, ha az Ön Teya-számlájának egyenlege negatív vagy nem tartalmaz elegendő fedezetet a jelen Általános Feltételek, a Kiegészítő Feltételek vagy a Teyával vagy annak bármely kapcsolt vállalkozásával kötött bármely más megállapodás alapján Önnek járó összegek kifizetésére, mi, illetve bármely más Teya-vállalat a nevünkben jogosult a Díjakat és az ilyen összegeket az Ön számlájáról levonni, behajtani vagy beszámítani:

(a) Teya-számla egyenlege;

(b) ki nem fizetett elszámolások;

(c) létrehozott tartalékok; vagy

(d) bármely más, a Teya vagy egy másik Teya Vállalat által tartott, egyébként Önnek fizetendő pénzeszköz.

14. Adók

Eltérő rendelkezés hiányában minden díj nem tartalmazza az adókat. Ön felel és felelős a Szolgáltatások használatáért kivetett, felmerült, beszedett, befizetett vagy visszatartott adók, beleértve az ÁFA-t is, meghatározásáért. Ön felelős és felelősséggel tartozik továbbá a következőkért: (i) annak megállapításáért, hogy a termékek és szolgáltatások értékesítésére, a kapott kifizetésekre és a Szolgáltatások használatából eredő vagy abból eredő bármely más tranzakcióra vonatkoznak-e Adók; és (ii) az Adók kiszámításáért, beszedéséért, bejelentéséért vagy átutalásáért a megfelelő adó- és adóhatóságoknak. Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatások használatával kapcsolatban Ön által esetlegesen fizetendő adókkal kapcsolatban.

Bizonyos esetekben a vonatkozó jogszabályok alapján kötelesek lehetünk az adóhatóságoknak információt szolgáltatni a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban. Amennyiben ez a helyzet, és nem rendelkezünk az összes szükséges információval, Önnek kell megadnia nekünk az ilyen jelentések teljesítéséhez szükséges információkat.

D rész - Teya Hardware

Örülünk, hogy a Teya Hardware-t választotta üzleti igényeinek támogatására és működésének fejlesztésére. A Teya Hardware használatára bizonyos speciális feltételek vonatkoznak, ezért kérjük, olvassa át figyelmesen.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Teya Hardver bérlése vagy vásárlása esetén a Teya vállalat, amellyel szerződést köt, attól függ, hogy Ön hol található. További részletekért kérjük, tekintse meg a vonatkozó kiegészítő feltételeket.

15. Az Ön kötelezettségei

Ön vállalja, hogy a Teya Hardver használatát a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekkel összhangban végzi, és hogy az Ön nevében a Teya Hardvert használó bármely alkalmazottja rendelkezik a Teya Hardver működtetéséhez szükséges szakértelemmel. Továbbá, Ön:

(a) a Teya Hardvert kizárólag a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekkel és bármely vonatkozó Kiegészítő Feltételekkel összhangban és rendeltetésszerűen, valamint az általunk időről időre kifejezett üzemeltetési utasításokkal összhangban használhatja;

(b) a Teya Hardvert az összes alkalmazandó jognak megfelelően használja;

(c) köteles a Teya Hardvereket jó állapotban tartani;

(d) felelős a Teya Hardver bármilyen sérüléséért vagy elvesztéséért abban az esetben, ha az ilyen hardvert lízingeli, és Ön köteles megtéríteni nekünk az ilyen Teya Hardver értékét, ha az megsérült, megsemmisült vagy elveszett, figyelembe véve ésszerű módon az elhasználódást, és semmiképpen sem haladva meg a berendezés piaci értékét; és

(e) köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni minket, amint tudomására jut a Teya Hardver elvesztése, megsemmisülése, ellopása, nem megfelelő vagy jogosulatlan használata.

16. Teya hardverkorlátozások

Ön vállalja, hogy nem teszi és nem engedi meg más félnek, hogy:

(a) a Teya Hardware-t személyes, családi vagy háztartási célokra használja;

(b) a Teya Hardverben bevezetett technikai korlátozások megkerülése vagy letiltott vagy tiltott funkciók engedélyezése; vagy

(c) visszafejteni vagy megkísérelni a Teya Hardver visszafejtését, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten megengedik.

17. Teya hardver beszerzése

Bizonyos Teya Hardverek megvásárolhatók. Az Ön tartózkodási helyétől függhet, hogy melyik Teya Vállalattól vásárol Teya Hardvereket, amint azt a vonatkozó Kiegészítő Feltételek részletesen tartalmazzák. Ha szeretné megvásárolni a saját Teya Hardverét, kérjük, tekintse meg az alábbi feltételeket, mivel ezek szabályozzák a Teya Hardver értékesítését.

a. Megrendelés leadása: Ezt követően rendelési visszaigazolást küldünk, amely tartalmazza az adott Teya Hardware vonatkozó vételárát, a szállítási módot, a szállítási díjakat és a várható szállítási határidőt. Miután

elküldtük Önnek a rendelés visszaigazolását, előlegszámlát állítunk ki, amelyet Ön fizet, és amelyet a megrendeléséhez kapcsolódó e-mail címre küldünk. A kiállított számla kiegyenlítését követően a megrendelését az Ön regisztrált címére küldjük.

Ön nem vásárolhat Teya Hardvereket viszonteladás céljából, és fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsuk vagy töröljük megrendelését, ha úgy véljük, hogy Ön ezt teszi.

b. Szállítás és lemondás: Bár megpróbáljuk tartani a szállítási és szállítási határidőket, előfordulhat, hogy nem tudjuk ezt megtenni abban az esetben, ha a Teya Hardware készletünk fogytán van. Ezenkívül számos, rajtunk kívül álló esemény befolyásolhatja a Teya Hardware szállítását, miután átadtuk azt a szállítónak. Ezért nem vállalunk felelősséget a késedelmes szállításért vagy kézbesítésért, illetve a szállítás vagy kézbesítés késedelméből eredő veszteségekért, károkért vagy büntetésekért. A Teya Hardver elvesztésének kockázata és tulajdonjoga az Ön részére történő kézbesítéskor száll át Önre. Igyekszünk értesíteni Önt minden olyan eseményről, amelyről tudomást szerzünk, és amely késleltetheti vagy befolyásolhatja a megrendelését.

