Végállomás kifejezések

Last updated

2024. április 22.

Az Ön kényelme érdekében az oldal tartalma fordításra került. Ez a fordítás csak tájékoztató jellegű, az oldal végleges változata az angol nyelvű változat, amely lejjebb található.

Üdvözöljük a Teya termináloknál!

A Teyánál arra szakosodtunk, hogy innovatív és biztonságos fizetési terminál megoldások és szolgáltatások széles skáláját kínáljuk a különböző iparágak kereskedőinek. Küldetésünk, hogy a vállalkozások számára zökkenőmentes, megbízható és hatékony fizetési feldolgozási lehetőségeket biztosítsunk, elősegítve a növekedést és javítva az ügyfélélményt.

Az itt meghatározott rendelkezések és feltételek ("Terminál Felhasználási Feltételek") szabályozzák a Teya terminálok használatát, amely a Teya Hardverek egy típusa, a fizetések elfogadására és a tranzakciók feldolgozására használt eszköz, ideértve a tartozékait is ("Teya Terminál") használatát.

A Teya Terminál használatakor Ön elfogadja a Teya Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Mellékletet is, amelyek a rájuk történő hivatkozás útján beépülnek a jelen Terminál Felhasználási Feltételekbe, beleértve az időről-időre történő módosításokat is. Amennyiben nem érti a jelen Terminál Felhasználási Feltételek valamelyik rendelkezését, kérjük, a Teya Terminál használata előtt lépjen kapcsolatba velünk.

Hacsak a jelen dokumentum másként nem rendelkezik, a nagybetűs kifejezések jelentése megegyezik a Teya Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal. Amennyiben a jelen Terminál Felhasználási Feltételek és a fent hivatkozott dokumentumok között ellentmondás áll fenn, a jelen Terminál Felhasználási Feltételek az irányadóak.

Az adatainak kezelésével kapcsolatos információkért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi Szabályzatunkat.

1. Fogalommeghatározások

A jelen Terminál Felhasználási Feltételekben a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak, hacsak a szövegkörnyezet másként nem rendelkezik.

Kizárt Okok: olyan körülményeket jelent, amikor a Teya Terminál meghibásodása miatt annak cseréjére van szükség, többek között különösen, de nem kizárólagosan a következő okok miatt:

(a) a Teya Terminál Ön vagy bármely harmadik fél általi megnyitása, átalakítása, javítása vagy módosítása;

(b) a Teya Terminál használata nem megfelelő fogyóeszközökkel, tartozékokkal vagy eszközökkel;

(c) a Teya Terminál helytelen kezelése;

(d) a Teya Terminálban külső tényezők által okozott károk, amelyek többek között, de nem kizárólagosan a víz, az áramkimaradás és a hőmérséklet által következtek be;

(e) a Teya Terminálnak az utasításainkkal és iránymutatásainkkal ellentétes használata; vagy

(f) olyan problémák, amelyek a Teya Terminál Szoftverfrissítéseknek a jelen Terminál Felhasználási Feltételeknek megfelelő frissítésével vagy azok engedélyezésével megoldhatók vagy megelőzhetők lettek volna.

Díjak: a Teya Terminálra vonatkozó valamennyi díjat jelenti, amelynek megfizetéséért Ön felelős. A Díjak a weboldalunkon vagy az Önnel kötött egyéb megállapodás szerint kerülnek meghatározásra (hivatkozás útján mindkettő a jelen Terminál Felhasználási Feltételek részét képezi);

EPOS Hardver: a Teya Terminállal kompatibilis és általunk támogatott elektronikus értékesítési-pont rendszereket, például táblagépeket, pénztárgépeket és pénztárakat jelenti;

EPOS Integrációs Szoftver: az általunk vagy harmadik fél által biztosított szoftvert jelenti, amely az EPOS Hardverhez – beleértve a táblagépekhez, pénztárgépekhez és pénztárakhoz– való csatlakozáshoz szükséges;

