Stjórnarhættir

Teya Iceland hf. er staðráðið í því að stuðla að góðum stjórnarháttum og tryggja eftirfylgni við þau lög og reglur sem um starfsemi félagsins gilda.

Stjórn Teya Iceland hf.

Í stjórn Teya Iceland hf. sitja fimm einstaklingar auk tveggja varamanna. Stjórn Teya Iceland hf. fer með æðsta vald í málefnum félagsins á milli hluthafafunda nema þegar lög eða samþykktir félagsins mæla fyrir um annað.

Ali Zaynalabidin H. Mazanderani

STJÓRNARFORMAÐUR

Thiago Dos Santos Piau

STJÓRNARMAÐUR

Thomas Mylrea-Lowndes

STJÓRNARMAÐUR

Auður Björg Jónsdóttir

STJÓRNARMAÐUR

Ólöf Helga Jónsdóttir

STJÓRNARMAÐUR

Varamenn stjórnar

Kjartan Þórisson

VARAMAÐUR

Starfsreglur stjórnar

Starfsreglur stjórnar eru settar á grundvelli 70. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 54. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Starfskjarastefna

Starfskjarastefna Teya Iceland hf. er sett á grundvelli 79. gr. a. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og ákvæði laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Samþykktir

Samþykktir Teya Iceland hf. voru samþykktar hinn 23. mars 2023.

Forstjóri

Forstjóri er ábyrgur fyrir daglegum rekstri Teya Iceland hf. í samræmi við stefnu og ákvarðanir stjórnar. Það er enn fremur í höndum forstjóra að tryggja að starfsemi Teya Iceland hf. sé ávallt í samræmi við samþykktir félagsins og viðeigandi lagaramma.

Brian Jeffrey Gross

FORSTJÓRI

Undirnefndir stjórnar

Undirnefndir stjórnar eru tvær. Stjórn kýs nefndarmenn undirnefnda og skipar formenn þeirra. Nefndirnar eru allar skipaðar stjórnarmönnum.

Endurskoðunarnefnd

Endurskoðunarnefnd sem skipuð er þremur stjórnarmönnum aðstoðar stjórn við að uppfylla eftirlitsskyldur sínar vegna fjárhagsupplýsinga, innra eftirlits, endurskoðunar og eftirlits við fylgni við lög og reglur.

Nefndin samanstendur af Auði Björgu Jónsdóttur, Thiago Dos Santos Piau og Ólöfu Helgu Jónsdóttur

Áhættunefnd

Áhættunefnd stjórnar sem skipuð er þremur stjórnarmönnum sinnir ráðgjafar- og eftirlitshlutverki fyrir stjórn Teya Iceland hf., m.a. vegna mótunar og innleiðingar á áhættustefnu og áhættuvilja félagsins.

Nefndin samanstendur af Ali Zaynalabidin H. Mazanderani, Auði Björgu Jónsdóttur og Thomas Mylrea-Lowndes.