Előfordulhat, hogy visszaigazoljuk a megrendelését, de később kiderül, hogy nem tudjuk szállítani a Teya Hardware-t. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy bármikor korlátozzuk vagy megváltoztassuk a megvásárolható mennyiségeket, vagy töröljük a megrendelését. Ha ellátási problémák miatt töröljük a megrendelését, a vételárat teljes egészében visszatérítjük.

c. Jótállás: Hacsak másként nem szerepel, például a vonatkozó kiegészítő feltételekben vagy a megrendeléshez kapcsolódó dokumentációban, a Teya a Teya Hardverre a szállítás napjától számított két (2) évig vállal garanciát az anyag- és gyártási hibák ellen, normál használat mellett, kivéve az akkumulátorokat, amelyekre hat (6) hónap garancia vonatkozik. Ha a hiba javítható, értesítjük Önt, és igyekszünk Önnek egy csere Teya Hardware-t biztosítani, amelyet a hiba kijavításának idejére használhat. Ha a hiba nem javítható, a Teya törekszik arra, hogy a hibás Teya Hardvert az Ön számára költségmentesen kicserélje. A hibás Teya Hardvert azonban a csere Teya Hardver átvételétől számított tíz (10) napon belül vissza kell küldenie a Teyának a megadott címre és a megadott dobozban, minden tartozékkal, kábellel, kábellel, alkatrésszel és dokumentációval együtt. Ez a korlátozott garancia nem vonatkozik azokra a Teya Hardverekre, amelyeket megváltoztattak, javítottak, manipuláltak, balesetnek, visszaélésnek, visszaélésszerű használatnak, tűznek, isteni csapásnak (beleértve, korlátozás nélkül, földrengést, árvizet, hurrikánt, villámcsapást vagy tornádót) vagy más külső oknak vetettek alá. Ez a korlátozott garancia nem vonatkozik harmadik féltől származó hardverre, fogyó alkatrészekre vagy szoftverekre, még akkor sem, ha azokat továbbértékesítik vagy a Teya Hardverhez mellékelik. Fenntartjuk a jogot, hogy a Teya Hardver javításával kapcsolatos költségeket felszámítsuk Önnek abban az esetben, ha a javítás oka nem tartozik a korlátozott garancia hatálya alá. A garanciális javítás vagy visszaküldés kezdeményezéséhez kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

E. rész - Jogi feltételek

Fontosnak tartjuk, hogy kiemeljük és világosan megfogalmazzuk, hogy a Teya hogyan védi érdekeit, miközben szolgáltatásait ügyfeleinek nyújtja, ami magában foglalja a felelősség korlátozását és a kizáró nyilatkozatokat. Az alábbiakban ismertetett szakaszok tükrözik ezeket a biztosítékokat, valamint más jogi feltételeket, és azt, hogy ezek hogyan vonatkoznak Önre. Bár ezeket a jogi feltételeket sokan talán kevésbé tartják izgalmasnak, fontos, hogy figyelmesen olvassa el őket, és ha bizonytalan bármelyikben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot.

18. Garanciák

A Teya, a viszonteladók, forgalmazók és eladók nem vállalnak semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, garanciát vagy feltételt a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban, például a jogcím, a forgalomképesség, a meghatározott célra való alkalmasság és/vagy a jogsértésmentesség tekintetében, a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használata az Ön saját felelősségére történik, és hogy a Szolgáltatásokat "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" alapon nyújtjuk. Nem garantáljuk a Szolgáltatások pontosságát vagy időszerűségét. A helyi törvények értelmében bizonyos jogokkal rendelkezhet. A jelen Teya Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem érinti ezeket a jogokat, amennyiben azoktól nem lehet eltérni. Ön tudomásul veszi, hogy a számítógépes és távközlési rendszerek nem hibamentesek, és időnként előfordulnak leállási időszakok. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatások megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen működnek, vagy hogy nem fordul elő tartalomvesztés, és nem garantáljuk a számítógépes hálózatokhoz való kapcsolódást vagy az azokból történő átvitelt sem.

A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Teya elutasít és kizár (és Ön beleegyezik abba, hogy lemondjon) minden olyan kijelentést, szavatosságot és garanciát, amely akár hallgatólagos, akár kifejezett, akár törvény, szerződés vagy üzletmenet alapján keletkezik. Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások használata kizárólag az Ön kockázatára történik, és hogy a kielégítő minőség, teljesítmény, pontosság és erőfeszítés tekintetében a teljes kockázat Önt terheli.

Ön elfogadja, hogy vásárlása (és a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek és/vagy bármely Alkalmazandó Kiegészítő Feltétel elfogadása) nem függ a jövőbeli Szolgáltatások, funkciók vagy funkciók átadásától, illetve nem függ a Teya által vagy nevében tett, a jövőbeli Szolgáltatásokkal, funkciókkal vagy funkciókkal kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli nyilvános megjegyzésektől.

A Teya nem szavatol, nem támogatja, nem garantálja és nem vállal felelősséget harmadik fél által hirdetett vagy kínált termékekért vagy szolgáltatásokért. A Teya nem ellenőrzi a Szolgáltatások használatával fizetett árukat vagy szolgáltatásokat, és nem vállal felelősséget azokért.

19. Az Ön nyilatkozatai és garanciái

A Teya Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön kijelenti és garantálja, hogy:

(a) Ön jogosult a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek által előírt kötelezettségek teljesítésére és teljesítésére;

(b) Ha Ön egy vállalkozás nevében használja a Szolgáltatásokat, Ön elfogadja, hogy elfogadja a jelen Teya Általános Szerződési Feltételeket (beleértve adott esetben a Kiegészítő Feltételeket is), és jogosult a vállalkozás nevében a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek megkötésére.

(c) Ön betartja az Ön vállalkozására és a Szolgáltatások használatára vonatkozó valamennyi törvényt;

(d) az Ön alkalmazottai, igazgatói, vállalkozói és ügynökei mindenkor a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekkel összhangban járnak el;

(e) Ön teljesíti az Ügyfelekkel szemben fennálló összes kötelezettségét, és minden vitát vagy panaszt közvetlenül az Ügyféllel old meg;

(f) a vállalkozásáról, termékeiről vagy szolgáltatásairól megadott bármely információ pontos és teljes; és

(g) Ön nem használja a Szolgáltatásokat sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen csalárd vagy illegális vállalkozásra, vagy olyan módon, amely zavarja a Szolgáltatások rendes működését.

20. A felelősség korlátozása

A jelen Teya Általános Szerződési Feltételek nem zárják ki vagy korlátozzák a felek felelősségét a következőkért: (b) csalárd félrevezetésért vagy bármely más csalárd cselekedetért vagy mulasztásért; vagy (c) bármely más olyan felelősségért, amely jogszerűen nem zárható ki vagy korlátozható, még akkor sem, ha a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek bármely más feltétele egyébként erre utalna.

A Teya semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Önnel szemben (sem szerződés, sem jogellenes károkozás (beleértve a gondatlanságot is), sem törvényes kötelezettségszegés, sem más okból), semmilyen: (a) nyereségkiesésért; (b) eladás, forgalom, bevétel vagy üzlet elvesztéséért; (c) ügyfelek vagy szerződések elvesztéséért; (d) hírnév vagy jó hírnév elvesztéséért vagy károsodásáért; (e) lehetőség elvesztéséért; (f) várt megtakarítások elvesztéséért; (g) bármely szoftver vagy adat elvesztéséért; (h) hardver, szoftver vagy adatok használatának elvesztéséért; (i) a vezetőség vagy más alkalmazottak idejének elvesztéséért vagy elvesztegetéséért; vagy (j) közvetett, következményes vagy különleges veszteség; a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos, függetlenül attól, hogy az ilyen veszteség előre látható volt-e vagy sem, vagy ha az a fél, aki egyébként felelős lenne az ilyen veszteségért, tájékoztatást kapott annak lehetőségéről (és e bekezdés alkalmazásában a "veszteség" kifejezés magában foglalja a részleges veszteséget vagy értékcsökkenést, valamint a teljes vagy totális veszteséget is).