EPOS Szoftverfrissítés: az általunk az EPOS Integrációs Szoftverhez általánosan elérhetővé tett és általunk automatikusan telepített frissítéseket jelenti, beleértve a javításokat, megoldásokat, fejlesztéseket, korrekciókat, módosításokat vagy ezek származékait;

Szoftverfrissítés: együttesen a Teya Terminál Szoftverfrissítéseket és az EPOS Szoftverfrissítéseket jelenti;

SIM-kártya: az általunk biztosított SIM-kártyát jelenti, amely a mobil Teya Terminálhoz használható;

Teya: a Teya Hungary Zrt.-t jelenti (cégjegyzékszám: 01-10-047882), székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39;

Teya Terminál Szoftver: az általunk a Teya Terminálra telepített szoftvert jelenti, amely lehetővé teszi a Tranzakciók elfogadását és feldolgozását, valamint a Teya fizetési szolgáltatásaihoz való csatlakozást; és

Teya Terminál Szoftverfrissítések: az általunk a Teya Terminál Szoftverhez általánosan elérhetővé tett és általunk automatikusan telepített időszakos frissítéseket jelenti, beleértve a javításokat, megoldásokat, fejlesztéseket, korrekciókat, módosításokat vagy ezek származékait.

2. A Terminál Felhasználási Feltételek

A jelen Terminál Felhasználási Feltételek a Teya Terminálra vonatkozó szolgáltatásaink rendelkezéseit ismertetik, és elmagyarázzák az Ön felelősségét a Teya Terminál igénybevétele során. Támogatásunk magában foglalja a Teya Terminál használatával kapcsolatban felmerülő problémák megoldására irányuló ügyfélszolgálatot, a Teya Terminál csereszolgáltatását és a szoftvertámogatást.

3. Szolgáltatásaink

Működésünk középpontjában a kivételes ügyfélszolgálat áll. Ennek megfelelően elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogatást nyújtsunk a Teya Terminál használatához.

3.1 A Teya Terminál használatához nyújtott támogatásunk a következőket foglalja magában:

(a) Teya Terminál beállítását, beleértve a Teya Terminál Szoftver konfigurálását;

(b) SIM-kártya biztosítását a stabil internetes hálózati kapcsolat létrehozásához és fenntartásához, az ésszerű hálózati korlátozásoktól függően;

(c) Szoftverfrissítéseket, az 5. pontnak megfelelően; és

(d) a Teya Terminál használatával kapcsolatos ügyféltámogatást.

3.2 Annak ellenére, hogy a fentiekben részletezettek szerint képesek vagyunk segíteni Önnek a Teya Termináljával kapcsolatban, továbbra is Ön marad felelős a saját Ügyfeleinek nyújtott közvetlen ügyfélszolgálatért.

3.3 Ingyenes csereszolgáltatást kínálunk, amennyiben az Ön Teya Terminálja hibásnak bizonyul vagy meghibásodik a következők miatt (különösen, de nem kizárólagosan):

(a) A Teya Terminál olyan hibája, amely a tranzakciók feldolgozásának ellehetetlenülését eredményezi; vagy

(b) Bármilyen más ok, kivéve a Kizárt Okokat.

3.4 Amennyiben a 3.3 (a) vagy 3.3 (b) pont alkalmazandó, a hiba vagy meghibásodás észlelésekor haladéktalanul értesítenie kell minket. Ezt követően, amennyire ésszerűen lehetséges, indokolatlan késedelem nélkül, egy másik Teya Terminált biztosítunk Önnek, amely vagy i) a hiba előtt használt Teya Terminál azonos típusa, vagy ii) egy azzal egyenértékű funkcionalitású Teya Terminál. Amennyiben a hibát vagy meghibásodást munkanapon 15 óra előtt jelentik be nekünk, úgy a csere Teya Terminál várható

szállítási ideje egy (1) munkanap. Ha a bejelentés délután 15 óra után érkezik, a várható szállítási idő két (2) munkanap. Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a szakaszban megadott szállítási határidők csak becslések és nem garantáltak, mivel előre nem látható körülmények befolyásolhatják a szállítási időt.

