Risks

Teya Iceland hf. is committed to promoting good governance and ensuring compliance with the laws and regulations governing the company's operations.

Stjórn Teya Iceland hf.

In the board of Teya Iceland hf. five individuals and two alternates sit. The board of Teya Iceland hf. holds the highest authority in the company's affairs between shareholders' meetings unless the law or the company's approval provides otherwise.

Ali Zaynalabidin H. Mazanderani

PRESIDENT

Thiago Dos Santos Piau

DIRECTOR

Thomas Mylrea-Lowndes

DIRECTOR

Auður Björg Jónsdóttir

DIRECTOR

Ólöf Helga Jónsdóttir

DIRECTOR

Substitute directors

Kjartan Þórisson

VARAMAÐUR

Management regulations

Management regulations are established on the basis of Article 70 of Act No. 2/1995 on limited liability companies and Article 54 of Act No. 161/2002 on financial undertakings.

Starfskjarastefna

Starfskjarastefna Teya Iceland hf. er sett á grundvelli 79. gr. a. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og ákvæði laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Samþykktir

Samþykktir Teya Iceland hf. voru samþykktar hinn 23. mars 2023.

Director

Forstjóri er ábyrgur fyrir daglegum rekstri Teya Iceland hf. í samræmi við stefnu og ákvarðanir stjórnar. Það er enn fremur í höndum forstjóra að tryggja að starfsemi Teya Iceland hf. sé ávallt í samræmi við samþykktir félagsins og viðeigandi lagaramma.

Brian Jeffrey Gross

DIRECTOR

Subcommittees govern

Undirnefndir stjórnar eru tvær. Stjórn kýs nefndarmenn undirnefnda og skipar formenn þeirra. Nefndirnar eru allar skipaðar stjórnarmönnum.

Endurskoðunarnefnd

Endurskoðunarnefnd sem skipuð er þremur stjórnarmönnum aðstoðar stjórn við að uppfylla eftirlitsskyldur sínar vegna fjárhagsupplýsinga, innra eftirlits, endurskoðunar og eftirlits við fylgni við lög og reglur.

Nefndin samanstendur af Auði Björgu Jónsdóttur, Thiago Dos Santos Piau og Ólöfu Helgu Jónsdóttur

Áhættunefnd

Áhættunefnd stjórnar sem skipuð er þremur stjórnarmönnum sinnir ráðgjafar- og eftirlitshlutverki fyrir stjórn Teya Iceland hf., m.a. vegna mótunar og innleiðingar á áhættustefnu og áhættuvilja félagsins.

Nefndin samanstendur af Ali Zaynalabidin H. Mazanderani, Auði Björgu Jónsdóttur og Thomas Mylrea-Lowndes.

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya Iceland hf. (kt. 440686-1259) er með starfsleyfi frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands sem lánafyrirtæki.

Iceland (íslenskur)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya Iceland hf. (kt. 440686-1259) er með starfsleyfi frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands sem lánafyrirtæki.

Iceland (íslenskur)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya Iceland hf. (kt. 440686-1259) er með starfsleyfi frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands sem lánafyrirtæki.

Iceland (íslenskur)