A Teya semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Önnel szemben a Szolgáltatások vagy az Ön Teya-fiókjának, illetve az abban található információknak a feltöréséből, manipulálásából vagy egyéb jogosulatlan hozzáféréséből vagy használatából eredő károkért, veszteségekért vagy sérülésekért, a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben. A Teya, annak feldolgozói, beszállítói és licencadói (vagy azok bármelyik kapcsolt vállalkozása, ügynöke, igazgatója vagy alkalmazottja) nem vállal felelősséget vagy felelősséget az alábbiakért: (a) a Szolgáltatások hibáiért, tévedéseiért vagy pontatlanságaiért; (b) a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésből vagy azok használatából eredő bármilyen jellegű személyi sérülésért vagy anyagi kárért; (c) a biztonságos szervereinkhez és/vagy az azokon tárolt személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésért vagy azok használatáért; (d) a Szolgáltatásokhoz való bármilyen megszakításért vagy az azokból történő átvitel megszűnéséért; (e) bármely harmadik fél által a Szolgáltatásokra vagy azokon keresztül továbbított hibák, vírusok, trójai falovak vagy hasonlók; (f) bármely tartalomban vagy Adatban lévő hibák vagy hiányosságok, vagy bármely veszteség vagy kár, amely a Szolgáltatásokon keresztül közzétett, e-mailben küldött, továbbított vagy más módon elérhetővé tett tartalom vagy Adat használatából ered; és/vagy (vii) a Szolgáltatások megszakításai vagy megszüntetése.

A fenti rendelkezésekre is figyelemmel, és amennyiben felelősségi esemény bekövetkezik, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felelősségi esemény miatt az Ön kizárólagos igénye a vonatkozó kiegészítő feltételekben meghatározott Szolgáltatást nyújtó Teya Vállalatra korlátozódik, függetlenül attól, hogy az adott Szolgáltatás összetevőit egy másik Teya Vállalat támogatja, működteti vagy nyújtja.

A vonatkozó törvények által tiltott mérték kivételével Ön beleegyezik, hogy a Teya által a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek alapján nem kizárt vagy nem tagadott további felelősséget - akár szerződéses, akár kártérítési (beleértve a gondatlanságot is), akár jogszabály alapján, akár más módon - az Ön közvetlen és dokumentált káraira korlátozza; és Ön továbbá beleegyezik, hogy semmilyen körülmények között sem haladja meg az ilyen felelősség összességében az Ön által a Szolgáltatásokért a felelősségi eseményt megelőző hat (6) hónapban nekünk kifizetett összeget.

Amennyiben a Szolgáltatásainkat ingyenesen nyújtjuk, a mi, vagy bármely feldolgozónk, beszállítónk vagy licencadóink (vagy bármelyikük kapcsolt vállalkozása, ügynöke, igazgatója vagy alkalmazottja) összesített felelőssége, amely a jelen Teya Általános Feltételek vagy bármely Kiegészítő Feltétel kapcsán merül fel, semmiképpen sem haladhatja meg az 500 fontot (GBP).

21. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja, védi és mentesíti a Teyát minden olyan követelés, költség, veszteség, kár, ítélet, adómegállapítás, büntetés, kamat és kiadás (beleértve, de nem kizárólagosan az ésszerű ügyvédi költségeket) alól, amely egy személy vagy szervezet által indított bármely követelésből, keresetből, ellenőrzésből, vizsgálatból, vizsgálatból vagy egyéb eljárásból ered, amely a következőkből ered vagy azokkal kapcsolatos: (a) a jelen Teya Általános Szerződési Feltételekben foglalt kijelentései, garanciái vagy kötelezettségei tényleges vagy állítólagos megszegése, beleértve, de nem kizárólagosan az irányelveink megsértését; (b) a Szolgáltatások jogellenes vagy helytelen használata; (c) harmadik fél bármely jogának megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan a magánélethez, a nyilvánossághoz vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat; (d) az Ön által közzétett felhasználói tartalom; (e) bármely alkalmazandó törvény megsértése; vagy (f) bármely más fél hozzáférése és/vagy használata a Szolgáltatásokhoz az Ön egyedi neve, jelszava vagy más megfelelő biztonsági kódja segítségével.

22. Megbízás

A jelen Teya Általános Szerződési Feltételeket, bármely Kiegészítő Feltételt és/vagy bármely kapcsolódó jogot és kötelezettséget Ön nem ruházhatja át vagy engedményezheti a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, de mi az Ön hozzájárulása vagy egyéb korlátozások nélkül átruházhatjuk és engedményezhetjük.

23. Teljes megállapodás

A jelen Teya Általános Szerződési Feltételek és az alkalmazandó Kiegészítő Feltételek képezik a teljes megállapodást Ön és köztünk a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával kapcsolatban, és ezek felülírnak és megszüntetnek minden korábbi megállapodást Ön és köztünk a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával kapcsolatban.

24. Elválaszthatóság

Ha a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan az Alkalmazandó Jog szerint, akkor azt úgy kell módosítani és értelmezni, hogy az adott rendelkezés céljait a lehető legnagyobb mértékben elérje az Alkalmazandó Jog szerint, a többi rendelkezés pedig továbbra is teljes mértékben hatályban marad.

25. Túlélés

Minden olyan rendelkezés, amely ésszerűen szükséges a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek és bármely alkalmazandó Kiegészítő Feltétel céljának eléréséhez vagy érvényesítéséhez, a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek és bármely alkalmazandó Kiegészítő Feltétel megszűnése után is fennmarad és a vonatkozó feltételeivel összhangban hatályban marad.

26. Nincs lemondás

A jelen Teya Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének vagy jogának gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen rendelkezésről vagy jogról való lemondást.

27. Vis maior

Sem Ön, sem mi nem vállalunk felelősséget a távközlési, közmű- vagy berendezés-hibák, munkabeszüntetések, zavargások, háborúk vagy terrortámadások, az eladóink vagy beszállítóink nem teljesítése, tűzvész vagy természeti csapás, illetve bármely más olyan esemény miatt, amelyre az adott félnek nincs ésszerű befolyása. Mindazonáltal a jelen szakasz egyetlen rendelkezése sem érinti vagy

mentesíti az Ön felelősségét vagy kötelezettségét a nekünk a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek vagy bármely vonatkozó Kiegészítő Feltétel értelmében fizetendő Díjakkal kapcsolatban.

28. Nyelv

A jelen Teya Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Teya Általános Szerződési Feltételek és bármely vonatkozó Kiegészítő Feltétel, valamint a kapcsolódó dokumentumok angol nyelven készülnek. Igyekszünk azonban tájékoztatási céllal fordításokat biztosítani Önnek.

29. Viták

a. Panaszok: Ha elégedetlen a szolgáltatásunkkal, panasszal fordulhat hozzánk. Kérésre rendelkezésre bocsátjuk panaszkezelési eljárásunk egy példányát.

b. Irányadó jog: Amennyiben az angol jog ütközik az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályaival, az angol jog a lehető legnagyobb mértékben érvényesül.

c. Joghatóság: A jelen Teya Általános Szerződési Feltételekből, bármely Kiegészítő Feltételből, azok tárgyából vagy kialakulásából eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat - eltérő megállapodás hiányában és az alkalmazandó jog által megengedett mértékben - az angol bíróságok rendezik. A fentiek ellenére fenntartjuk a jogot arra, hogy bármilyen követelést (beleértve a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot is) az Önnel szemben az Ön lakóhelye szerinti joghatóságban vagy bármely más megfelelő joghatóságban érvényesítsünk. A kétségek elkerülése végett, a tiltó intézkedés magában foglalja, de nem korlátozódik: (i) lefoglalás, (ii) ideiglenes tiltó végzés, vagy (iii) hasonló jogorvoslatok.

d. Határozat: Mielőtt bírósághoz fordulna, Ön beleegyezik, hogy először jóhiszemű tárgyalások útján együttműködik velünk az ügy megoldása érdekében.