3.5 Fenntartjuk a jogot, hogy a Teya Terminál cseréjével kapcsolatos egyedi költségeket felszámítsuk Önnek, ha a Kizárt Okok fennállnak. Ilyen költségek lehetnek az Ön telephelyének megtekintésével, a Teya Terminál vizsgálatával és a javítás elvégzésével kapcsolatos költségek.

3.6 A fenti 3.5. pont kapcsán felmerülő költségek nem haladhatják meg a Teya Terminál teljes értékét.

4. EPOS integráció

Segítséget nyújtunk Önnek a Teya Terminál és az Ön EPOS Hardverének összekapcsolásában, feltéve, hogy az adott EPOS Hardvert támogatjuk. Ha az EPOS Hardver kompatibilitásunkról szeretne érdeklődni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Támogatásunk többek között magában foglalja a felhasználói dokumentációt és a technikai segítségnyújtást ügyfélszolgálati oldalunkon keresztül.

5. Szoftverfrissítések

5.1 Rendszeresen elérhetővé tesszük a Szoftverfrissítéseket minden támogatott Teya Terminálhoz és EPOS Hardverhez.

5.2 Amikor csak lehetséges, ellátjuk Önt a Szoftverfrissítésekről szóló Értesítéssel, amelyben részletezzük az új tulajdonságokat és funkciókat. Amennyiben a Szoftverfrissítést Önnek kell végrehajtania, akkor a megfelelő utasításokkal el fogjuk látni Önt.

5.3 Eltérő megállapodás hiányában, távolról és automatikusan telepítjük a Szoftverfrissítéseket a Teya Terminálra. A sikeres Szoftverfrissítések biztosítása érdekében Önnek aktív internetkapcsolatot kell fenntartania a Teya Terminálon, és a fizetések elfogadása előtt ellenőriznie kell a Szoftverfrissítés sikeres telepítését.

5.4 Fenntartjuk a jogot, hogy eldöntsük, hogy készítünk-e Szoftverfrissítéseket vagy sem, és a Teya Terminál Szoftver és az EPOS Integrációs Szoftver funkcióit saját belátásunk szerint, az Ön előzetes értesítése nélkül fejleszthetjük, amennyiben az ilyen fejlesztések a) nem károsítják a Teya Terminál Szoftvert vagy az EPOS Integrációs Szoftvert, vagy az EPOS Hardvert; vagy b) nem járnak adatvesztéssel vagy a funkciók elvesztésével; ebben az esetben Értesítést adunk ki, amelyben tájékoztatjuk Önt az elérhető Szoftverfrissítésekről.

5.5 Ön felelős a Teya Terminál telepítéséért, integrálásáért és karbantartásáért, beleértve a Teya Terminál Szoftver és az EPOS Integrációs Szoftver (amennyiben alkalmazandó) frissítését, az általunk előírtak szerint. Nem vagyunk kötelesek szolgáltatásokat vagy támogatást nyújtani olyan Teya Terminálhoz, amelyen a Teya Terminál Szoftver elavult verziója fut.

5.6 A Szoftverfrissítések elvégzésének elmulasztása a jelen Teya Felhasználási Feltételek, a Teya Általános Szerződési Feltételek vagy a Hálózati Szabályok megszegését eredményezheti.

5.7 Ön nem kísérelheti meg önállóan vagy harmadik fél segítségével a Teya Terminál Szoftver frissítését. Amennyiben a Teya Terminál Szoftverben bármilyen hiba vagy meghibásodás, az Ön vagy egy harmadik fél Teya Terminál Szoftveren végzett beavatkozásából ered, Önt kizárólagos felelősség terheli.

5.8 Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a Teya Terminál Ön által történő folyamatos használatából ered vagy azzal kapcsolatos, ha a Teya Terminál Szoftver vagy az EPOS Integrációs Szoftver nem került megfelelő időben frissítésre.

