Storyous Feltételek

Last updated

2024. április 22.

Magyar változat

Az Ön kényelme érdekében az oldal tartalma fordításra került. Ez a fordítás csak tájékoztató jellegű, az oldal végleges változata az angol nyelvű változat, amely lejjebb található.

Tehát készen áll arra, hogy elkezdje használni saját ePOS megoldásunkat! Örülünk, hogy itt van. A fizetési megoldások széles választékát kínáljuk, hogy megfeleljen az Ön üzleti igényeinek, és természetesen nagyszerű ügyfélszolgálatot.

Az itt meghatározott feltételek ("Storyous ePOS feltételek") szabályozzák a Teya által üzemeltetett Storyous elektronikus értékesítési rendszer szolgáltatásainak ("Storyous ePOS szolgáltatások") használatát. A Storyous ePOS Szolgáltatások használatával Ön elfogadja a Teya Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Kiegészítést, beleértve azok időről időre történő módosításait is.

Hacsak a jelen dokumentum másként nem határozza meg, a nagybetűs kifejezések jelentése megegyezik a Teya Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal. Amennyiben a jelen Storyous ePOS Feltételek és a Teya Általános Szerződési Feltételek között ellentmondás áll fenn, a jelen Storyous ePOS Feltételek az irányadóak. 

A Storyous ePOS Szolgáltatásokhoz csak akkor férhet hozzá, illetve használhatja azokat, ha elfogadja a Storyous ePOS Feltételek egészét.

Arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, az Adatvédelmi Szabályzatunkban olvashat.

1. Fogalommeghatározások

Kiegészítő Szolgáltatás: a Storyous ePOS Szolgáltatások használatához kapcsolódóan általunk nyújtott opcionális vagy extra szolgáltatás, mint például, de nem kizárólagosan, a Storyous Hűségprogram;

Hűségkártyák: a Storyous Hűségprogramban részt vevő Ügyfelei számára kiadott kártyák, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy előnyöket gyűjtsenek;

Teya: azt jelenti Salt Hungary Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047882), székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi utca 42;

Díjak: a Storyous ePOS Szolgáltatásokra vonatkozó, Ön által fizetendő valamennyi díj. A Díjak (amelyek hivatkozással beépülnek a jelen Storyous ePOS Feltételekbe) azok, amelyek a weboldalunkon meghatározásra kerülnek, vagy ahogy Önnel egyéb módon megállapodtunk;

Storyous Loyalty: egy olyan platformot jelent, ahol Ön ügyfélhűségprogramokat hoz létre és kezel, népszerűsíti vállalkozását Ügyfelei számára, valamint előnyökkel jutalmazza őket azért, hogy Önnel üzletelnek.

2. Storyous ePOS szolgáltatások

A Storyous ePOS Szolgáltatásokat a jelen Storyous ePOS Feltételek alapján és a megállapodás szerinti keretek között biztosítjuk Önnek.

A Storyous ePOS Szolgáltatások egy felhőalapú értékesítési pontplatformból állnak, amely holisztikus megoldást kínál bármilyen méretű vállalkozás számára. Ez magában foglalja a front- és back of house műveletek automatizálását, valamint olyan funkciókat, mint a készletgazdálkodás, a valós idejű jelentéskészítés és a táblázat testreszabása.

A Storyous ePOS Szolgáltatásokkal együtt használható Teya Hardvereket is kínálunk bérbeadásra vagy eladásra. Felhívjuk figyelmét, hogy a Teya Hardver bérlésére vagy értékesítésére a jelen Storyous ePOS Feltételek és a Teya Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. A Storyous ePOS Szolgáltatásokkal használható Teya Hardverek megtekintéséhez és megrendelés leadásához kérjük, látogasson el weboldalunkra. A Teya Hardvereket a weboldalunkon meghatározott Díjakért vagy egyedi megállapodás szerint biztosítjuk Önnek.