These general terms (“Teya General Terms”) are a legal agreement entered into by and between Teya (as further defined below and referred to as “Teya”, “us”, or “we” in these Teya General Terms) and the entity or person who enters into these Teya General Terms (“you”, “your”, or “user”). These Teya General Terms govern your use of Teya’s services, including payment processing, software, mobile applications, websites, hardware and other products and services (each, a “Service”, collectively, the “Services”).  

These Teya General Terms become effective as soon as: 

i. you indicate your acceptance of these terms or Additional Terms;  

ii. you start using our Services, 

whichever happens first. 

Please note that the terms of our Data Processing Addendum are incorporated into these Teya General Terms by reference. The Data Protection Addendum governs how we process personal data you provide to us. For more detail on how we treat your personal information, please read our Privacy Policy. 

You may not access or use any Services unless you agree to abide by all the terms and obligations set out in these Teya General Terms and the relevant Additional Terms. 

If you have any questions or if you do not understand any of the provisions within these Teya General Terms, please contact us - our team is more than happy to assist. 

Part A – General Terms

1. The General Terms 

Teya’s Services are provided by many different Teya Companies in many different locations. While they may be different, they all share the same mission – to provide the best available Services to local businesses. The Teya Company you are contracting with may therefore vary depending on your location and the Service you use. For you to understand which Teya Company you’re contracting with, please refer to the Additional Terms for the relevant Service you use. 

2. Terms 

Throughout these Teya General Terms, the following terms will have the meaning set out below, unless the context otherwise requires.  

Additional Terms: Terms and conditions specific to the Service that you use. Additional Terms incorporate these Teya General Terms by reference; 

Applicable Laws: All laws which are applicable to the relationship between you and us in our provision of the Services; 

Amendments: Any amendments made to these Teya General Terms or applicable Additional Terms (including the Fees); 

Authorised Users: Those of your employees, agents and independent contractors or any other individual who are authorised by you to use the Services; 

Business Day: Any day other than a Saturday, a Sunday, a day which is a public holiday or a day on which banking institutions are closed in the relevant jurisdiction; 

Customers: Purchasers of your goods or services; 

Data: Includes but is not limited to:  

i) Personal Data (within the meaning set out in the EU General Data Protection Regulation 2016/679, and their national implementing legislations, including the UK Data Protection Act 2018 (as amended and replaced from time to time) which is transmitted to or accessible through the Services (this is further described in our Privacy Policy);  

ii) User Content which has the meaning set out in section 10; and 

iii) any other non-personal information collected by us including to detect fraud and analysis (including aggregated or anonymised information) and any other information created by or originating from or uploaded to the Services; 

External Services: Access to external third-party services via our Services, such as products, websites, content or integrations; 

Fees: All the fees applicable to the Services; 

Notices: Notices and communications from us to you, made electronically or otherwise, via our website, by email, including notices regarding Amendments to these Teya General Terms, any Additional Terms (unless otherwise stated in the relevant Additional Terms), Fees, or any policies, disclosures, notices, transaction information, invoices, statements, responses to claims and other customer communication; 

Payment Method: A type of payment method that Teya accepts as part of the Payment Services, such as credit card and debit card; 

Network: A provider of a Payment Method, and a payment network provider that manages payment transactions, using both debit and credit cards to process payments, such as Visa, Mastercard, UnionPay, and American Express; 

Payment Services: Services that you may use to accept payments from your Customers for Transactions or any other applicable financial transactions; 

Representative: The person registering for your Teya Account on your behalf; 

Reserve: Funds withheld by Teya or its affiliates as security against your liabilities under these Teya General Terms and/or Additional Terms;  

Teya: The Teya entity you’re contracting with for the Services as further set out in the Additional Terms; 

Teya Account: A unique account which a user may register for in order to access a portal or other platform provided by Teya to manage the Services, including Teya Software or certain External Services. The Teya Account is operated and provided by Teya Services Ltd. (company number: 12271069), registered at Third Floor, 20 Old Bailey, London, United Kingdom, EC4M 7AN;

Teya Company: Us, our parent company, subsidiaries of the parent company and our affiliates; 

Teya Hardware: Teya Hardware includes any instrument or piece of equipment, including accessories and components, as well as software installed or otherwise associated with the above, provided by Teya; 

Teya Software: The software applications provided by us under these Teya General Terms and the applicable Additional Terms for the relevant Teya Software; 

Settlement: The Settlement Value, which means the process of transferring funds owed to a merchant from completed transactions, typically involving the clearing of payment information between the merchant, payment processor, and financial institutions, and the subsequent transfer of the funds to the merchant's designated bank account, as further set out in the Payment Services Terms.

Taxes: Includes any and all present or future taxes, charges, fees, levies or other assessments, including, without limitation, income, value-added, goods and services tax or similar tax, gross receipts, excise, real or personal property, sales, withholding, social security, occupation, use, severance, environmental, license, net worth, payroll, employment, franchise, transfer and recording taxes, fees and charges, imposed by any domestic or foreign taxing authority; and 

Transaction: The payment of funds between you and a Customer related to the sale of goods and or services. 

3. Access to our Services 

As we provide various Services, there may be different ways you can sign up for a Service. However, they all have one thing in common, and that thing is information which we require from you to be able to register you as a Teya customer and provide you a Service. This information will vary depending on the Service you are signing up for and it may include your business or trade name, physical address, email, phone number, business identification number, URL, the nature of your business or activities, and certain other information about you that we may require. Sometimes, we may also ask you for some personal information (including name, date of birth, and government-issued identification number) about your beneficial owners, principals, and your Teya Account administrator. As mentioned above, protecting your personal information is very important to us – you can find out more about this by reading our Privacy Policy.  

a. Signing up to your Teya Account: If you are registering for a Teya Account, either for you as an individual or on behalf of a legal entity, here are the basics, it’s super simple. We just need to grab some details from you or your Representative, which may differ depending on whether you are registering as an individual or as a legal entity and may include some or all of the information referred to above. We’ll let you know when your Teya Account is active once we have reviewed and approved all required information. In some instances, your Teya Account is automatically generated, subject to the information we gather from you during your application process for a Service. If that’s the case, your Teya Account is ready for use once the application process is completed. 

b. Applying for a Teya Service: Where you’re requesting access to a Service which is not accessible via your Teya Account, we will provide you with a medium where you’ll be able to submit your application to us, setting out which information we require for us to be able to register you for a Service.  

c. Regulated Services: Some the Services we provide are regulated, such as our Payment Services. Due to regulatory requirements, as well as for us to be able to assess your eligibility as a potential customer, we may request further information from you. This may include copies of financial statements, reporting validating documentation that allows us to calculate outstanding credit exposure/risk of loss or other records pertaining to your compliance with these Teya General Terms. We may also require you to provide a personal or company guarantee.  

Under Applicable Laws, such as anti-money laundering legislation, we are required to verify your identity and the identities of the beneficial owners of any business using the Payment Services. 