6. Díjak

A Díjakat havonta kell fizetnie, a fizetések minden naptári hónap elején előre esedékesek. Jellemzően, a Teya Terminál használatához kapcsolódó Díjakat az Ön Elszámolása során szedik be, ahogyan azt a Teya Általános Szerződési Feltételek részletezik. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy saját belátásunk szerint és bármikor megváltoztassuk a számlázási módszereket.

7. Általános információk

A kétségek elkerülése végett, a jelen Teya Terminál Felhasználási Feltételek által nem szabályozott általános feltételekkel kapcsolatos rendelkezésekre, különösen, de nem kizárólagosan a hatályra és felmondásra, a korlátozásokra és a jogosulatlan vagy jogellenes használatra, a szellemi tulajdonra, az adatokra, a módosításokra, a kártérítésre, a felelősség korlátozására, a szavatosságra, az elválaszthatóságra, a vis maiorra és a jogvitákra a Teya Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

8. Promóciós ajánlat feltételek

A jelen 8. pont a standard szolgáltatási feltételeket tartalmazó egyedi, kiegészítő feltételeket tartalmazza. Felhívjuk figyelmét, hogy a Teya egyedi promócióihoz kapcsolódó, alább felsorolt feltételek időről időre módosulhatnak, ahogyan azt a Teya Általános Szerződési Feltételekben részletesen kifejtjük.

Az ilyen promóciók vagy ajánlatok részleteit és egyedi feltételeiket az alábbi szakaszokban ismertetjük, amint azok igénybevehetővé válnak. Kérjük, szánjon időt arra, hogy megismerje ezeket a további feltételeket, mivel az ilyen promóciókban vagy ajánlatokban való részvétele azt jelenti, hogy elfogadja ezeket a feltételeket.

Teya Éves Terv

Ha úgy dönt, hogy részt vesz a Teya Éves Terv elnevezésű promócióban, kérjük, vegye figyelembe az alábbi feltételeket, amelyeket a Teya Terminál használatával elfogadottnak tekintünk. A Teya Éves Terv feltételei beépülnek a Terminál Felhasználási Feltételekbe, és kiegészítik az Ön által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó bármely meglévő feltételt. 

Fontos, hogy a Teya Éves Terv rendelkezései különállóak. A jelen feltételek a Teya Általános Szerződési Feltételek vagy a Fizetési Feltételek közötti bármilyen eltérés esetén a Teya Éves Tervben foglaltak élveznek elsőbbséget.

A Teya Éves Terv igénybevételével Ön elfogadja a következőket:

(a) Ön nem mondhatja fel a Terminál Felhasználási Feltételeket a Teya Éves Terv feltételeinek elfogadásától számított tizenkét (12) hónapig ("Tagsági Időszak"), amelyet követően a Terminál Felhasználási Feltételek elfogadásával létrejött jogviszony határozatlan időtartamúra alakul át. A Tagsági Időszak lejártát követően a Teya Éves Terv szerinti többletfeltételek alkalmazása a felek között megszűnik, azonban a Terminál Felhasználási Feltételek fennmaradó rendelkezései a Teya által időről időre módosított formában továbbra is hatályban maradnak és alkalmazandók;

(b) a Teya Éves Terv választását követő tizennégy (14) naptári napon belül Ön szankciók nélkül felmondhatja a Terminál Felhasználási Feltételeket, beleértve a Teya Éves Tervben való részvételét is; 

(c) ha Ön a Terminál Felhasználási Feltételeket a Tagsági Időszak vége előtt felmondja, akkor a Tagsági Időszak minden egyes hátralévő hónapjára 18.000 ft-nak (azaz tizennyolcezer forintnak) megfelelő összegű kötbért kell fizetnie. Például, ha Ön a Terminál Felhasználási Feltételeket felmondja, úgy, hogy a Teya Éves Terv Tagsági Időszakából két (2) hónap még hátravan, akkor összesen 36.000 ft (azaz harminchatezer forint) kötbért kell fizetnie; és

(d) az előző feltételek ellenére a Tagsági Időszak alatt Ön jogosult a Terminál Felhasználási Feltételeket kötbér nélküli felmondására, ha a Terminál Felhasználási Feltételeket lényegesen megsértjük, és a jogsértést nem orvosoljuk a jogsértésről szóló értesítésétől számított tizennégy (14) napon belül. 

