Služby

Last updated

22. apríla 2024

Pre vaše pohodlie je preklad stránky uvedený nižšie. Tento preklad má len informatívny charakter, konečná verzia tejto stránky je anglická verzia.

Welcome to the Teya community, where we empower small and medium-sized businesses to grow and thrive! As a dedicated and diverse group of companies, our mission is to provide you with cutting-edge services and tools tailored to meet the unique needs and preferences of small and medium-sized businesses worldwide. By combining innovation, excellence, and a customer-centric approach, we strive to support your business on its journey to success.

We understand that navigating through different terms and conditions for each service can be a challenge, and we value your time. That's why we've created this simple page where you can find all the terms and conditions that apply to the services you've requested. By consolidating these terms, our goal is to help you quickly access and understand the key information you need to make informed decisions about our offerings.

Please note that our group is comprised of various companies. The services you've chosen may be provided by separate entities within the group. Each of these services may be governed by its own distinct set of terms and conditions. Our services' availability may differ depending on the country or region. By using our services, you acknowledge and agree to comply with the relevant terms and conditions.

Below, you'll find a list of terms and conditions for each of our services. Please review them carefully before using our services and let us know if you have any questions or concerns. We're always here to help and support your business.

Thank you for choosing Teya as your partner in success. We're excited to be a part of your business journey and can't wait to see you thrive!


Vitajte!   Sme spoločnosť Teya a pomáhame malým a stredným podnikom rásť.Naším cieľom  je poskytovať vám  služby a nástroje prispôsobené  vašim potrebám a potrebám malých a stredných podnikov na celom svete. Kombináciou inovácií, kvalitných služieb a prozákazníckeho prístupu sa snažíme podporovať vaše podnikanie na jeho ceste za úspechom.

Chápeme, že orientovať sa v rozdielnych podmienkach jednotlivých služieb môže byť náročné, preto si vážime váš čas. Vytvorili sme túto jednoduchú stránku, kde nájdete všetky podmienky, ktoré sa vzťahujú na služby, o ktoré ste požiadali. Zjednotením týchto podmienok vám chceme pomôcť rýchlo získať prístup ku kľúčovým informáciám, ktoré sú potrebné k informovanému rozhodovaniu o našich ponukách, a ich pochopeniu.

Upozorňujeme, že naša spoločnosť sa skladá z viacerých firiem. Služby, ktoré ste si zvolili, môžu poskytovať samostatné subjekty v rámci našej spoločnosti. Každá z týchto služieb sa môže riadiť osobitným súborom podmienok. Dostupnosť našich služieb sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Používaním našich služieb beriete na vedomie a súhlasíte s dodržovaním príslušných podmienok.

Nižšie nájdete zoznam podmienok pre každú z našich služieb. Pred začatím používania  našich služieb si ich pozorne prečítajte a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nám dajte vedieť. Sme tu vždy  pre vás, aby sme vám pomáhali a podporovalivaše podnikanie.

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Teya ako partnera na svojej ceste za úspechom a tešíme sa, že môžeme byť jej súčasťou.Platobné služby Teya

Poskytuje Teya Iceland hf.

Podmienky sú k dispozícii tu.

Terminál Teya

Poskytuje B-Payment Slovensko s.r.o.

Podmienky sú k dispozícii tu.

Pokladničný systém Storyous

Poskytuje Poscom s.r.o.

Podmienky sú k dispozícii tu.

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)