We may request and review identity verifying information about you, for example from external service providers, including credit reporting agencies and information bureaus. Teya may periodically obtain additional reports to determine whether you continue to meet the requirements for Payment Services.  

Teya may request additional information from you at any time. Your failure to provide this information or material requested by Teya may result in suspension or termination of your Teya Account or your access to the Services.  

d. Informing us of any changes: You must keep the information in your Teya Account up to date and inform us of any changes with respect to your business, such as nature of your business activities, your Representatives, beneficial owners, principals, or any other relevant information, by contacting Teya support. Your failure to keep your information up to date may result in us suspending or terminating your Teya Account or your access to our Services.

At Teya, we thrive to always improve your experience using the Services. This is why we have given you access to your Teya Account via a convenient and user-friendly portal, where you can manage the Services you have with Teya, including any updates to your information.  

To ensure we improve and offer you the best solution to manage your Teya Account, we reserve the right to modify, alter or discontinue any of our existing platforms as well as introduce new ways for you to access your Teya Account and our Services.  If this happens, we will notify you.

4. Term & Termination 

These Teya General Terms will continue to apply from the date they become effective until terminated by you or us. 

a. Our termination rights: Unless otherwise required by Applicable Law, we reserve the discretion to immediately terminate these Teya General Terms (and any applicable Additional Terms) and close your Teya Account. We may also suspend your access to your Teya Account and/or to the Services. Reasons why we would terminate our relationship with you or suspend your access to the Services include, but are not limited to:  

(a) you breaching these Teya General Terms, any Additional Terms, as well as any other agreement you have with Teya, including Teya’s policies or instructions;  

(b) you providing any false, incomplete, inaccurate, or misleading information or otherwise engage in fraudulent or illegal conduct;  

(c) you becoming ineligible for the Services due to fraud or credit risk, or any other risks associated with your Teya Account; or  

(d) us being required to do so due to Applicable Law or a request from a competent authority or a Network.  

b. Your termination rights: You may terminate these Teya General Terms or any Additional Terms at any time by closing your Teya Account, as applicable, or by providing us with written notice of your intention to terminate. Termination of these Teya General Terms, Additional Terms, or a suspension of your access to the Services or your Teya Account, does not affect your obligations as set out in these Teya General Terms, or any Additional Terms (as applicable), including all Fees, charges and other payment obligations.  

c. In case of termination:  

(a) any rights granted under these Teya General Terms will end;  

(b) you agree to immediately cease use of all Services;  

(c) you must return the Teya Hardware (in case you have not purchased it) within seven (7) working days as well as any other equipment or material you may have which belongs to us; and 

(d) no Teya Company will be liable to you or any third party, including Customers, for compensation, reimbursement or damages for any termination or suspension of the Services or for deletion of your information or account data. 

5. Amendments & electronic Notices 

a. Amendments: Each Teya Company may: 

(a) amend these Teya General Terms and any applicable Additional Terms; 

(b) change, discontinue, or impose conditions on use of the Services; and 

(c) revise the Fees, whether they are set out in these Teya General Terms or Additional Terms, 

at any time by way of a Notice that we deem to be reasonable (except where a specified notice period is required by law, in which case we will abide by the applicable law). 

A revised version may be posted on Teya’s website or communicated to you through the Services.  

An Amendment will come into effect on the date we specify in the Notice, and your use of the Services after an Amendment has taken effect, constitutes your acceptance of the terms of the modified Teya General Terms, Additional Terms or Fees as applicable.  

b. Electronic Notices: When you accept these Teya General Terms you agree that all Notices regarding the Services may be made electronically, to the extent permissible by Applicable Law. You also agree that electronic Notices shall have the same legal effect as physical copies. 

6. Restrictions & Unauthorised or Illegal Use 

a. Restrictions: We want you to use our Services in a manner which they’re intended for and not in any way which is harmful to us or others. We’ve therefore set out the restrictions below (without limitation) which you must adhere to. You must not, nor allow any third party to:  

(a) decompile, disassemble, reverse engineer or attempt to reconstruct or discover any source code, underlying ideas, algorithms, file formats or programming or interoperability interfaces of the Services, by any means whatsoever;  

(b) distribute viruses or other harmful or malicious computer code via or into the Services;  

(c) access, store, distribute or transmit any material during the course of your use of the Services that is unlawful, harmful, threatening, defamatory, obscene, infringing, harassing or racially or ethnically offensive; 

(d) engage in any conduct that disrupts or impedes a third party’s use and enjoyment of the Services;  

(e) sell, lease, lend, assign, sublicense, grant access or otherwise transfer or disclose the Services in whole or in part, to any third party;  

(f) modify or incorporate into or with other software or create a derivative work of any part of the Services, unless agreed to in writing by Teya;  

(g) use the Services for any use other than internal business use;  

(h) use unauthorised modified versions of the Services, including without limitation, for the purpose of building a similar or competitive product or service or for the purpose of obtaining unauthorized access to the Services;  

(i) use the Services in any way that is contrary to these Teya General Terms, any other Additional Terms or Applicable Laws. 

b. Unauthorised or Illegal use: If we suspect or know that you are using or have used the Services for unauthorised, fraudulent, or illegal purposes, or in a manner that exposes you, us, or others to risks unacceptable to us, we may limit or disable the functionality of your Service, until such time as you demonstrate to our reasonable satisfaction that our suspicion was unfounded, or you provide us with sufficient assurances that the unacceptable use has been appropriately mitigated and will not recur. 

7. Your equipment & the support we provide 

a. Your equipment: In order to use the Services, you’ll need a stable internet connection, as well as relevant additional equipment. We do not offer such connection nor additional equipment, unless expressly agreed by us, and therefore you are responsible for making sure you have access to the above to the extent it is needed to use the Services. We do not warrant that the Services will be compatible with your equipment.  

b. Support: Navigating through the digital realm can be a bit daunting and complicated at times and we understand that you might need assistance from time to time. Customer service is at the heart of our operations. We will therefore happily provide you with the support you need related to your use of the Services. Certain Services may offer separate support specific to the Service you use or additional customer service, subject to the applicable Additional Terms, so make sure you give them a read. 

8. The Services  

a. Service availability: The Services, including any material or products offered through them, may be unavailable from time to time, may be offered on a limited basis, or may vary depending on your location or device. You agree not to access or use the Services in case it is illegal or not licensed for use in your location from which you access or use the Services, or to conceal or misrepresent your location or identity in order to use the Services.  

We will endeavour to keep the Services up and running, including the Teya Software, but, as is the case with online services, they may suffer periodic disruptions and outages. We are not liable for any disruption or loss you may suffer as a result. If an outage occurs, it is possible that you may not be able to access or retrieve the User Content.  

b. Service updates: We may need to update the Services from time to time, including in order to keep the Services functioning properly or to offer you new and exciting features. We may automatically inspect your version of the Teya Software and download updates and configuration changes. In some instances, it may be required to update the Teya Software in order to be able to continue using it.  

It’s important to note that we are not obligated to make any updates available and we don’t guarantee that we will support your system, or the version of your system, on which you purchased or licensed the Teya Software. Our updates may not be compatible with External Services.  

