Boost feltételek

Last updated

2024. április 22.

Üdvözlünk a Teya Boost-nál!

Küldetésünk, hogy olyan terméket kínáljunk, amely segít kereskedőinknek (helyi vállalkozásoknak, mint Ön), hogy gyakrabban találják meg és válasszák őket könnyen használható online láthatósági eszközeinkkel, amelyek célja a látogatottság és a bevételek növelése, valamint az online visszajelzések nyomon követésével szorosabb kapcsolatot teremtenek az ügyfeleikkel.

A Teya Boost használatát az itt meghatározott feltételek ("Teya Boost Feltételek") szabályozzák, ezért kérjük, olvassa át figyelmesen. A Teya Boosthoz való hozzáféréssel Ön elfogadja a Teya Általános Szerződési Feltételeket és a Teya Adatok Feldolgozására vonatkozó megállapodását is, amelyek hivatkozással beépülnek a jelen Teya Boost Feltételekbe, beleértve az azokban időről időre végrehajtott módosításokat is.

Ha a jelen dokumentum másként nem határozza meg, a nagybetűs kifejezések jelentése megegyezik a Teya Általános Szerződési Feltételekben meghatározottakkal. Amennyiben a jelen Teya Boost Feltételek bármely rendelkezése ellentétes a Teya Általános Szerződési Feltételekkel, a jelen Teya Boost Feltételek vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Ha bármilyen kérdése van, vagy ha nem érti a jelen Teya Boost Feltételek bármelyik feltételét, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Csapatunk szívesen segít.

Arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, kérjük, olvassa el a Teya Privacy Policy-t.

1. Definíciók

Díjak: a Teya a Teya Boost használatáért felszámított díjai;

Teya Szolgáltatás: a Teya Iceland hf. által nyújtott fizetési szolgáltatások;

Teya: SO Connect B.V. (cégjegyzékszám: 56838182), bejegyezve Amsterdamban, székhelye 1017 ND Amsterdam, the Netherlands Leidsegracht 107 vagy bármely olyan vállalat, amely a SO Connect B.V. leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása.

2. Feladatkörök áttekintése

A Teya a Teya Booston keresztül a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy valós időben, egyetlen kattintással megjeleníthessék és frissíthessék adataikat a legkülönbözőbb platformokon. Emellett lehetőséget kínál arra is, hogy értékelésekkel, betekintésekkel és elemzésekkel javítsa vállalkozását - így jobb kapcsolatokat építhet ki ügyfeleivel.

Fontos megjegyezni, hogy a Teya nem felelős és nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos ígéretet, szavatosságot vagy garanciát sem a felhasználók és a Jogosult

felhasználók által feltöltött információk pontosságáért, sem a kapott vélemények tartalmáért. Nem vagyunk felelősek az ilyen tartalmak eltávolításának esetleges elmulasztásáért vagy késedelméért. Ugyanakkor saját belátásunk szerint jogunkban áll eltávolítani minden olyan tartalmat, amely megítélésünk szerint nem felel meg a jelen Teya Boost Feltételeknek és a szolgáltatásunk egyéb felhasználói magatartási szabályainak.

A Teya Boost használatakor Ön megerősíti, hogy (i) Ön jogosult az információk továbbítására a közzétételi partnereinknek, (ii) az információk nem tartalmaznak vírusokat, kémprogramokat vagy más káros kódot vagy anyagokat, (iii) az Ön helymeghatározási adatai az információk "elsődleges" forrását képezik, azaz azokat hivatalosan az Ön meghatalmazott képviselője hagyta jóvá, és (iv) az információk aktuálisak és pontosak, és nem jogellenesek, nem helytelenek vagy sértőek. Továbbá, a Teya Boostot használó ügyfeleivel való válaszadás és interakció során Ön vállalja, hogy a jelen feltételeknek megfelelően jár el.

3. Teya Boost elérése

Fiók Regisztráció: A Teya Boost teljes lehetőségeinek kihasználása és az általunk kínált előnyök élvezete érdekében 1) egyszerűen regisztrálja a Teya-fiókját; és 2) a Teya-fiók létrehozása után használja azt a Teya Boostba való bejelentkezéshez. A regisztráció során pontos és érvényes, naprakész adatokat kell megadnia, beleértve a nevét, e-mail címét, cégnevét (ha Ön üzleti felhasználó), és minden egyéb, a fiók beállításához szükséges adatot.

Fiók Biztonság: Az Ön felelőssége, hogy biztonságban tartsa a Teya-fiókja hitelesítő adatait, beleértve a felhasználónevét és jelszavát. Ön beleegyezik, hogy azonnal értesít bennünket, ha azt gyanítja, hogy jogosulatlan hozzáférés történt a Teya-fiókjához vagy annak használatához. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy Ön nem védi a Teya-fiókja adatait.

Fiókfrissítések: A Teya-fiókja adatait mindig pontosan és naprakészen kell tartania. Ha bármilyen változás történik, például az Ön elérhetőségi adatai, fizetési adatai vagy üzleti státusza megváltozik, köteles ennek megfelelően frissíteni a Teya-fiókját.

4. Az Ön információi

Ön ezennel globális, nem kizárólagos, átruházható és ingyenes jogot biztosít számunkra (i) az információk összegyűjtésére, összesítésére vagy módosítására, illetve azok kiegészítésére más közzétevő partnerektől vagy bármely kapcsolt vállalkozástól kapott információkkal; (ii) az információk felhasználására a közzétevő partnerek belső céljaira; (iii) az információkat tartalmazó termékek értékesítésére, forgalmazására, terjesztésére, népszerűsítésére és reklámozására; (iv) az információk és/vagy az azokból származó művek közzétevő partnerei számára történő közzétételére; és (v) az információk felhasználásának közvetett módon, a közzétevő partnerekkel kötött megállapodások révén történő engedélyezésére a közzétevő partnerek ügyfelei számára.

5. Díjak

Ha Ön Teya Szolgáltatási ügyfél, akkor a díjak a Teya Fizetési szolgáltatási feltételek szerint kerülnek felszámításra.

Ha Ön nem Teya Szolgáltatási ügyfél, akkor a díjak az Önnel kötött számlázási megállapodásunknak megfelelően kerülnek felszámításra.

6. Szolgáltatások

A Teya időről időre szabadon hozzáadhat, módosíthat vagy eltávolíthat bármilyen Teya Boost funkciót. Ha ez a változás a Teya Boost elérhetőségének (átmeneti) csökkenését és/vagy meghibásodását eredményezi, a Teya erről lehetőség szerint előre tájékoztatja Önt.

A Teya Boost használata során felmerülő problémák megoldása érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

7. Általános

Ha Ön visszajelzést, megjegyzést vagy javaslatot küld nekünk velünk és a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, ezeket a visszajelzéseket, megjegyzéseket és javaslatokat felhasználhatjuk és beépíthetjük termékeinkbe és szolgáltatásainkba anélkül, hogy Önnel szemben bármilyen kötelezettséget vállalnánk.

A kétségek elkerülése végett, a jelen Teya Boost Feltételek által nem szabályozott általános feltételek körüli rendelkezésekre, különösen, de nem kizárólagosan a felmondásra és megszüntetésre, a korlátozásokra és a jogosulatlan vagy jogellenes használatra, a szellemi tulajdonra, az adatokra, a módosításokra, a kártérítésre, a felelősség korlátozására, a szavatosságra, az elválaszthatóságra, a vis maiorra és a jogvitákra a Teya Általános Feltételek vonatkoznak.