A Teya Terminál szolgáltatásokat a Teya Éves Terv keretében a szintén a Teya nyújtja.Welcome to Teya terminals!

At Teya, we specialise in offering an extensive range of innovative and secure payment terminal solutions and services to merchants across various industries. Our mission is to empower businesses with seamless, reliable, and efficient payment processing capabilities, fostering growth and enhancing customer experiences.

The terms and conditions set out here (“Terminal Terms”) govern your use of Teya’s terminals, a type of Teya Hardware and a device which is used to accept payments and process transactions, including any accessories (“Teya Terminal”).

When you use a Teya Terminal, you also agree to the Teya General Terms and the Data Processing Addendum, which are incorporated into these Terminal Terms by reference, including any amendments made from time to time. If you do not understand any provisions of these Terminal Terms, please contact us before using a Teya Terminal.

Unless otherwise defined herein, capitalised terms have the same meaning as in the Teya General Terms. To the extent that there is a conflict between these Terminals Terms and the terms referenced above, these Terminal Terms will prevail.

For information about how we treat your information, please see our Privacy Policy.

1. Definitions 

Throughout these Terminal Terms, the following terms will have the meaning set out below, unless the context otherwise requires.

Excluded Reasons: means circumstances in which a Teya Terminal malfunction requires its replacement due to causes such as (but not limited to):

(a) opening, altering, repairing, or modifying the Teya Terminal by you or any third party;

(b) using the Teya Terminal with improper consumables, accessories, or devices;

(c) mishandling the Teya Terminal;

(d) damage to the Teya Terminal caused by external factors, including but not limited to water, power surges, and temperature;

(e) using the Teya Terminal in contravention of our instructions and guidelines; or

(f) issues that could have been resolved or prevented by updating or enabling Teya Terminal Software Updates in accordance with these Terminal Terms.

Fees: means all fees applicable to the Teya Terminal that you are responsible for paying. The Fees are outlined on our website or as otherwise agreed upon with you (both of which are incorporated into these Terminal Terms by reference);

EPOS Hardware: means electronic point of sale systems, such as tablets, cash registers, and tills, compatible with the Teya Terminal and supported by us;

EPOS Integration Software: means software, either supplied by us or a third party, required for connecting to EPOS Hardware, including tablets, cash registers and tills;

EPOS Software Update: means updates, including patches, workarounds, enhancements, corrections, modifications, or derivatives, made generally available by us to the EPOS Integration Software and automatically installed by us;

Software Update: means collectively to Teya Terminal Software Updates and EPOS Software Updates;

SIM Card: means a SIM card provided by us for use with a mobile Teya Terminal;

Teya: means Teya Hungary Zrt. (company number: 01-10-047882), registered at 1024 Budapest, Lövőház utca 39;

Teya Terminal Software: means the software we install on the Teya Terminal, enabling it to accept and process Transactions and connect to Teya's payment services; and

Teya Terminal Software Updates: mean periodic updates, including patches, workarounds, enhancements, corrections, modifications, or derivatives, made generally available by us to the Teya Terminal Software and automatically installed by us.

2. The Terminal Terms

These Terminal Terms outline the provisions of our services concerning the Teya Terminal and explain your responsibilities when utilising the Teya Terminal. Our support entails customer assistance for addressing any issues that may arise with your use of the Teya Terminal, the Teya Terminal replacement service and software support.

3. Our services

At the core of our operations lies exceptional customer service. As such, we are committed to providing support for your use of the Teya Terminal.

3.1 Our support for your Teya Terminal usage encompasses:

(a) Teya Terminal setup, including Teya Terminal Software configuration;

(b) SIM Card provision for establishing and maintaining a stable internet network connection, subject to reasonable network limitations;

(c) Software Updates, in accordance with Section 5; and

(d) Customer support related to your Teya Terminal usage.