Ön tudomásul veszi, hogy a Teya semmilyen módon nem felelős az Ön vagy harmadik felek által a Storyous ePOS Szolgáltatásokban megadott adatok pontosságáért. Ebben az összefüggésben a Teya csak egy olyan technikai megoldást biztosít az Ön számára, amelyet az értékesítés nyomon követésére szolgáló indikatív eszköznek szántak, nem pedig az Ön értékesítéseit rögzítő könyvelési rendszernek. A Teya nem vállal felelősséget a Storyous ePOS Szolgáltatásokba helytelenül bevitt adatokért.

3. Az Ön kötelezettségei

Ön egyetért azzal, és vállalja:

a) a Storyous ePOS Szolgáltatások rendszeres frissítéseinek elvégzését az általunk rendelkezésre bocsátott módon, amelyek tartalmazhatnak új rendszerfunkciókat vagy a Storyous ePOS Szolgáltatások hibáinak kijavítását;

b) hogy minden szükséges segítséget megad nekünk a Storyous ePOS Szolgáltatások megfelelő és időben történő beüzemeléséhez, telepítéséhez és alkalmazottainak a Storyous ePOS Szolgáltatások használatára vonatkozó oktatásához (ellenkező esetben jogosultak vagyunk további díjat felszámítani Önnek a képzésért és a telepítésért);

c) a Storyous ePOS szolgáltatásokban szereplő összes szükséges adatnak a valóságnak megfelelően, teljeskörűen és pontosan tartását;

d) haladéktalanul írásban (pl. e-mailben) vagy telefonon tájékoztatni minket minden olyan változásról és egyéb körülményről, amely a jelen Storyous ePOS Feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítését érinti, beleértve a rendszer- vagy eszközhibákat stb. is;

e) a Storyous ePOS Szolgáltatásokhoz való bejelentkezéshez és hozzáféréshez szükséges azonosító adatok és jelszavak bizalmas kezelésének biztosítását, különösen az ilyen azonosító adatok és jelszavak harmadik félnek történő átadásának a tilalmát;

f) hogy azonnal értesítsen minket, ha felfedezi, hogy harmadik fél visszaél az azonosító adataival és jelszavaival;

g) hogy nem kerülheti meg a Storyous ePOS Szolgáltatásokban bevezetett technikai korlátozásokat, és nem engedélyezhet semmilyen letiltott vagy tiltott funkciót; és

h) hogy nem végezhet vagy kísérelhet meg olyan műveleteket, amelyek zavarják a Storyous ePOS Szolgáltatások normál működését, vagy hatással vannak a Storyous ePOS Szolgáltatások más felhasználók általi használatára.

4. Díjak

Ön a Díjakat havonta, az általunk kiállított előlegszámla (proforma) alapján, az abban szereplő esedékességi időpontig fizeti. Az előlegszámla kiegyenlítését követően számlát (adóigazolást) állítunk ki Önnek. Az előlegszámlát havonta állítjuk ki, a jelen Storyous ePOS Feltételek Ön általi elfogadásától kezdődően. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármilyen más számlázási módszert alkalmazzunk, beleértve a Teya Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat is.

5. Módosítások

Fenntartjuk a jogot: 

(a) a jelen Storyous ePOS Feltételek és a Teya Általános Szerződési Feltételek (beleértve a Díjakat) módosítása; és

(b) bármikor megváltoztathatjuk, megszüntethetjük vagy feltételeket szabhatunk a Storyous ePOS Szolgáltatások használatára vonatkozóan, az általunk ésszerűnek ítélt Értesítés útján (kivéve, ha jogszabály meghatározott értesítési időszakot ír elő, amely esetben betartjuk az alkalmazandó jogszabályt, és ha a jogszabály csak ésszerű időtartamot ír elő, az ilyen ésszerű időtartam 7 nap).

A felülvizsgált változatot a Teya weboldalán közzéteheti, vagy a Szolgáltatásokon keresztül közölheti Önnel. Amennyiben a jogszabályok megkövetelik a Módosítás okainak meghatározását, ilyen ok lehet az árpolitika változása, az üzleti stratégia változása, a gazdasági helyzet változása, a jogszabályi változások, az üzleti együttműködés változása, termékváltozások. 