Sometimes we may need to remove or change features or functionality of the Teya Software or stop providing a Teya Software or access to External Services altogether. We have no obligation (except to the extent required by Applicable Law) to provide you with a download or replacement of any Teya Software previously purchased or licensed.  

c. Licence: In order for you and Authorised Users to have access to the Services, Teya gives you a licence to use the Services which means that you don’t own the relevant Service. All intellectual property rights in the Services are exclusively owned by Teya, but you do have a right to use the Services subject to these Teya General Terms, as well as any applicable Additional Terms.  

You are therefore granted a non-exclusive, non-transferable and revocable licence to electronically access and use the Services only in the manner described in these Teya General Terms, and the applicable Additional Terms for the relevant Service. We may make updates to the Services or new Services available to you automatically as electronically published by Teya, but we may require action on your part before you may use the Services or new services (including manual activation, or acceptance of new or Additional Terms). Teya may revoke or terminate this licence at any time as further set out in these Teya General Terms, or as applicable, any Additional Terms.  

You may not: (i) claim or register ownership of Services on your behalf or on behalf of others; (ii) sublicense any rights in Services granted by us; (iii) import or export any Services to a person or country in violation of any country’s export control Laws; (iv) use Services in a manner that violates these Teya General Terms or Applicable Laws; or (v) attempt to do any of the foregoing.  

d. External Services: The Services may be linked to External Services, or offer you the opportunity to connect, enable or access External Services, via the Services, such as through your Teya Account. In such cases your Teya Account serves as a method of facilitating the registration of or authentication into an account associated with an External Service, which may be a different account than your Teya Account. The information required to use an External Service following your registration with your Teya Account may vary based on External Service requirements. You agree that access and use of such External Services shall be governed solely by the terms and conditions of such External Services, and that Teya is not responsible or liable for, and makes no representations or warranties as to any aspect of such External Services, including, without limitation, their content or data practices, or any interaction between you and the provider of such External Services. Any use by you of External Services shall be solely between you and the applicable provider of such External Services. Teya is not liable for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with your enablement, access or use of any such External Services, or your reliance on the privacy practices, data security processes or other policies of such External services. 

Part B – Intellectual Property, Data & Security

9. Intellectual Property 

As between you and us, we and our licensors exclusively own all rights, title, and interest in the patents, copyrights (including rights in derivative works), moral rights, rights of publicity, trademarks or service marks, logos and designs, trade secrets, and other intellectual property embodied by, or contained in the Services or any copies thereof. The Services are protected by copyright, trade secret, patent, and other intellectual property laws, and all rights in the Services not expressly granted to you in these Teya General Terms (or Additional Terms) are reserved.  

To the extent you offer feedback, comments, or suggestions about our Services and materials, we can use and incorporate them into our Services without any obligation to you. All intellectual property rights in your feedback will belong to Teya from the moment of creation. If any rights don't automatically transfer to Teya, you're assigning them to us in full. You confirm that: (a) Teya isn't bound to keep your feedback confidential; and (b) Teya can freely use and exploit your feedback in any form or medium, for any purpose, without compensating its provider, author, or creator.

10. Data 

a. User Content: You grant each Teya Company (and its successors) a worldwide, perpetual, irrevocable, non-exclusive, royalty-free, fully paid, transferable and sub-licensable right to use, reproduce, modify, adapt, publish, prepare derivative works of, distribute, publicly perform and publicly display any material or information you upload or make available through the Services or your Teya Account throughout the world in any media (“User Content”) in order to provide or promote the Services.  

You will not upload or provide User Content or otherwise post, transmit, distribute or disseminate through the Services or present in your physical premises any material that (without limitation):  

(a) is false, misleading, unlawful, obscene, indecent, lewd, pornographic, defamatory, libelous, threatening, harassing, hateful or abusive; 

(b) encourages conduct that would be considered a criminal offense or gives rise to civil liability;  

(c) breaches any duty toward or rights of any person or entity, including rights of publicity, privacy or intellectual property rights;  

(d) contains corrupted data or any other harmful, disruptive or destructive files;  

(e) advertises products or services competitive with Teya’s or its partners’ products and services, as determined by Teya in its sole discretion; or  

(f) in Teya’s sole judgment, is objectionable, restricts or inhibits any person or entity from using or enjoying any portion of the Services or which may expose Teya, its affiliates or its customers or other persons to harm or liability of any nature. 

Although Teya has no obligation to monitor any User Content, Teya has absolute discretion to remove User Content at any time and for any reason without notice. You understand that by using the Services, you may be exposed to User Content that is offensive, indecent or objectionable. Teya does not take any responsibility, nor assumes any liability, for any User Content, including any loss or damage to any of your user Content. 

b. Data Privacy: You confirm that you are now and will continue to be compliant with all Applicable Laws governing the privacy, protection, and your use of Personal Data that you provide to us or access through your use of the Services. 

As may be required by Applicable Law and in connection with these Teya General Terms, you are solely responsible for disclosing to Customers that you share their Personal Data with Teya. When you provide Personal Data to Teya, or authorise Teya to collect Personal Data, you must provide all necessary notices to and obtain all necessary rights and consents from your Customers sufficient to enable Teya to lawfully collect, use, retain and disclose the Personal Data in the ways these Teya General Terms, the Data Protection Addendum and Teya’s Privacy Policy describe. 

c. Data use & disclosure: Rights granted under 10 (a) to each Teya Company in relation to User Content shall, where applicable, also apply to Data. Each Teya Company reserves the discretion to disclose Data to the extent that it is aggregated and anonymised, and each Teya Company may use Data for purposes deemed appropriate. Such purposes include but are not limited to, promotion, service improvements, or sharing with business partners and third parties(insofar as such use is permitted by Applicable Law).

11. Security 

Data security is extremely important to us and we have put in place appropriate organisational and technical security measures to prevent your Personal Data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your Personal Data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know. We note however that you are also responsible for implementing administrative, technical, and physical controls that are appropriate for your business.  

Further, you are responsible for safeguarding your password and for restricting access to the Services from your compatible equipment. You will immediately notify us of any unauthorised use of your password or Teya Account or any other breach of security. 

Part C – Fees, Billing & Taxes

12. Fees 

As stated previously, Teya Companies offer various Services, governed in part by Additional Terms. The Fees payable by you will therefore vary depending on the Service you use and are as set out in the applicable Additional Terms. 

This may include Fees payable on a recurring basis or on an as-used basis. By using our Services, you agree to pay the Fees and any applicable taxes in accordance with the terms of the relevant Additional Terms.  

13. Billing 

a. Billing: Fees may be paid by various payment methods made available by Teya. You agree and authorise that Teya, on its own behalf or as an agent for its affiliates, may collect Fees for Services via any available method, including charging a debit card or credit card linked to your Teya Account or the particular Service you use, by direct debit or deduction from your Settlement (as further defined in the Payment Services Terms).  

Fees charged on a recurring basis may be charged in advance or upon purchase, as well as on the relevant renewal date until cancelled. Your subscription will renew automatically unless cancelled. You can cancel your subscription at any time, and you will continue to have access to the relevant Service until the end of your current subscription period, when the next recurring Fee is due to be paid. Fees payable on a recurring basis are non-refundable, and we do not provide refunds or credits for any partial subscription periods or unused Services. 

