Služby

Last updated

22. dubna 2024

Pro vaše pohodlí uvádíme překlad této stránky níže. Tento překlad má pouze informativní charakter a konečnou verzí této stránky je anglická verze.

Welcome to the Teya community, where we empower small and medium-sized businesses to grow and thrive! As a dedicated and diverse group of companies, our mission is to provide you with cutting-edge services and tools tailored to meet the unique needs and preferences of small and medium-sized businesses worldwide. By combining innovation, excellence, and a customer-centric approach, we strive to support your business on its journey to success.

We understand that navigating through different terms and conditions for each service can be a challenge, and we value your time. That's why we've created this simple page where you can find all the terms and conditions that apply to the services you've requested. By consolidating these terms, our goal is to help you quickly access and understand the key information you need to make informed decisions about our offerings.

Please note that our group is comprised of various companies. The services you've chosen may be provided by separate entities within the group. Each of these services may be governed by its own distinct set of terms and conditions. Our services' availability may differ depending on the country or region. By using our services, you acknowledge and agree to comply with the relevant terms and conditions.

Below, you'll find a list of terms and conditions for each of our services. Please review them carefully before using our services and let us know if you have any questions or concerns. We're always here to help and support your business.

Thank you for choosing Teya as your partner in success. We're excited to be a part of your business journey and can't wait to see you thrive!

Vítejte! Jsme společnost Teya a pomáháme  malým a středním podnikům růst. Naším cílem je poskytovat vám služby a nástroje přizpůsobené vašim potřebám a potřebám malých a středních podniků po celém světě. Kombinací inovací, kvalitních služeb a prozákazníckého přístupu se snažíme podporovat vaše podnikání na jeho cestě k úspěchu.

Chápeme, že orientovat se v podmínkách jednotlivých služeb může být náročné. Vašeho času si vážíme a proto jsme pro vás vytvořili tuhle přehlednou stránku, kde najdete všechny podmínky, které se vztahují k vámi požadovaným službám. Sjednocením těchto podmínek vám chceme pomoci rychle získat přístup ke klíčovým informacím, které potřebujete k informovanému rozhodování o našich nabídkách, a k jejich porozumění.

Upozorňujeme, že naše korporátní skupina se skládá z několika společností. Vámi vybrané služby proto mohou být poskytovány samostatnými subjekty v rámci korporátní skupiny. Každá z těchto služeb se může řídit vlastním samostatným souborem podmínek a dostupnost našich služeb se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Využíváním našich služeb berete na vědomí a souhlasíte s dodržováním příslušných podmínek.

Níže naleznete seznam podmínek pro jednotlivé služby. Před využíváním našich služeb si je prosím pečlivě prostudujte a dejte nám vědět, pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky. Jsme vždy připraveni vám pomoci.

Děkujeme, že jste si vybrali společnost Teya jako partnera na vaši cestě za úspěchem a jsme rádi, že můžeme být její součástí.

Platební služby Teya

Poskytuje Teya Iceland hf.

Smluvní podmínky jsou k dispozici zde.

Teya Terminálu

Poskytuje Teya Czech Republic s.r.o.

Smluvní podmínky jsou k dispozici zde.

Storyous ePOS Terms

Poskytuje Teya Czech Republic s.r.o.

Smluvní podmínky jsou k dispozici zde.