Egy Módosítás az Értesítésben meghatározott időpontban lép hatályba, és a Szolgáltatások Ön általi, a Módosítás hatálybalépését követő használata a módosított Teya Általános Szerződési Feltételek, Kiegészítő Feltételek vagy Díjak feltételeinek elfogadását jelenti. Önnek joga van elutasítani a Módosítást és felmondani a jelen Storyous ePOS Feltételeket és a Teya Általános Feltételeket a módosítás hatálybalépésének napján a Teya Általános Feltételekben meghatározott módon.

6. További szolgáltatások

A Storyous POS Szolgáltatásokon belül Ön lehetőséget kaphat arra, hogy hozzáférjen bizonyos Kiegészítő Szolgáltatásokhoz, mint például a vásárlói hűségprogramokhoz (beleértve a Storyous Loyalty-t). Amennyiben szeretne hozzáférni és használni az ilyen, általunk nyújtott Kiegészítő szolgáltatásokat, kérjük, vegye figyelembe az alábbi feltételeket, mivel azok a Storyous POS Feltételek rendelkezésein túlmenően az ilyen Kiegészítő szolgáltatások használatára is vonatkoznak.

a. Storyus Loyalty

A Storyous Loyalty hozzáférést biztosít Önnek (korlátozás nélkül) a következőkhöz:

a) egy platform a Storyous Hűségprogram létrehozásához és fenntartásához, beleértve a Vevők regisztrálását és eltávolítását;

b) Hűségkártyákat bocsát ki; és

c) törli a Hűségkártyákat.

Amikor hozzáférést kért a Storyous Loyalty-hoz, és mi elfogadtuk a jelentkezését, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön köteles:

a) megfelelően kezelni és fenntartani a Storyous Hűségprogramját, a jelen Storyous ePOS Feltételekkel, az általunk kiadott egyéb dokumentációval és az utasításainkkal összhangban;

b) az Ön által a Storyous hűségprogramon keresztül közvetített előnyöket biztosítani ügyfelei számára;

c) együttműködni velünk a Storyous Loyalty megfelelő szolgáltatásának megkönnyítése érdekében;

d) haladéktalanul tájékoztatni minket, ha bármilyen tényező befolyásolja az Ön teljesítményét a Storyous ePOS Feltételek és a Storyous Hűségprogram tekintetében;

e) kifejezett jóváhagyást beszerezni Ügyfeleinek a Storyous Hűségprogramban való részvételéhez;

f) haladéktalanul értesíteni minket a Hűségkártya jogosulatlan használatáról; 

g) a Storyous Hűségprogramban való részvételükhöz kapcsolódóan támogatást nyújtani Ügyfeleiknek; valamint

h) kizárólag Ön felelős a Storyous Hűségprogramjában meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséért az Ügyfeleivel szemben. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy nem vagyunk felelősek az Ön által a Storyous Loyalty segítségével a Storyous Loyalty programja számára kialakított feltételekért vagy paraméterekért.

A Storyous Loyalty szolgáltatás nyújtása során az Ön Ügyfeleinek személyes adatai a birtokunkba kerülnek. Önnek tájékoztatnia kell Ügyfeleit arról, hogy személyes adataikat hogyan dolgozzuk fel a Storyous Loyalty programban való részvételük alapján. 

Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Storyous Loyalty-hoz való hozzáférését, ha: (a) saját döntésünk alapján megállapítjuk, hogy Ön nem felel meg a Storyous Loyalty feltételeinek nagy értékű csalás/megtévesztés vagy hitelezési kockázat miatt, vagy bármely egyéb kockázat miatt ami a Storyous Loyalty általi használata során merülhet fel; (b) Ön a Storyous Loyalty-t tiltott módon használja, vagy egyébként nem felel meg a jelen Storyous ePOS Feltételek bármelyikének; (c) az Alkalmazandó Jogszabályok miatt erre kötelezettek vagyunk; vagy (d) a jelen Storyous ePOS Feltételek alapján egyébként jogosultak vagyunk erre.