3.2 Despite our ability to assist you with your Teya Terminal as detailed above, you remain responsible for providing direct customer support to your own Customers.

3.3 We  offer a complimentary replacement service if your Teya Terminal is found to be faulty or malfunctions due to (including but not limited to):

(a) A defect in the Teya Terminal that results in the inability to process transactions; or

(b) Any other cause, excluding Excluded Reasons.

3.4 Where Clause 3.3 (a) or 3.3 (b) applies, you must promptly notify us upon discovering the fault or malfunction. We will then, as reasonably possible and without undue delay, supply you with another Teya Terminal, which will either be i) the same type of Teya Terminal used prior to the issue, or ii) a Teya Terminal with equivalent functionality. If the fault or malfunction is reported to us before 3 pm on a Business Day, the estimated delivery time for a replacement Teya Terminal is one (1) Business Day. If reported after 3 pm, the estimated delivery time is two (2) Business Days. Please note that the delivery timeframes specified in this section are only estimates and not guaranteed, as unforeseen circumstances may impact delivery times.

3.5 We reserve the right to charge you for specific costs associated with a replacement Teya Terminal when Excluded Reasons are applicable. Such costs may include expenses related to visiting your premises, inspecting the Teya Terminal, and performing repairs.

3.6 The costs incurred in relation to the above Clause 3.5 will not exceed the total value of the Teya Terminal.

4. EPOS Integration

We will assist you in connecting the Teya Terminal to your EPOS Hardware, provided that such EPOS Hardware is supported by us. To inquire about our EPOS Hardware compatibility, please contact us. Our support includes, but is not limited to, user documentation and technical assistance via our customer support page.

5. Software Updates

5.1 We will periodically make Software Updates available for all supported Teya Terminals and EPOS Hardware.

5.2 Whenever possible, we will provide you with a Notice on Software Updates, detailing new features and functionalities. If it is necessary for you to implement the Software Update, we will supply you with the appropriate instructions.

5.3 We will remotely and automatically install Software Updates on the Teya Terminal, unless otherwise agreed upon. To ensure successful Software Updates, you must maintain an active internet connection on your Teya Terminal and verify the successful installation of the Software Update before accepting payments.

5.4 We reserve the right to decide whether or not to produce Software Updates and may develop the functionalities of the Teya Terminal Software and EPOS Integration Software as we see fit, without prior notice to you, as long as such developments do not a) impair the Teya Terminal Software or EPOS Integration Software, or the EPOS Hardware; or b) result in data loss or loss of functionalities, in which case we will issue a Notice informing you of the available Software Updates.

5.5 You are responsible for the installation, integration, and maintenance of the Teya Terminal, including updating the Teya Terminal Software and the EPOS Integration Software (if applicable), as required by us. We are not obligated to provide services or support for any Teya Terminal running an outdated version of the Teya Terminal Software.

5.6 Failure to perform Software Updates may put you in breach of these Teya Terms, the Teya General Terms or the Network Rules.

5.7 You must not independently or with the help of a third party attempt to update the Teya Terminal Software. Any defects or failures in the Teya Terminal Software resulting from your intervention or that of a third party on the Teya Terminal Software will be your sole responsibility.

5.8 We will not be liable for any losses or damages arising from or related to your continued use of the Teya Terminal if the Teya Terminal Software or the EPOS Integration Software has not been updated in a timely manner.

6. Fees

You will be required to pay the Fees on a monthly basis, with payments due in advance at the beginning of each calendar month. Typically, the Fees associated with your use of a Teya Terminal will be collected through your Settlement, as further detailed in the Teya General Terms. However, we reserve the right to alter billing methods at our sole discretion and at any time.

7. General

For the avoidance of doubt, provisions around general terms not covered in these Teya Terminal Terms, including but not limited to term and termination, restrictions and unauthorised or illegal use, intellectual property, data, amendments, indemnification, limitation of liability, warranties, severability, force majeure, and disputes, shall be governed by the Teya General Terms.