We reserve the right to bill Fees from any Teya Company and to change billing entities as we deem appropriate. 

b. Collection of Fees: You must pay, or ensure that Teya is able to collect, Fees and other amounts you owe under these General Terms or any applicable Additional Terms when due. If you fail to pay invoiced amounts when due, if your Teya Account balance is negative or does not contain funds sufficient to pay amounts that you owe under these General Terms, Additional Terms, or under any other agreement with Teya or any of its affiliates, we, and any other Teya Company on our behalf, may deduct, recoup or setoff Fees and such amounts from your:  

(a) Teya Account balance;  

(b) unpaid Settlements;

(c) established Reserves; or 

(d) any other funds held by Teya or another Teya Company otherwise payable to you.  

14. Taxes 

Unless otherwise stated, all Fees are exclusive of any Taxes. You are responsible and liable for determining any and all Taxes, including any VAT, required to be assessed, incurred, collected, paid or withheld for your use of the Services. You also are responsible and liable for: (i) determining whether Taxes, apply to your sale of products and services, payments received, and any other transactions arising from or out of your use of the Services; and (ii) calculating, collecting, reporting or remitting any Taxes, to the appropriate tax and revenue authorities. We assume no liability in connection with any taxes you might owe in connection with your use of the Services. 

In some cases, we may be obliged under Applicable Law to provide information to tax authorities related to your use of the Services. Where that’s the case, and we do not hold all information required, you must provide us with the necessary information to complete such reporting.  

Part D – Teya Hardware

We’re glad that you’ve chosen to use our Teya Hardware to support your business needs and grow your operations. There are certain specific terms which govern the use of our Teya Hardware so please read them over carefully. 

Please note that when you lease or purchase Teya Hardware the Teya Company which you’re contracting with depends on where you are located. For further details please view the applicable Additional Terms. 

15. Your Obligations 

You agree that your use of the Teya Hardware will be in accordance with these Teya General Terms and that any employee on your behalf using the Teya Hardware is competent to operate it. Further, you:  

(a) shall only use the Teya Hardware in accordance with these Teya General Terms and any applicable Additional Terms and for the purpose that it is intended, and any operating instructions expressed by us from time to time; 

(b) shall use the Teya Hardware in compliance with all Applicable Law; 

(c) must keep the Teya Hardware in good repair and condition; 

(d) shall be responsible for any damage or loss to the Teya Hardware in case such hardware is leased, and you must reimburse us the value of such Teya Hardware if damaged, destroyed or lost, taking reasonable account of any wear and tear and at no times exceeding the market value of the equipment; and 

(e) must notify us without undue delay and as soon as you are aware of any loss, destruction, theft, inappropriate or any unauthorised use of the Teya Hardware. 

16. Teya Hardware Restrictions 

You agree that you will not and will not allow any other party to: 

(a) use the Teya Hardware for personal, family, or household purposes; 

(b) work around any of the technical limitations implemented in Teya Hardware or enable functionality that is disabled or prohibited; or 

(c) reverse engineer or attempt to reverse engineer the Teya Hardware except as expressly permitted by Applicable Law. 

17. Teya Hardware Purchase 

Certain Teya Hardware may be available for purchase. The Teya Company you are purchasing Teya Hardware from may depend on your location as further provided under the relevant Additional Terms. If you want to purchase your very own Teya Hardware, please take a look at the terms below, as they govern the sale of Teya Hardware. 

a. Placing an order: You can place an order for Teya Hardware by contacting us, following which we will issue an order confirmation which sets out the applicable purchase price for the relevant Teya Hardware, shipping method, shipping fees and estimated delivery date. After we have sent you the order confirmation, we will issue an advance invoice, payable by you and delivered to the e-email address associated with your order. Upon payment of the issued invoice, we’ll ship your order to your registered address. 

You may not purchase Teya Hardware for resale, and we reserve the right to refuse or cancel your order if we believe you will do so. 

b. Shipping & Cancellation: While we will try to meet your shipment and delivery dates, we may be unable to do so in the event we are low in Teya Hardware inventory. In addition, many events beyond our control can affect the delivery of your Teya Hardware after we provide it to the carrier. Therefore, we are not liable for late shipment or delivery or any loss, damage, or penalty you incur from any delay in shipment or delivery. Risk of loss and title for the Teya Hardware pass to you upon delivery to you. We will endeavour to notify you of any events we become aware of which might delay or impact your order. 

There may be occasions when we confirm your order but subsequently learn that we are unable to supply your Teya Hardware. Therefore, we reserve the right at any time to limit or change quantities available for purchase or to cancel your order. If we cancel your order due to supply issues, we will refund your purchase price in full. 

c. Warranty: Unless stated otherwise, such as in applicable Additional Terms or in documentation associated with your order, Teya warrants your Teya Hardware against defects in materials and workmanship under normal use for a period of two (2) years from the shipping date, save for batteries, which carries a six (6) month warranty. If a defect is repairable, we will notify you and endeavour to provide you with a replacement Teya Hardware to use while we repair the defect. If the defect is not repairable, Teya will endeavour to replace such defective Teya Hardware at no cost to you. However, you must return the defective Teya Hardware to Teya at the designated address and in the designated box, with all accessories, cords, cables, parts, and documentation included, within ten (10) days of receiving your replacement Teya Hardware. This limited warranty does not apply to Teya Hardware that has been subject to alteration, repair, tampering, accident, abuse, misuse, fire, acts of god (including, without limitation, earthquake, flood, hurricane, lightning, or tornado) or other external causes. This limited warranty does not apply to any third-party hardware, any consumable parts, or any software, even if resold or included with the Teya Hardware. We reserve the right to charge you the cost associated with the repair of your Teya Hardware in case the cause of the repair does not fall within the limited warranty. To initiate a warranty-based repair or return, please contact us. 

Part E – Legal Terms

We think it’s important that we highlight and set out in a clear manner how Teya safeguards its interests, while offering its services to its customers which includes limitation of liability and disclaimers. The sections set out below reflect those safeguards, as well as other legal terms, and how they apply to you. While these legal terms are perhaps deemed by many as less than exciting, it’s important that you read them carefully and if you’re unsure about any of them, please get in touch. 

18. Warranties 

Teya, resellers, distributors, and vendors, make no warranties, express or implied, guarantees or conditions with respect to your use of the Services, such as regarding title, merchantability, fitness for a particular purpose and/or non-infringement, to the maximum extent permitted by Applicable Law. You understand that use of the Services is at your own risk and that we provide the Services on an "as is" basis and "as “available" basis. We don‘t guarantee the accuracy or timeliness of the Services. You may have certain rights under your local law. Nothing in these Teya General Terms is intended to affect those rights, to the extent they cannot be derogated from. You acknowledge that computer and telecommunications systems are not fault-free and occasional periods of downtime occur. We do not guarantee the Services will be uninterrupted, timely, secure, or error-free or that content loss won't occur, nor do we guarantee any connection to or transmission from computer networks. 

To the fullest extent permitted by Applicable Laws Teya disclaims and excludes (and you agree to waive) all representations, warranties and guarantees, whether implied or express and whether arising by law, contract or a course of dealings. You expressly acknowledge and agree that use of the Services is at your sole risk and that the entire risk as to satisfactory quality, performance, accuracy and effort is with you.  

You agree that your purchases (and agreeing to these Teya General Terms and or any Applicable Additional terms) are not contingent on the delivery of any future Services, functionality or features, or dependent on any oral or written public comments made by or on behalf of Teya regarding future Services, functionality or features. 