7. Általános rendelkezések

A kétségek elkerülése végett, a jelen Storyous POS Feltételek által nem szabályozott általános feltételek körüli rendelkezésekre, beleértve, de nem kizárólagosan a korlátozásokra és a jogosulatlan vagy jogszerűtlen használatra, az Ön kötelezettségeire, a felmondásra és megszüntetésre, a szellemi tulajdonra, a módosításokra, az engedményezésre, az adatokra, az adókra, a kártalanításra, a garanciákra, az irányadó jogra, az elválaszthatóságra, a vis maiorra és a jogvitákra a Teya Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.


So, you’re ready to start using our very own ePOS solution! We’re glad to have you here. We offer a wide range of payment solutions to suit your business needs and of course, great customer service. 

The terms and conditions set out here (“Storyous ePOS Terms”) govern your use of the Storyous electronic point of sale system services operated by Teya (“Storyous ePOS Services”). When you use the Storyous ePOS Services, you also agree to the Teya General Terms and Data Protection Addendum, including any amendments made to those from time to time. 

Unless otherwise defined herein, capitalised terms have the same meaning as in the Teya General Terms. To the extent that there is a conflict between these Storyous ePOS Terms and the Teya General Terms, these Storyous ePOS Terms will prevail.  

You may not access or use the Storyous ePOS Services unless you agree to the entirety of these Storyous ePOS Terms. 

For information about how we treat your personal data, please see our Privacy Policy. 

1. Definitions

Additional Service: means an optional or extra service provided by us to you in relation to your use of the Storyous ePOS Services, such as, but not limited to, the Storyous Loyalty programme; 

Loyalty Cards: means cards issued to your Customers participating in the Storyous Loyalty which allows them to collect benefits; 

Teya: means Teya Hungary Zrt. (company number: 01-10-047882), registered at 1024 Budapest, Lövőház utca 39;

Fees: means all the fees applicable to the Storyous ePOS Services payable by you. The Fees (incorporated into these Storyous ePOS Terms by reference) are as set out on our website or as we may have otherwise agreed with you; 

Storyous Loyalty: means a platform where you establish and manage Customer loyalty programmes, promoting your business to your Customers as well as reward them with benefits for doing business with you. 

2. Storyous ePOS Services

We agree to provide you with the Storyous ePOS Services under these Storyous ePOS Terms and within the agreed scope. 

Storyous ePOS Services consist of a cloud-based point-of-sale platform which provides a holistic solution for businesses of any size. This includes the automation of front and back of house operations and features such as stock management, real-time report generation, and table customisation. 

We also provide Teya Hardware for lease or sale to use with the Storyous ePOS Services. Please note that the lease or sale of Teya Hardware is governed by these Storyous ePOS Terms and the Teya General Terms. To view available Teya Hardware to use with the Storyous ePOS Services and place an order, please visit our website. We will provide the Teya Hardware to you for Fees set out on our website or as individually agreed. 

You acknowledge that Teya is in no way responsible for the accuracy of the data in the Storyous ePOS Services entered by you or third parties. In this context, Teya only provides you with a technical solution designed to be an indicative tool for tracking sales and not an accounting system recording your sales. Teya assumes no liability for incorrect submissions of information into the Storyous ePOS Services.

3. Your Obligations

You agree: 

a) to perform regular updates to the Storyous ePOS Services as made available by us, which may include new system features or rectifications of any errors in the Storyous ePOS Services; 

b) to provide us with all necessary assistance to start up, install and train your employees in the use of the Storyous ePOS Services in a proper and timely manner (otherwise, we shall be entitled to charge you an additional fee for training and installation); 

c) to keep all required data in the Storyous ePOS Services true, complete, and accurate; 

d) to inform us without delay in writing (e.g. by e-mail) or by telephone of all changes and other circumstances affecting the performance of your obligations under these Storyous ePOS Terms, including any system or equipment failures, etc; 

e) to ensure the confidentiality of all identification data and passwords necessary for your login and access to the Storyous ePOS Services, in particular not to disclose such identification data and passwords to any third party; 

f) to notify us immediately if you discover misuse of your identification data and passwords by any third party; 

g) not to work around any of the technical limitations implemented in Storyous ePOS Services or enable any functionality that is disabled or prohibited; and

h) not to perform or attempt to perform any actions that would interfere with the normal operation of the Storyous ePOS Services or impact the use of the Storyous ePOS Services by other users. 