Teya does not warrant, endorse, guarantee or assume responsibility for any product or services advertised or offered by a third party. Teya has no control of or liability for, any goods or services that are paid for using the Services. 

19. Your Representations & Warranties 

By accepting these Teya General Terms, you represent and warrant that:  

(a) you have the authority to execute and perform the obligations required by these Teya General Terms;  

(b) If you are using the Services on behalf of a business, you agree that you are accepting these Teya General Terms (including any Additional Terms as applicable) and have authority to enter into these Teya General Terms, on behalf of that business. 

(c) you will comply with all law applicable to your business and use of the Services;  

(d) your employees, directors, contractors and agents will at all times act consistently with these Teya General Terms;  

(e) you will fulfil all of your obligations to Customers and resolve any dispute or complaint directly with the Customer; 

(f) any information you provide us about your business, products, or services is accurate and complete; and 

(g) you will not use the Services, directly or indirectly, for any fraudulent or illegal undertaking, or in any manner that interferes with the normal operation of the Services. 

20. Limitation of Liability 

Nothing in these Teya General Terms excludes or limits any party’s liability for: (a) death or personal injury caused by its negligence; (b) fraudulent misrepresentation or for any other fraudulent act or omission; or (c) any other liability which may not lawfully be excluded or limited, even if any other term of these Teya General Terms would otherwise suggest that this might be the case. 

In no event will Teya be liable to you (whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise), for any: (a) loss of profit; (b) loss of sales, turnover, revenue or business; (c) loss of customers or contracts; (d) loss of or damage to reputation or goodwill; (e) loss of opportunity; (f) loss of anticipated savings; (g) loss of any software or Data; (h) loss of use of hardware, software or Data; (i) loss or waste of management or other staff time; or (j) indirect, consequential or special loss; arising out of or relating to these Teya General Terms, whether or not such loss was foreseeable or if the party which would otherwise be liable for such loss was advised of its possibility (and, for the purposes of this paragraph, the term “loss” includes a partial loss or reduction in value as well as a complete or total loss). 

Under no circumstances will Teya be responsible to you for any damage, loss, or injury resulting from hacking, tampering, or other unauthorised access or use of the Services or your Teya Account, or the information contained therein to the maximum extent permitted by Applicable Law. Teya, its processors, suppliers and licensors (or any of their respective affiliates, agents, directors or employees) assume no liability or responsibility for any: (a) errors, mistakes, or inaccuracies of the Services; (b) personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from your access to or use of the Services; (c) any unauthorized access to or use of our secure servers and/or any and all personal information stored therein; (d) any interruption or cessation of transmission to or from the Services; (e) any bugs, viruses, trojan horses, or the like that may be transmitted to or through the Services by any third party; (f) any errors or omissions in any content or Data or for any loss or damage incurred as a result of the use of any content or Data posted, emailed, transmitted, or otherwise made available through the Services; and/or (vii) interruptions to or cessation of the Services. 

Subject to the provisions set out above and to the extent a liability event occurs, you acknowledge and accept that your sole recourse due to a liability event, will be limited to the Teya Company providing you with a Service as specified in the relevant Additional Terms, irrespective of whether components of the relevant Service are supported, powered or provided by, a separate Teya Company 

Except to the extent prohibited by Applicable Law, you agree to limit any additional liability whether in contract, tort (including negligence), under statute or otherwise not disclaimed or denied by Teya under these Teya General Terms to your direct and documented damages; and you further agree that under no circumstances will any such liability exceed in the aggregate the amount paid by you to us for the Services in the six (6) months preceding the liability event. 

Where our Services are provided at no charge, in no event shall our aggregate liability, or any of our processors, suppliers or licensors (or anything of their respective affiliates, agents, directors or employees), arising in connection with these Teya General Terms or any Additional Terms exceed £500 (GBP). 

21. Indemnification  

You agree to indemnify, defend, and hold Teya harmless from and against any and all claims, costs, losses, damages, judgments, tax assessments, penalties, interest, and expenses (including without limitation reasonable attorneys’ fees) arising out of any claim, action, audit, investigation, inquiry, or other proceeding instituted by a person or entity that arises out of or relates to: (a) any actual or alleged breach of your representations, warranties, or obligations set forth in these Teya General Terms, including without limitation any violation of our policies; (b) your wrongful or improper use of the Services; (c) your violation of any third-party right, including without limitation any right of privacy, publicity rights or intellectual property rights; (d) any User Content posted by you; (e) your violation of any Applicable Law; or (f) any other party’s access and/or use of Services with your unique name, password or other appropriate security code.  

22. Assignment 

These Teya General Terms, any Additional Terms, and/or any related rights and obligations may not be transferred or assigned by you without our prior written consent, but may be transferred and assigned by us without your consent or other restrictions. 

23. Entire agreement 

These Teya General Terms and any applicable Additional Terms constitute the entire agreement between you and us with respect to your access to and use of the Services and they supersede and extinguish any and all prior agreements between you and us concerning your access to and use of the Services. 

24. Severability  

If any provision of these Teya General Terms is invalid or unenforceable under Applicable Law, then it will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under Applicable Law and the remaining provisions will continue in full force and effect. 

25. Survival 

Any provision that is reasonably necessary to accomplish or enforce the purpose of these Teya General Terms and any applicable Additional Terms will survive and remain in effect in accordance with its respective terms upon the termination of these Teya General Terms and any applicable Additional Terms. 

26. No waiver 

Our failure to exercise or enforce any provision of or rights under these Teya General Terms shall not constitute a waiver of any such provision or right. 

27. Force Majeure 

Neither you nor us will be liable for any non-performance caused by telecommunications, utility, or equipment failures; labour strife, riots, war, or terrorist attacks; non-performance of our vendors or suppliers, fires or acts of nature; or any other event over which the respective party has no reasonable control. However, nothing in this section will affect or excuse your liabilities or your obligation with respect to Fees owed to us under the terms of these Teya General Terms or any applicable Additional Terms. 

28. Language 

By agreeing to these Teya General Terms, you acknowledge and agree that these Teya General Terms and any applicable Additional Terms, as well as any associated documents, shall be in English. We will however endeavour to provide you with translations for information purposes.  

29. Disputes 

a. Complaints: If you are dissatisfied with our service, you may make a complaint to us by contacting us. We can provide a copy of our complaints handling procedure on request. 

b. Governing law: These Teya General Terms and any Additional Terms (unless otherwise stated in any Additional Terms) shall be governed by and construed under and in accordance with English law, without giving effect to conflict of law principles .To the extent that English law is in conflict with laws of your country of residence, English law shall prevail to the maximum extent possible.  

c. Jurisdiction: Unless agreed otherwise and to the extent permissible by Applicable Law, disputes arising out of or in connection with these Teya General Terms, any Additional Terms, or their subject matter or formation, shall be settled by English courts. Despite the above, we reserve the right to bring any claims (including injunctive relief) against you in the jurisdiction where you are located, or any other appropriate jurisdiction. For the avoidance of doubt, injunctive relief shall include but is not limited to: (i) attachment, (ii) preliminary injunction, or (iii) similar remedies.

d. Resolution: Before referring a dispute to court, you agree first to work with us to resolve the matter by way of good faith negotiations.