4. Fees

You will pay the Fees monthly on the basis of an advance (proforma) invoice issued by us and by the due date stated therein. After payment of the advance invoice, we will issue an invoice (tax document) to you. The advance invoice shall be issued every month starting from the date of your acceptance of these Storyous ePOS Terms. We reserve the right to utilize any other billing methods at our discretion, including those outlined in the Teya General Terms.

5. Amendments

We reserve the right to:  

(a) amend these Storyous ePOS Terms and the Teya General Terms (including the Fees); and 

(b) change, discontinue, or impose conditions on use of the Storyous ePOS Services, at any time by way of a Notice that we deem to be reasonable (except where a specified notice period is required by law, in which case we will abide by the applicable law and where the law requires only a reasonable period of time, such reasonable period shall be 7 days). 

A revised version may be posted on Teya’s website or communicated to you through the Services. Where the law requires the determination of reasons for the Amendment, such reasons may be change in pricing policy, change in business strategy, change in economic situation, change in legislation, change in business cooperation, product changes.  

An Amendment will come into effect on the date we specify in the Notice, and your use of the Services after an Amendment has taken effect, constitutes your acceptance of the terms of the modified Teya General Terms, Additional Terms or Fees as applicable. You have the right to reject the Amendment and terminate these Storyous ePOS Terms and the Teya General Terms for that reason on the effective date of the Amendment in the manner set forth set out in the Teya General Terms. 

6. Additional Services

Within the Storyous POS Services, you may be granted the opportunity to access certain Additional Services, such as customer loyalty programmes (including Storyous Loyalty). To the extent you wish to access and use such Additional Services provided by us, please take note of the terms below, as they govern your use of such Additional Services, in addition to the provisions of the Storyous POS Terms.

a. Storyous Loyalty 

Storyous Loyalty grants you access to (without limitation) the following: 

a) a platform to establish and maintain your Storyous Loyalty programme, including registering and removing your Customers; 

b) issue Loyalty Cards; and 

c) cancel Loyalty Cards. 

When you’ve requested access to Storyous Loyalty, and we’ve accepted your application, you acknowledge and agree that you must: 

a) properly manage and maintain your Storyous Loyalty programme, in accordance with these Storyous ePOS Terms, any other documentation issued by us as well as our instructions; 

b) provide the benefits to your Customers as relayed by you through your Storyous Loyalty programme; 

c) cooperate with us to facilitate the proper provision of Storyous Loyalty to you; 

d) immediately inform us if there are any factors which might affect your performance with respect to these Storyous ePOS Terms and your Storyous Loyalty programme; 

e) obtain an explicit approval for your Customers’ participation in your Storyous Loyalty programme; 

f) immediately inform us of any unauthorised use of a Loyalty Card;  

g) provide your Customers with support related to their participation in your Storyous Loyalty programme; and 

h) you are solely responsible for the performance of your obligations, as set out in your Storyous Loyalty programme, towards your Customers. You also acknowledge that we are not responsible for any terms or parameters designed by you using Storyous Loyalty for your Storyous Loyalty programme. 

In our provision of Storyous Loyalty to you, we will come into the possession of your Customers’ personal information. You must inform your Customers of how their personal data is processed on the basis of their participation in the Storyous Loyalty programme.  

We may suspend or terminate your access to Storyous Loyalty if: (a) we determine in our sole discretion that you are ineligible for Storyous Loyalty because of significant fraud or credit risk, or any other risks associated with your use of Storyous Loyalty; (b) you use Storyous Loyalty in a prohibited manner or otherwise do not comply with any of the provisions of these Storyous ePOS Terms; (c) we are required to do so due to  Applicable Law; or (d) we are otherwise entitled to do so under these Storyous ePOS Terms. 

7. General Provisions

For the avoidance of doubt, provisions around general terms not covered in these Storyous POS Terms, including but not limited to restrictions and unauthorised or illegal use, your obligations, term and termination, intellectual property, amendments, assignment, data, taxes, indemnification, warranties, governing law, severability, force majeure, and disputes, shall be governed by the Teya General Terms.